Abadas


Abadas

Similar Content

Browse content similar to Abadas. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pont

Abadas: Pont

Mae Hari Hipo wrth ei fodd yn chwarae yn y mwd - ond ddim heddiw. Tybed pam a thybed a ...

Coron

Abadas: Coron

Mae Ela wrth ei bodd yn chwarae 'tywysoges' ac rhywbeth mae twysogesau'n ei hoffi yw ga...

Ceirios

Abadas: Ceirios

Mae'r Abadas yn chwarae caffi ac mae gan Hari'r cogydd rywbeth blasus iawn i Ela ei fwy...

Ffynnon

Abadas: Ffynnon

Mae'r Abadas yn chwarae môrladron ar y traeth. The Abadas are having a pirate adventure...

Carafán

Abadas: Carafán

Mae'r Abadas yn gwib-gartio yn yr ardd pan ddaw Ben ar eu traws. After racing their go-...

Llong Danfor

Abadas: Llong Danfor

Rhywbeth sydd i'w weld yn y dwr yw gair heddiw, 'llong danfor'. The Abadas are learning...

Cneuen Goco

Abadas: Cneuen Goco

Mae'n ddiwrnod ffair yng ngardd yr Abadas ac mae gan air heddiw, gysylltiad â'r ffair h...

Hwyl Fwrdd

Abadas: Hwyl Fwrdd

Mae'n ddiwrnod llawn hwyl ar ynys yr Abadas heddiw ac mae digon o hwyl i'w gael. It's t...

Ffôn Symudol

Abadas: Ffôn Symudol

Mae Seren ac Ela wrthi'n dilyn cyfres o gliwiau er mwyn dod o hyd i Hari. Seren and Ela...

Tân Gwyllt

Abadas: Tan Gwyllt

'Tan gwyllt' yw gair newydd Ben a dim ond un o'r Abadas sy'n addas i fynd i chwilio amd...

Angor

Abadas: Angor

Mae'r Abadas yn chwarae morladron yn chwilota am drysor a chaiff un lwcus gyfle i chwil...

Piano

Abadas: Piano

Mae'r Abadas wrth eu bodd yn canu a dawnsio ac ar ben eu digon i glywed mai gair cerddo...

Cloch Iâ

Abadas: Cloch Iâ

Mae gan Ben air anarferol i'r Abadas heddiw ac maen nhw'n dysgu bod ganddo gysylltiad â...

Cwmwl

Abadas: Cwmwl

Dim ond un o'r Abadas gall fynd i chwilio am y 'cwmwl', pam tybed? Join another fun-fil...

Goleudy

Abadas: Goleudy

Mae gair heddiw yn rhywbeth sy'n dda am ganfod pethau sy'n anodd eu gweld. Today's word...

Baner

Abadas: Baner

Mae'r Abadas yn mwynhau chwarae gêm o bêl-droed ar y traeth nes i'r gwynt gipio'r bêl. ...

Iglw

Abadas: Iglw

Mae'r Abadas yn chwarae ar lan y môr. A fyddant yn dod o hyd i air heddiw, 'iglw' yno? ...

Bwmerang

Abadas: Bwmerang

Mae gan Ben gêm dda arall iddynt ei chwarae : 'gem y geiriau'. Tybed beth yw 'bwmerang'...

Chwyddwydr

Abadas: Chwyddwydr

Mae Ela wedi blino'n lân. A fydd hi'n rhy flinedig i chwarae gêm y geiriau? Ela's very ...

Sglefr Rolio

Abadas: Sglefr Rolio

Mae angen dau air i ddisgrifio'r ddelwedd. Tybed pwy gaiff ei ddewis i fynd i chwilio a...

Berfa

Abadas: Berfa

Mae'r Abadas yn edrych ymlaen at chwarae gêm y geiriau. 'Berfa' yw'r gair newydd heddiw...

Cyfrifiadur

Abadas: Cyfrifiadur

Mae Ben a'r Abadas yn chwarae Gem y Geiriau. Mae'r gair newydd i'w ganfod yn y ty. Tybe...

Trên Stêm

Abadas: Trên Stêm

Mae gan Ben air 'abadobidii' arall i'r Abadas heddiw; 'trên stem'. Tybed pwy yw'r Abada...

Gwdihw

Abadas: Gwdihw

'Gwdihw' yw'r gair newydd ond tybed ble mae dod o hyd i un? Today's word is 'owl'. Who ...

Stol

Abadas: Stol

Ar ôl adeiladu castell eira yn y mynyddoedd oer, mae'r Abadas yn ymuno â Ben i chwarae ...

Ambarél

Abadas: Ambarél

Mae'r Abadas wedi adeiladu ffau yn y ty i'w cadw'n sych rhag glaw papur Seren. Mae gan ...

Bwi

Abadas: Bwi

Ymunwch â'r Abadas ar antur arbennig unwaith eto! 'Bwi' yw'r gair newydd heddiw. Today'...

Bwrdd Eira

Abadas: Bwrdd Eira

Hari gaiff ei ddewis i fynd ar antur heddiw i chwilio am 'fwrdd eira'. A fydd e'n galle...

Oren

Abadas: Oren

Mae un o'r Abadas yn mynd ar antur gyffrous wrth edrych am rywbeth siâp cylch gydag aro...

Crwban y Môr

Abadas: Crwban y Môr

Mae delwedd heddiw'n un arbennig iawn, gan fod angen tri gair i ddisgrifio 'crwban y mo...

Anrheg

Abadas: Anrheg

Tybed a fydd gair heddiw, 'anrheg' yn helpu Ela gan nad oes ganddi degan arbennig? Ela'...

Melin Wynt

Abadas: Melin Wynt

Mae gan Ben air Abada newydd sbon: 'melin wynt'. Ela gaiff ei dewis i fynd i chwilio am...

Sgi

Abadas: Sgi

Mae'r Abadas yn chwarae ym mhyllau mwdlyd yr ardd pan ddaw Ben ar eu traws a'u gwahodd ...

Trwmped

Abadas: Trwmped

Trwmped yw gair newydd Ben heddiw. There's plenty of huffing, puffing and blowing to be...

Map

Abadas: Map

Hari gaiff ei ddewis i chwilio am air newydd Ben, 'map'. Mae ei antur yn mynd ag e i ge...

Brwyn

Abadas: Brwyn

Mae'r Abadas wrth eu bodd yn chwarae 'jwngl' yn yr ardd. Tybed pwy gaiff ei ddewis i ch...

Eli Haul

Abadas: Eli Haul

Y gair newydd heddiw yw 'eli haul'. Hari gaiff ei ddewis i chwilio amdano ond tybed i b...

Dror

Abadas: Dror

Mae hwyaden Hari, Cwac, ar goll ac mae Ela'n benderfynol o'i ddarganfod. Mae Ben yn ei ...

Siglen

Abadas: Siglen

Aba-dw-bi-dii! Mae'n amser i chwarae 'gêm y geiriau' unwaith eto. 'Siglen' yw'r gair he...

Ty Gwydr

Abadas: Ty Gwydr

Mae gair newydd Ben, 'ty gwydr' yn gallu bod yn 'glud a chwtchlyd', felly beth yn union...

Clorian

Abadas: Clorian

Mae'n amser unwaith eto, i chwarae 'gêm y geiriau'. 'Clorian' yw'r gair heddiw. Pwy gai...

Seren For

Abadas: Seren For

'Seren fôr' yw gair newydd heddiw. Er bod 'seren' yn rhan o'r gair, nid yw'r gair i'w g...

Cocwn

Abadas: Cocwn

Mae Ela wrthi'n cyflwyno sioe hud a lledrith pan ddaw Ben ar ei thraws. Mae yna elfen o...

Ceffyl Pren

Abadas: Ceffyl Pren

Mae'r Abadas yn brysur yn chwarae 'ceffylau' pan ddaw Ben ar eu traws. The Abadas are c...

Brwsh Dannedd

Abadas: Brwsh Dannedd

Mae gair newydd heddiw, 'brwsh dannedd' yn rhywbeth a ddefnyddir i'ch cadw'n lân. Today...

Camera

Abadas: Camera

'Camera' yw gair newydd heddiw. Tybed pa Abada gaiff ei ddewis i chwilio am y camera? T...

Pyped

Abadas: Pyped

'Pyped' yw gair arbennig heddiw ac mae ganddo rywbeth yn gyffredin gyda'r blodyn haul. ...

Ceiliog Gwynt

Abadas: Ceiliog Gwynt

Mae'r Abadas ar y traeth yn rasio cychod papur. Mae angen gwynt ar y cychod ac ar y gai...

Meicroffon

Abadas: Meicroffon

Mae'r Abadas wedi creu band pop ond mae rhywbeth ar goll. All gair newydd heddiw helpu?...

Camfa

Abadas: Camfa

'Aba-dwbi-dî', tybed pa Abada gaiff ei ddewis i edrych am air newydd heddiw, 'camfa' ? ...

Robin Goch

Abadas: Robin Goch

Mae Ela ac Hari ar ganol antur. Cyn pen dim, maent angen cymorth Seren Sydyn a hynny me...

Cyfrifiannell

Abadas: Cyfrifiannell

Mae gair heddiw'n rhywbeth sydd i'w wneud â chyfri. Tybed beth yw e a ble daw'r Abadas ...