Y Dyn Gwyllt


Y Dyn Gwyllt

Carwyn Jones o Borthmadog sy'n gosod sialens i'w hun i oroesi yn y gwyllt a byw yn hunangynhaliol. Carwyn Jones from Porthmadog sets himself a challenge to survive in the wild.


Similar Content

Browse content similar to Y Dyn Gwyllt. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Series List

Cyfres 2017

Cyfres 2017

Carwyn Jones o Borthmadog sy'n gosod sialens i'w hun i oroesi yn y gwyllt a byw yn huna...