Abadas


Abadas

Rhaglen animeiddio i blant ifanc yn canolbwyntio ar gyflwyno geiriau newydd. Animation series for young children concentrating on introducing vocabulary.


Similar Content

Browse content similar to Abadas. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pont

Abadas: Pont

Mae Hari Hipo wrth ei fodd yn chwarae yn y mwd - ond ddim heddiw. Tybed pam a thybed a ...

Coron

Abadas: Coron

Mae Ela wrth ei bodd yn chwarae 'tywysoges' ac rhywbeth mae twysogesau'n ei hoffi yw ga...

Ceirios

Abadas: Ceirios

Mae'r Abadas yn chwarae caffi ac mae gan Hari'r cogydd rywbeth blasus iawn i Ela ei fwy...

Ffynnon

Abadas: Ffynnon

Mae'r Abadas yn chwarae môrladron ar y traeth. The Abadas are having a pirate adventure...

Carafán

Abadas: Carafán

Mae'r Abadas yn gwib-gartio yn yr ardd pan ddaw Ben ar eu traws. After racing their go-...

Llong Danfor

Abadas: Llong Danfor

Rhywbeth sydd i'w weld yn y dwr yw gair heddiw, 'llong danfor'. The Abadas are learning...

Cneuen Goco

Abadas: Cneuen Goco

Mae'n ddiwrnod ffair yng ngardd yr Abadas ac mae gan air heddiw, gysylltiad â'r ffair h...

Hwyl Fwrdd

Abadas: Hwyl Fwrdd

Mae'n ddiwrnod llawn hwyl ar ynys yr Abadas heddiw ac mae digon o hwyl i'w gael. It's t...

Ffôn Symudol

Abadas: Ffôn Symudol

Mae Seren ac Ela wrthi'n dilyn cyfres o gliwiau er mwyn dod o hyd i Hari. Seren and Ela...

Tân Gwyllt

Abadas: Tan Gwyllt

'Tan gwyllt' yw gair newydd Ben a dim ond un o'r Abadas sy'n addas i fynd i chwilio amd...

Angor

Abadas: Angor

Mae'r Abadas yn chwarae morladron yn chwilota am drysor a chaiff un lwcus gyfle i chwil...

Piano

Abadas: Piano

Mae'r Abadas wrth eu bodd yn canu a dawnsio ac ar ben eu digon i glywed mai gair cerddo...

Cloch Iâ

Abadas: Cloch Iâ

Mae gan Ben air anarferol i'r Abadas heddiw ac maen nhw'n dysgu bod ganddo gysylltiad â...

Cwmwl

Abadas: Cwmwl

Dim ond un o'r Abadas gall fynd i chwilio am y 'cwmwl', pam tybed? Join another fun-fil...

Goleudy

Abadas: Goleudy

Mae gair heddiw yn rhywbeth sy'n dda am ganfod pethau sy'n anodd eu gweld. Today's word...

Baner

Abadas: Baner

Mae'r Abadas yn mwynhau chwarae gêm o bêl-droed ar y traeth nes i'r gwynt gipio'r bêl. ...

Iglw

Abadas: Iglw

Mae'r Abadas yn chwarae ar lan y môr. A fyddant yn dod o hyd i air heddiw, 'iglw' yno? ...

Bwmerang

Abadas: Bwmerang

Mae gan Ben gêm dda arall iddynt ei chwarae : 'gem y geiriau'. Tybed beth yw 'bwmerang'...

Chwyddwydr

Abadas: Chwyddwydr

Mae Ela wedi blino'n lân. A fydd hi'n rhy flinedig i chwarae gêm y geiriau? Ela's very ...

Sglefr Rolio

Abadas: Sglefr Rolio

Mae angen dau air i ddisgrifio'r ddelwedd. Tybed pwy gaiff ei ddewis i fynd i chwilio a...

Berfa

Abadas: Berfa

Mae'r Abadas yn edrych ymlaen at chwarae gêm y geiriau. 'Berfa' yw'r gair newydd heddiw...

Cyfrifiadur

Abadas: Cyfrifiadur

Mae Ben a'r Abadas yn chwarae Gem y Geiriau. Mae'r gair newydd i'w ganfod yn y ty. Tybe...

Trên Stêm

Abadas: Trên Stêm

Mae gan Ben air 'abadobidii' arall i'r Abadas heddiw; 'trên stem'. Tybed pwy yw'r Abada...

Gwdihw

Abadas: Gwdihw

'Gwdihw' yw'r gair newydd ond tybed ble mae dod o hyd i un? Today's word is 'owl'. Who ...

Stol

Abadas: Stol

Ar ôl adeiladu castell eira yn y mynyddoedd oer, mae'r Abadas yn ymuno â Ben i chwarae ...

Ambarél

Abadas: Ambarél

Mae'r Abadas wedi adeiladu ffau yn y ty i'w cadw'n sych rhag glaw papur Seren. Mae gan ...

Bwi

Abadas: Bwi

Ymunwch â'r Abadas ar antur arbennig unwaith eto! 'Bwi' yw'r gair newydd heddiw. Today'...

Bwrdd Eira

Abadas: Bwrdd Eira

Hari gaiff ei ddewis i fynd ar antur heddiw i chwilio am 'fwrdd eira'. A fydd e'n galle...

Oren

Abadas: Oren

Mae un o'r Abadas yn mynd ar antur gyffrous wrth edrych am rywbeth siâp cylch gydag aro...

Crwban y Môr

Abadas: Crwban y Môr

Mae delwedd heddiw'n un arbennig iawn, gan fod angen tri gair i ddisgrifio 'crwban y mo...

Anrheg

Abadas: Anrheg

Tybed a fydd gair heddiw, 'anrheg' yn helpu Ela gan nad oes ganddi degan arbennig? Ela'...

Melin Wynt

Abadas: Melin Wynt

Mae gan Ben air Abada newydd sbon: 'melin wynt'. Ela gaiff ei dewis i fynd i chwilio am...

Sgi

Abadas: Sgi

Mae'r Abadas yn chwarae ym mhyllau mwdlyd yr ardd pan ddaw Ben ar eu traws a'u gwahodd ...

Trwmped

Abadas: Trwmped

Trwmped yw gair newydd Ben heddiw. There's plenty of huffing, puffing and blowing to be...

Map

Abadas: Map

Hari gaiff ei ddewis i chwilio am air newydd Ben, 'map'. Mae ei antur yn mynd ag e i ge...

Brwyn

Abadas: Brwyn

Mae'r Abadas wrth eu bodd yn chwarae 'jwngl' yn yr ardd. Tybed pwy gaiff ei ddewis i ch...

Eli Haul

Abadas: Eli Haul

Y gair newydd heddiw yw 'eli haul'. Hari gaiff ei ddewis i chwilio amdano ond tybed i b...

Dror

Abadas: Dror

Mae hwyaden Hari, Cwac, ar goll ac mae Ela'n benderfynol o'i ddarganfod. Mae Ben yn ei ...

Siglen

Abadas: Siglen

Aba-dw-bi-dii! Mae'n amser i chwarae 'gêm y geiriau' unwaith eto. 'Siglen' yw'r gair he...

Ty Gwydr

Abadas: Ty Gwydr

Mae gair newydd Ben, 'ty gwydr' yn gallu bod yn 'glud a chwtchlyd', felly beth yn union...

Clorian

Abadas: Clorian

Mae'n amser unwaith eto, i chwarae 'gêm y geiriau'. 'Clorian' yw'r gair heddiw. Pwy gai...

Seren For

Abadas: Seren For

'Seren fôr' yw gair newydd heddiw. Er bod 'seren' yn rhan o'r gair, nid yw'r gair i'w g...

Cocwn

Abadas: Cocwn

Mae Ela wrthi'n cyflwyno sioe hud a lledrith pan ddaw Ben ar ei thraws. Mae yna elfen o...

Ceffyl Pren

Abadas: Ceffyl Pren

Mae'r Abadas yn brysur yn chwarae 'ceffylau' pan ddaw Ben ar eu traws. The Abadas are c...

Brwsh Dannedd

Abadas: Brwsh Dannedd

Mae gair newydd heddiw, 'brwsh dannedd' yn rhywbeth a ddefnyddir i'ch cadw'n lân. Today...

Camera

Abadas: Camera

'Camera' yw gair newydd heddiw. Tybed pa Abada gaiff ei ddewis i chwilio am y camera? T...

Pyped

Abadas: Pyped

'Pyped' yw gair arbennig heddiw ac mae ganddo rywbeth yn gyffredin gyda'r blodyn haul. ...

Ceiliog Gwynt

Abadas: Ceiliog Gwynt

Mae'r Abadas ar y traeth yn rasio cychod papur. Mae angen gwynt ar y cychod ac ar y gai...

Meicroffon

Abadas: Meicroffon

Mae'r Abadas wedi creu band pop ond mae rhywbeth ar goll. All gair newydd heddiw helpu?...

Camfa

Abadas: Camfa

'Aba-dwbi-dî', tybed pa Abada gaiff ei ddewis i edrych am air newydd heddiw, 'camfa' ? ...

Robin Goch

Abadas: Robin Goch

Mae Ela ac Hari ar ganol antur. Cyn pen dim, maent angen cymorth Seren Sydyn a hynny me...

Cyfrifiannell

Abadas: Cyfrifiannell

Mae gair heddiw'n rhywbeth sydd i'w wneud â chyfri. Tybed beth yw e a ble daw'r Abadas ...