Carol yr Wyl


Carol yr Wyl

Cystadleuaeth ar gyfer ysgolion cynradd i ddod o hyd i garol y flwyddyn. Competition for primary school choirs to try to find the carol of the year.


Similar Content

Browse content similar to Carol yr Wyl. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Series List

Cyfres 2017

Cyfres 2017

Plant o ysgolion cynradd sy'n canu carolau gwreiddiol gan obeithio ennill teitl Carol y...