Dechrau Canu Dechrau Canmol


Dechrau Canu Dechrau Canmol

Cyfres o ganu mawl. Hymn singing and worship.


Similar Content

Browse content similar to Dechrau Canu Dechrau Canmol. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Series List

Hoff Emynau

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Hoff Emynau

Bydd rhai o drigolion Caernarfon a'r cylch yn dewis eu hoff donau a'u hoff benillion. A...

Uchafbwyntiau

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Uchafbwyntiau

Ar ddiwedd y gyfres byddwn yn bwrw golwg dros rai o uchafbwyntiau'r misoedd a aeth heib...

Uchafbwyntiau

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Uchafbwyntiau

Rhaglen ola'r gyfres bresennol yn edrych yn ôl ar rai o uchafbwyntiau'r rhaglenni diwed...

Penybont, Y Gymanfa

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Penybont, Y Gymanfa

Ymunwch â ni o Gapel y Tabernacl ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar gyfer Cymanfa Ganu. Hymn sin...

Pobol Llangennech

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Pobol Llangennech

Daw'r canu o Gapel Salem, Llangennech gyda pherfformiadau gan y soprano Jessica Robins...

Gwyl Ddewi

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Gwyl Ddewi

Rhifyn Gwyl Ddewi yng nghwmni cynulleidfa Capel Bethesda'r Wyddgrug a rhai o bobl ifanc...

Cas Gwent

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Cas Gwent

Daw'r rhaglen hon o Gas-gwent lle byddwn yn ail ymweld ag Eglwys y Santes Fair. We rejo...

O Enau Plant Bychain

Dechrau Canu Dechrau Canmol: O Enau Plant Bychain

Cawn glywed rhai o emynau mwyaf cyfoes Cymru yng nghymanfa lansio 'Canu Clod' - sef lly...

Cymanfa Ganu Mynachlog-ddu

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Cymanfa Ganu Mynachlog-ddu

Ymunwch â Alwyn Humphreys am Gymanfa Ganu o Gapel Bethel, Mynachlog-ddu. Hymns from Cap...

Y Pasg: Cododd Iesu

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Y Pasg: Cododd Iesu

Cawn ddathlu'r Atgyfodiad o Gapel y Priordy, Caerfyrddin. We celebrate the Resurrection...

Pobl Penybont

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Pobl Penybont

Heddiw, cawn ddychwelyd i Benybont - i Gapel y Tabernacl. A visit to Capel y Tabernacl,...

Dinbych yn Canu

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Dinbych yn Canu

Emynau o Gymanfa Ganu yng Nghapel y Fron, Dinbych, i ddathlu pen-blwydd y capel yn 150 ...

Merched Crefydd

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Merched Crefydd

Rhaglen o Gapel Rhos-y-Gad, Llanfairpwll yn canolbwyntio ar rôl merched o fewn Cristnog...

Pobl Cil y Cwm

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Pobl Cil y Cwm

Daw'r rhaglen o Soar Ty Newydd, Cilycwm - y Capel lle, o bosibl, roedd ein hemynydd mwy...

Pobl Dinbych

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Pobl Dinbych

Rhaglen o Ddinbych lle cawn berfformiadau gan Ynyr Llwyd a'r grwp lleisiol, Enfys. Peop...

Y Sulgwyn a Phobl Priordy

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Y Sulgwyn a Phobl Priordy

Dathlu'r Sulgwyn yng nghapel y Priordy, Caerfyrddin. Join us at Priordy Chapel, Carmart...

Urdd 2016

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Urdd 2016

Ar y Sul cyn dechrau Eisteddfod yr Urdd, daw'r rhaglen hon o Sir y Fflint. A Jamboree f...

Chwaer Miranda

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Chwaer Miranda

Rhys Meirion sy'n cyflwyno o Fôn, lle cawn gwmni'r Chwaer Miranda - lleian sydd yn byw ...

Beibl net

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Beibl net

Cawn glywed am 'ap' Cristnogol Cymraeg sy'n cynnwys llawer o adnoddau ar gyfer y credin...

Cymanfa Capel y Priordy

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Cymanfa Capel y Priordy

Cawn ail-ymuno â chynulleidfa Capel y Priordy yng Nghaerfyrddin ar gyfer y canu. The pr...

Cil y Cwm

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Cil y Cwm

Cawn gyfle i fwynhau'r canu o gymanfa arbennig yng nghapel Soar Tynewydd, Cilycwm i dda...

Y Gymanfa

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Y Gymanfa

Mae'r rhaglen heddiw yn ail-ymuno â chymanfa lansio cyfrol 'Canu Clod' sy'n cynnwys dro...

Pobl y Preselau

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Pobl y Preselau

Daw'r rhaglen hon o ardal y Preseli a chawn berfformiadau gan Lowri Evans a dwy o ddisg...

Jay Lusted

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Jay Lusted

Bydd Jay Lusted o Fae Colwyn yn rhannu un o elfennau pwysicaf ei fywyd - ei ffydd. Jay ...

Uchafbwyntiau- Cymanfa

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Uchafbwyntiau- Cymanfa

Cyfle i ail-fyw uchafbwyntiau'r cymanfaoedd o Ben-y-bont ar Ogwr, Dinbych, Llangennech ...

Uchafbwyntiau

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Uchafbwyntiau

Cyfle i weld rhai o uchafbwyntiau'r gyfres. Highlights with Cor Glanaethwy, Gwyneth Gly...

Uchafbwyntiau

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Uchafbwyntiau

Yn rhaglen olaf y gyfres bresennol, cawn fwrw olwg yn ol dros rai o'r uchafbwyntiau. Hi...

Ynys Mon

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Ynys Mon

Daw'r canu o Gapel Hyfrydle, Caergybi, ac o gymanfa gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Mo...

Aberystwyth

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Aberystwyth

Byddwn yn ymweld a'r Llyfrgell Genedlaethol i gael golwg ar rai o'r creiriau crefyddol ...

Trawsfynydd

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Trawsfynydd

O Gapel Moreia, Trawsfynydd y daw'r Gymanfa heddiw dan arweiniad Iwan Morgan a Sylvia A...

Caerdydd

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Caerdydd

Daw'r canu heddiw o Eglwys Gymraeg Dewi Sant, Caerdydd. Today's Cymanfa comes from Eglw...

Aberteifi

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Aberteifi

Darlleniadau i ddathlu'r Diolchgarwch gyda pherfformiadau gan Gor Bro Nest a'r ddeuawd ...

Bethel

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Bethel

Heddiw, cawn ymuno a chymanfa yng Nghapel y Cysegr ym Methel. This week's Cymanfa comes...

Cofio Aberfan

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Cofio Aberfan

Cyfle i gofio trychineb Aberfan yng nghwmni disgyblion ysgolion Cymraeg lleol, dan arwe...

Rhuthun

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Rhuthun

Daw'r canu o Gapel Bethania, Rhuthun gyda Nia Wyn Jones yn arwain a Tim Stuart wrth yr ...

Aberystwyth

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Aberystwyth

Daw'r Gymanfa heddiw o Gapel y Morfa, Aberystwyth, gydag Allan Wynne Jones yn arwain, a...

Ynys Mon - Cymanfa Gyhoeddi

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Ynys Mon - Cymanfa Gyhoeddi

Cawn ddychwelyd i Gapel Hyfrydle, Caergybi a chymanfa gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol ...

Cor Lleisiau'r Cwm

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Cor Lleisiau'r Cwm

Dathlu 20 mlynedd ers sefydlu Cor Lleisiau'r Cwm yn ardal Dyffryn Aman. Celebrating 20 ...

Llanrwst

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Llanrwst

Y tro hwn, byddwn yn ymuno a chymanfa yng Nghapel Seion, Llanrwst. A hymn-singing servi...

Llanymddyfri

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Llanymddyfri

Wrth i'r Nadolig agosau, dyma gyfle i ddathlu'r Adfent. With Christmas fast approaching...

Nadolig

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Nadolig

Rhifyn Nadoligaidd o Eglwys Sant Padarn, Llanberis gyda pherfformiad gan Bryn Terfel o ...

Uchafbwyntiau

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Uchafbwyntiau

Yr wythnos hon cawn gyfle i ail fwynhau rhai o uchafbwyntiau'r gyfres bresennol yng ngh...

Rhuthun

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Rhuthun

Daw'r canu o Gapel Bethania, Rhuthun gyda Nia Wyn Jones yn arwain a Tim Stuart wrth yr ...

Treffynnon

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Treffynnon

Y tro hwn, byddwn yn ymuno a chymanfa yng Nghapel Carmel, Treffynnon. We join a hymn-si...

Llanrhaeadr ym Mochnant

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Llanrhaeadr ym Mochnant

Daw'r canu o Gapel Seion, Llanrhaeadr-ym-Mochnant. Iona Jones sy'n arwain gydag Eirlys ...

Aberteifi

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Aberteifi

Cymanfa o Gapel Mair, Aberteifi gyda pherfformiad gan y ddeuawd Robert Jenkins a Gwyn M...

Bethel

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Bethel

Yr wythnos yma daw'r rhaglen o Gapel y Cysegr ym Methel. Singing from Cysegr Chapel, Be...

Llanymddyfri 2

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Llanymddyfri 2

Rhaglen o Lanymddyfri yn nodi 300 mlynedd ers geni un o brif emynwyr Cymru, William Wil...

Rhuthun

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Rhuthun

Cymanfa o Gapel Bethania, Rhuthun, dan arweiniad Nia Wyn Jones gyda pherfformiad gan C...

Aberystwyth

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Aberystwyth

Cerddi a chanu cynulleidfaol o Gapel y Morfa, Aberystwyth i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. Con...

Llanrwst

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Llanrwst

Trystan Lewis fydd yn arwain y canu a bydd perfformiadau gan y soprano o Gaernarfon, Me...

Ynys Mon

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Ynys Mon

Cawn ymuno a Chymanfa Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Ynys Mon o Gapel Hyfrydle, Caerg...

Merthyr Tudful

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Merthyr Tudful

Bydd Nia Roberts yn ymweld a chanolfan Soar ym Merthyr Tudful lle bydd aelodau o ysgoli...

Treffynnon (26 Mawrth)

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Treffynnon (26 Mawrth)

Nia Roberts sy'n cymryd golwg ar y straeon sy'n gysylltiedig a rhai o'n hemynau mwyaf p...

Llanrhaeadr ym Mochnant

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Llanrhaeadr ym Mochnant

Alwyn Humphreys sy'n ymweld ag eglwys hynafol Pennant Melangell ym Mhowys yng nghwmni E...

Uchafbwyntiau

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Uchafbwyntiau

Uchafbwyntiau'r gyfres. Cawn sgwrsio ag Elin Havard, Mair Garnon James, y Parchedig Tow...

Caerdydd

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Caerdydd

I ddathlu'r Sul pwysicaf yn y calendr Cristnogol, daw rhaglen y Pasg o Eglwys Dewi Sant...

Dyffryn Aman 2

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Dyffryn Aman 2

Cawn ymuno a'r gynulleidfa yn Eglwys yr Holl Saint, Rhydaman. This week's programme vis...

Storiau 2

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Storiau 2

Bydd Nia Roberts yn son am yr hanesion y tu ol i rai o'n hemynau. Nia Roberts considers...

Llanrwst 3

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Llanrwst 3

O Gapel Seion, Llanrwst y daw'r rhaglen yr wythnos hon. Hymns from Seion Chapel, Llanrw...

Merthyr Tudful 2

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Merthyr Tudful 2

Daw'r rhaglen o gymanfa i blant yng nghanolfan Soar ym Merthyr Tudful. Martyn Geraint l...

Bethel 2

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Bethel 2

Capel y Cysegr ym Methel ger Caernarfon ydy lleoliad y canu a bydd perfformiadau gan Ff...

Llanymddyfri 2

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Llanymddyfri 2

Yn rhaglen yr wythnos, bydd rhai o bobl Caerfyrddin yn dewis eu hoff emynau. I In this ...

Aberteifi

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Aberteifi

Daw rhaglen y Sulgwyn o Gapel Mair Aberteifi. Bydd perfformiadau gan Gor Bro Nest a'r d...

Dyffryn Aman 1

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Dyffryn Aman 1

Cawn grwydro ardal Rhydaman yng nghwmni Gwawr Edwards a daw'r canu o Eglwys yr Holl Sai...

Llanrhaeadr ym Mochnant 2

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Llanrhaeadr ym Mochnant 2

Y tro hwn, byddwn yn ymuno a chymanfa ganu yng Nghapel Seion Llanrhaeadr ym Mochnant. T...

Uchafbwyntiau 1

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Uchafbwyntiau 1

Cyfle i ail fwynhau rhai o'r cyfweliadau sydd wedi ymddangos yn y gyfres bresennol. A l...

Uchafbwyntiau 2

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Uchafbwyntiau 2

Cyfle i ail fwynhau rhai o'r perfformwyr o bob rhan o Gymru sydd wedi cymryd rhan yn y ...

Uchafbwyntiau - Emynau

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Uchafbwyntiau - Emynau

Detholiad o emynau poblogaidd o wahanol leoliadau - o Rydaman i Gaergybi. This week we ...

Uchafbwyntiau

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Uchafbwyntiau

Rhaglen o 2014 sy'n ail-fyw rhai o uchafbwyntiau'r gyfres. Highlights of the 2014 serie...

Trawsfynydd - Hedd Wyn

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Trawsfynydd - Hedd Wyn

Rhaglen arbennig i gofio'r bardd Hedd Wyn a laddwyd ym Mrwydr Pilkem yng Ngwlad Belg 10...

Uchafbwyntiau 2012

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Uchafbwyntiau 2012

Alwyn Humphreys sy'n cofio rhai o uchafbwyntiau cyfres 2012. Alwyn Humphreys reviews so...

Pererindod

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Pererindod

Gwawr Edwards sydd ar bererindod i Sir Benfro yng nghwmni Hefin Wyn. Gwawr Edwards is o...

Penmachno

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Penmachno

Daw'r canu o Eglwys Unedig Penmachno a chawn berfformiad gan y tenor, Robert Lewis. Con...

Protest

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Protest

Bydd y Parch Ddoctor Alun Tudur yn sôn am gefndir Martin Luther. The Rev Dr Alun Tudur ...

Alltwen- Sul y Cofio

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Alltwen- Sul y Cofio

Ar gyfer Sul y Cofio cawn ymweld â Chapel yr Alltwen, Cwmtawe. The Remembrance Sunday e...

Gwalchmai Bro

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Gwalchmai Bro

Bydd Nia Roberts yn mynd adref i Sir Fôn yn y rhaglen heddiw a daw'r canu o Gapel Moria...

Iechyd

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Iechyd

Iechyd yw thema'r rhaglen heddiw a chawn glywed gan Megan Jones gafodd waredigaeth wyrt...

Rhydaman

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Rhydaman

Y tro hwn bydd y rhaglen yn dathlu pen-blwydd Eglwys Efengylaidd Rhydaman yn ddeugain o...

Mewnfudwyr

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Mewnfudwyr

Daw'r rhaglen o Flaenau Ffestiniog lle mae gwirfoddolwyr wedi creu sefydliad i helpu me...

Adfent

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Adfent

Yn nhymor yr Adfent, cawn edrych ymlaen at y Nadolig yng nghwmni tri ffrind sydd yn byw...

Llanelli - Nadolig

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Llanelli - Nadolig

Cyfle i ymuno â'r gynulleidfa yn Eglwys Sant Elli, Llanelli ar gyfer rhaglen Nadoligaid...

Uchafbwyntiau

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Uchafbwyntiau

Cyfle fwynhau rhai o uchafbwyntiau'r gyfres bresennol yng nghwmni Alwyn Humphreys. A lo...

Rygbi

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Rygbi

Mae'r gyfres yn dychwelyd ar benwythnos agoriadol y 6 Gwlad a rygbi yw thema'r rhaglen....

Ymprydio

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Ymprydio

Wrth i ni gyrraedd y Grawys, Ryland Teifi sy'n dysgu mwy am y cyfnod pwysig yma yn arwa...

Amaeth

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Amaeth

Rhaglen o Aberystwyth yn canolbwyntio ar y berthynas agos rhwng amaeth a chrefydd. Cele...

Iachad

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Iachad

Dyffryn Clwyd a'r glannau yw lleoliad ein canu mawl a chawn straeon o obaith ac iachâd....

Gwyl Ddewi

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Gwyl Ddewi

Cawn ddathlu gwyl ein nawddsant yng nghwmni cynulleidfa Eglwys Sant Teilo yn Llandeilo ...

Sul y Mamau

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Sul y Mamau

Wrth ddathlu Sul y Mamau, fe ddaw'r emynau o adeilad godidog Orendy Margam. Mothers sha...

Cymuned

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Cymuned

Heddiw, byddwn yn ymweld â thref a chymuned Rhuthun yn Nyffryn Clwyd. Today's programme...