Ochr 1


Ochr 1

Cyfres sy'n canolbwyntio ar gerddoriaeth gyfoes Cymru gyda fideos newydd sbon, sesiynau byw a'r newyddion diweddaraf o'r sin. Series showcasing the best new music in Wales.


Similar Content

Browse content similar to Ochr 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Series List

Can y Sana

Ochr 1: Can y Sana

Mewn rhifyn Nadoligaidd, Griff Lynch sy'n gwahodd Band Pres Llareggub, Casi, Mr Huw a H...

Pennod -

Ochr 1: Pennod -

Uchafbwyntiau un o brif ddigwyddiadau cerddorol Cymru, Noson Wobrwyo'r Selar. Highlight...

Yws Gwynedd ym Maes B

Ochr 1: Yws Gwynedd ym Maes B

Uchafbwyntiau set Yws Gwynedd o nos Sadwrn olaf Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017. ...

Gwobrau'r Selar

Ochr 1: Gwobrau'r Selar

Griff Lynch a Heledd Watkins sy'n cyflwyno o Wobrau'r Selar. The Selar Music Awards, fe...