Sam ar y Sgrin


Sam ar y Sgrin

Newyddion o fyd y ffilmiau a theledu. TV and film reviews and news.


Similar Content

Browse content similar to Sam ar y Sgrin. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Series List

Fri, 06 Nov 2015

Sam ar y Sgrin: Fri, 06 Nov 2015

Yn rhaglen gynta'r gyfres bydd Alun Williams yn rhoi sylw i dymor y ffilmiau ac yn adol...

Fri, 13 Nov 2015

Sam ar y Sgrin: Fri, 13 Nov 2015

Aled Samuel sy'n bwrw golwg yn ôl dros deledu'r wythnos ac yn trafod ffilmiau a rhaglen...

Fri, 20 Nov 2015

Sam ar y Sgrin: Fri, 20 Nov 2015

Mae Dai a Siôn yn bygwth mynd â'i gilydd i'r gyfraith wrth i'r ddadl dros y cynllun ade...

Fri, 27 Nov 2015

Sam ar y Sgrin: Fri, 27 Nov 2015

Aled Samuel sy'n bwrw golwg yn ôl dros deledu'r wythnos ac yn trafod ffilmiau a rhaglen...

Fri, 04 Dec 2015

Sam ar y Sgrin: Fri, 04 Dec 2015

Aled Samuel sy'n bwrw golwg yn ôl dros deledu'r wythnos ac yn trafod ffilmiau a rhaglen...

Fri, 11 Dec 2015

Sam ar y Sgrin: Fri, 11 Dec 2015

Aled Samuel sy'n bwrw golwg yn ôl dros deledu'r wythnos ac yn trafod ffilmiau a rhaglen...

Fri, 08 Jan 2016

Sam ar y Sgrin: Fri, 08 Jan 2016

Bydd Aled yn lleisio ei farn ef a barn y gwylwyr am rai o uchafbwyntiau gwylio'r Wyl. A...

Fri, 15 Jan 2016

Sam ar y Sgrin: Fri, 15 Jan 2016

Trafod cyfres newydd Iolo Williams ar y BBC a chyfresi S4C Wynne ar Waith ac Y Castell....

Fri, 29 Jan 2016

Sam ar y Sgrin: Fri, 29 Jan 2016

Bydd Alun yn holi'r Cymry yn y National Television Awards gan gynnwys Sean Fletcher. Al...

Fri, 05 Feb 2016

Sam ar y Sgrin: Fri, 05 Feb 2016

Aled Samuel sy'n bwrw golwg yn ôl dros deledu'r wythnos ac yn trafod ffilmiau a rhaglen...

Fri, 19 Feb 2016

Sam ar y Sgrin: Fri, 19 Feb 2016

Bydd Alun Williams yn mynd y tu ôl i'r llen ar gyfres gomedi newydd Caryl Parry Jones, ...

Fri, 04 Mar 2016

Sam ar y Sgrin: Fri, 04 Mar 2016

Aled Samuel sy'n bwrw golwg yn ôl dros deledu'r wythnos ac yn trafod ffilmiau a rhaglen...

Cipolwg dros 2016

Sam ar y Sgrin: Cipolwg dros 2016

Aled Samuel ac Alun Williams sy'n bwrw golwg yn ol dros arlwy deledu'r flwyddyn mewn cy...