Ffwrnes Gerdd


Ffwrnes Gerdd

Cerddorion yn rhannu eu hoff ganeuon ac alawon gwerin. Musicians share their favourite Welsh folk songs.


Similar Content

Browse content similar to Ffwrnes Gerdd. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Series List

Cyfres 2014

Cyfres 2014

Taith gerddorol a gweledol yn edrych ar y cyfoeth o gerddoriaeth a cherddorion traddodi...