Cyfres 2014


Cyfres 2014

Cyfres animeiddiedig i blant bach am Bing a'i ffrindiau. Animation for young children following Bing and friends.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2014. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Da Bo

Bing: Cyfres 2014, Da Bo

Mae Bing yn dod o hyd i falwn oren heddiw ac yn mwynhau ei chwythu'n fawr a chwarae gyd...

Siglen

Bing: Cyfres 2014, Siglen

Mae Bing yn mwynhau chwarae ar y siglen ac ar ôl cyfri i ddeg mae'n rhoi cyfle i Pando ...

Blociau

Bing: Cyfres 2014, Blociau

Mae Bing a Coco yn chwarae gyda blociau lliwgar heddiw. Bing is busy building a tower a...

Hwyaid

Bing: Cyfres 2014, Hwyaid

Mae Bing a Swla yn y parc heddiw yn gobeithio bwydo'r hwyaid. Bing and Swla go to the p...

Mwynsudd

Bing: Cyfres 2014, Mwynsudd

Mae Fflop yn gwneud mwynsudd banana ond mae moron Bing yn neidio i mewn i Ben y Blendiw...

Broga

Bing: Cyfres 2014, Broga

Mae Bing yn dod o hyd i froga yn yr ardd ac eisiau ei gadw, felly mae e a Swla yn gwneu...

Parc Ceir

Bing: Cyfres 2014, Parc Ceir

Mae Bing eisiau chwarae ei gêm parcio ceir efo Fflop ond mae Charli wedi dod i ymweld a...

Cysgod

Bing: Cyfres 2014, Cysgod

Mae Bing yn chwarae yn yr ardd pan mae'n gweld ei gysgod. Bing is playing in the garden...

Dawnsio Delwau

Bing: Cyfres 2014, Dawnsio Delwau

Mae Bing a'i ffrindiau yn chwarae Dawnsio Delwau yn nhy Ama ac maent i gyd yn mwynhau d...

Fw Fw

Bing: Cyfres 2014, Fw Fw

Mae Bing yn gyrru ei gar tegan o amgylch y pethau ar y bwrdd brecwast ac yn ddamweiniol...

Co Fi'n mynd

Bing: Cyfres 2014, Co Fi'n mynd

Mae Bing a Pando yn darganfod ffrâm ddringo newydd yn y parc chwarae. Bing and Pando di...

Tyfu

Bing: Cyfres 2014, Tyfu

Mae Coco a Charli yn chwarae yn nhy Bing pan mae Coco yn sylwi ar farciau tyfu Bing ar ...

Atishw

Bing: Cyfres 2014, Atishw

Mae Bing yn paratoi i fynd i dy Swla ond mae o'n tisian ac yn boeth. Bing is getting re...

Chwarae Cuddio

Bing: Cyfres 2014, Chwarae Cuddio

Mae Bing yn chwarae cuddio gyda Swla, Pando a Coco. Bing is playing Hide and Seek at th...

Pobi

Bing: Cyfres 2014, Pobi

Mae Bing a Fflop yn gwneud bisgedi bwni sinsir i Charli a Coco. Bing and Fflop are maki...

Tren

Bing: Tren

Mae Bing a Pando yn arbrofi gyda thrên tegan Bing yn y parc chwarae. Bing and Pando exp...

Dweud Hwyl Fawr

Bing: Dweud Hwyl Fawr

Mae Bing a Swla yn mwynhau eu hunain gymaint fel nad ydyn nhw eisiau dweud hwyl fawr pa...

Ar goll

Bing: Ar goll

Mae Bing yn mynd â'i degan Wil Bwni Wîb i'r parc i weld yr hwyaid ac i chwarae ar y lli...

Picnic

Bing: Picnic

Ar ôl ychydig o oedi, mae Bing a Fflop yn barod o'r diwedd i adael i fynd am bicnic - o...

Balwn

Bing: Balwn

Mae Bing a Swla yn dod o hyd i falwn yn sownd mewn coeden yn y parc. Bing and Swla find...

Gwisgo Lan

Bing: Gwisgo Lan

Mae Coco'n daraganfod bocs gwisgo lan ac mae hi'n gwisgo fel y Dywysoges Cococampus tra...

Rhywbeth i Swla

Bing: Rhywbeth i Swla

Mae Bing yn gwneud llun i Swla yn dangos ei hoff bethau. Bing makes Swla a picture with...

Dawn

Bing: Dawn

Mae gan Swla, Pando, Fflop a Pajet ddawn - rhywbeth arbennig maen nhw'n gallu ei wneud,...

Calonnau

Bing: Cyfres 2014, Calonnau

Mae Swla a Bing yn gludio eu hoff bethau o gwmpas y ty gyda papurau pinc siâp calon. Sw...

Amser Stori

Bing: Cyfres 2014, Amser Stori

Mae Bing eisiau i Fflop ddarllen ei hoff lyfr wrth iddo gael bath ond mae Bing yn ymuno...

Rhoi Anrheg

Bing: Cyfres 2014, Rhoi Anrheg

Mae Bing yn mwynhau dewis yr anrheg berffaith i Swla yn siop Pajet. Bing has a great ti...

Hwla

Bing: Cyfres 2014, Hwla

Mae Bing eisiau cael tro ar gylch hwla Coco. Bing wants to try Coco's Hula Hoop. It's h...

Esgidiau Glaw

Bing: Cyfres 2014, Esgidiau Glaw

Mae Bing a Swla yn y parc yn chwarae cewri ac yn sblasho mewn pyllau gyda'u hesgidiau g...

Swigod

Bing: Cyfres 2014, Swigod

Mae Fflop yn dysgu Bing a Pando sut i chwythu swigod. Fflop teaches Bing and Pando how ...

Pwll Padlo

Bing: Cyfres 2014, Pwll Padlo

Mae Bing a Swla ar eu ffordd i gael picnic wrth ymyl y pwll padlo gyda Fflop. Bing and ...

Blanci

Bing: Cyfres 2014, Blanci

Wrth gael ei hun yn barod am ei wely mae Bing yn gwlychu ei flanced yn y ty bach. Durin...

Bw

Bing: Cyfres 2014, Bw

Mae Coco yn dysgu Bing sut i neud Bws Mawr a gyda'i gilydd maen nhw'n dychryn Fflop. Co...

Cab Clebran

Bing: Cyfres 2014, Cab Clebran

Mae Bing a Swla yn darganfod tegan newydd yng nghylch chwarae Amma - car bach melyn sy'...

Barcud

Bing: Cyfres 2014, Barcud

Mae'n ddiwrnod gwyntog ac mae Bing eisiau hedfan ei farcud Wil Bwni Wîb gyda Fflop. It'...

Mwy

Bing: Cyfres 2014, Mwy

Mae hi'n amser bath ac mae Bing yn methu peidio ag ychwanegu mwy o sebon swigod! It's b...

Hud Disglair

Bing: Cyfres 2014, Hud Disglair

Mae Bing yn mynd i chwarae gyda Swla sydd yn brysur yn chwarae gêm o 'hud disglair'. Bi...

Coeden

Bing: Cyfres 2014, Coeden

Mae Bing a Pando yn y pwll tywod yn chwarae Jac Codi Baw a Jac Rhaw Fawr. Bing and Pand...

Ble Mae Fflop?

Bing: Cyfres 2014, Ble Mae Fflop?

Mae Swla ac Amma wedi dod i dy Bing i gael cinio ond does dim moron ar ôl. Swla and Amm...

Bocs Cinio

Bing: Cyfres 2014, Bocs Cinio

Mae Bing wedi cael bocs cinio newydd sbon - un Wil Bwni Wîb - ac mae gan Pando focs syd...

Hwylnos

Bing: Cyfres 2014, Hwylnos

Mae Coco yn aros dros nos yng nghartre' Bing am y tro cyntaf ac mae hi wedi dod â'i cha...

Peiriant Syrpreis

Bing: Cyfres 2014, Peiriant Syrpreis

Mae gan Bing a Swla geiniog yr un ar gyfer y Peiriant Syrpréis yn siop Pajet. Bing and ...

Pendro

Bing: Cyfres 2014, Pendro

Mae Bing eisiau teimlo hwyl y bendro ar y chwrligwgan felly mae Pando'n ei wthio'n gyfl...

Ty

Bing: Cyfres 2014, Ty

Mae Bing yn adeiladu ty gyda chlustogau ac mae Coco yn penderfynu ei bod yn gyfle da i ...

Murlun

Bing: Cyfres 2014, Murlun

Mae Bing a Swla'n mwynhau peintio murlun enfawr yng nghylch chwarae Amma. Bing and Swla...

Cuddio

Bing: Cyfres 2014, Cuddio

Mae Bing a Fflop yn chwarae cuddio ar y ffordd i siop Pajet. Bing and Fflop play hide a...

Castell Tywod

Bing: Cyfres 2014, Castell Tywod

Mae Bing a Fflop yn adeiladu castell tywod pan mae Pando yn ymuno â nhw yn y pwll tywod...

Mes

Bing: Cyfres 2014, Mes

Mae'n ddiwrnod hyfryd yn yr hydref ac mae Bing a Swla yn y parc gyda Fflop yn casglu me...

Esgidiau Tincial

Bing: Cyfres 2014, Esgidiau Tincial

Mae Bing yn dod o hyd i'w esgidiau babi. Maen nhw'n rhy fach i Bing erbyn hyn ond mae C...

Edrych ar ôl Fflop

Bing: Cyfres 2014, Edrych ar ôl Fflop

Dydy Fflop ddim yn teimlo'n dda ac felly mae Bing yn penderfynu edrych ar ei ôl. Fflop ...

Cerddoriaeth

Bing: Cyfres 2014, Cerddoriaeth

Mae'n amser cerddoriaeth yn y cylch chwarae ac mae pawb eisiau tro ar y drwm. It's musi...

Hipo Wini a Wil Bwni Wib

Bing: Cyfres 2014, Hipo Wini a Wil Bwni Wib

Mae Bing a Swla'n chwarae gêm wibio gyda'u hoff deganau - Wil Bwni a Hipo Wini. Bing an...

Chwythu Fel Draig

Bing: Cyfres 2014, Chwythu Fel Draig

Mae Bing a Pando yn chwarae tu allan yn yr oerni. Bing and Pando are playing outside in...

Dere Charli

Bing: Cyfres 2014, Dere Charli

Mae Charli'n dod i chwarae ac mae Bing wedi paratoi nifer o wahanol gemau. Charli is c...

Sgrialfwrdd

Bing: Cyfres 2014, Sgrialfwrdd

Mae Bing a Fflop yn y parc pan maent yn gweld Pando ar sgrialfwrdd. Bing and Fflop are ...

Pili Pala

Bing: Cyfres 2014, Pili Pala

Mae Bing yng nghylch chwarae Amma pan mae pili pala yn hedfan i mewn ac yn glanio ar lu...

Deinosor sialc

Bing: Cyfres 2014, Deinosor sialc

Mae Bing eisiau tynnu llun mawr felly mae Fflop yn dod o hyd i sialc i wneud llun ar y ...

Taten

Bing: Cyfres 2014, Taten

Mae Bing a Swla'n dod o hyd i daten yng ngardd lysiau Amma gyda wyneb doniol. Bing and ...

Ailgylchu

Bing: Cyfres 2014, Ailgylchu

Mae Bing yn darganfod twll yn ei esgidiau glaw melyn ond nid yw am eu taflu nhw yn y bi...

Hufen Ia

Bing: Cyfres 2014, Hufen Ia

Mae Bing a Fflop yn clywed swn tincial cyfarwydd fan hufen iâ Myfi ac maen nhw'n rhuthr...

Plaster

Bing: Cyfres 2014, Plaster

Wrth weld Coco yn cael plaster ar ei bys mae Bing eisiau un hefyd wrth gwrs. Bing sees ...

Cath

Bing: Cyfres 2014, Cath

Ar y ffordd i siop Pajet mae Bing a Fflop yn chwarae gyda Arlo'r gath. On the way to Pa...

Dant y llew

Bing: Dant y llew

Mae Bing a Fflop yn darganfod dant y llew gwyn, gwlanog yn y parc. Bing and Fflop find...

Gwibio

Bing: Cyfres 2014, Gwibio

Mae Bing yn gwibio gyda Wil Bwni o amgylch yr ardd, yn ei daflu'n uwch ac yn uwch. Bin...

Byd Natur

Bing: Cyfres 2014, Byd Natur

Mae Bing a'i ffrindiau yn chwarae Byd Natur yng ngardd Amma. Bing and friends play Natu...

Dewis

Bing: Cyfres 2014, Dewis

Mae gan Bing ddigon o arian i brynu un peth yn siop Pajet ond mae'n ei chael hi'n anodd...

Tywyllwch

Bing: Cyfres 2014, Tywyllwch

Mae'n amser gwely ond ble mae Wil Bwni? Mae Bing yn cofio chwarae gydag e yn yr ardd on...

Sownd

Bing: Cyfres 2014, Sownd

Mae Bing a Swla'n cael amser da yn dringo coed yn y parc. Bing and Swla have a lovely t...

Cacen

Bing: Cyfres 2014, Cacen

Mae ffrindiau Bing yn dod draw i gael parti cacen. Bing's friends are coming to his hou...

Dim un ti

Bing: Cyfres 2014, Dim un ti

Mae Bing yn helpu Fflop i siopa ond wrth i Fflop dalu mae Bing yn gweld lolipop ac yn e...

Un fi

Bing: Cyfres 2014, Un fi

Mae Bing a Pando wedi blino ond mae'r ddau'n mynnu cael un gêm guddio arall cyn amser g...

Cinio

Bing: Cyfres 2014, Cinio

Mae Bing a Swla'n helpu Amma i gael cinio'n barod. Bing and Swla help Amma to get lunch...

Ci bach

Bing: Cyfres 2014, Ci bach

Mae Bing yn syrthio mewn cariad gyda chi sydd ar goll yn y parc ac mae'n penderfynu ei ...

Pen Wy

Bing: Cyfres 2014, Pen Wy

Yng nghylch Amma heddiw mae'r plant yn gwneud pennau wy gyda phlisgyn wy a hadau berw'r...

Parti Teganau

Bing: Cyfres 2014, Parti Teganau

Mae Bing yn genfigennus pan mae Swla yn talu mwy o sylw i Pando wrth chwarae gyda'u teg...

Ffôn Symudol

Bing: Cyfres 2014, Ffôn Symudol

Mae Bing yn chwarae gêm 'letys yn siarad' ar ffôn Fflop pan mae'n gollwng y ffôn ac yn ...

Sioe

Bing: Cyfres 2014, Sioe

Mae Bing a'i ffrindiau yn llwyfannu sioe yn y parc. Bing and his friends put on a show ...