Cyfres 2014


Cyfres 2014

Anturiaethau animeiddiedig Boj a'i ffrindiau. The animated adventures of Boj - a bilby - or rare bandicoot from the Australian Outback.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2014. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Ffrind Pry Coch Mia

Boj: Cyfres 2014, Ffrind Pry Coch Mia

Mae Mia yn dango Boj ei hanifail anwes newydd - buwch goch gota mewn bocs - ond mae'n h...

Tim Achub Pentre Braf

Boj: Cyfres 2014, Tim Achub Pentre Braf

Mae Daniel a Carwyn am i Boj chwarae gyda nhw ond nid y llall. Daniel and Carwyn both w...

Y Consuriwr Clipaclop

Boj: Cyfres 2014, Y Consuriwr Clipaclop

Mae Boj a'i ffrindiau yn darganfod bod gan Mr Clipaclop sgiliau consuriwr. Boj and his ...

Ar Eich Beiciau

Boj: Cyfres 2014, Ar Eich Beiciau

Mae Boj yn cael un o'i syniadau Boj-a-gwych ar gyfer sut i helpu Mia i fagu hyder i rei...

Tedi Coll Daniel

Boj: Cyfres 2014, Tedi Coll Daniel

Mae Daniel wedi colli ei hoff dedi - Snwcsi. Ar ôl chwilio yn Hwylfan Hwyl maen nhw'n d...

Boj a'r Band

Boj: Cyfres 2014, Boj a'r Band

Mae Boj a'i ffrindiau yn ffurfio band roc a rôl ond a fyddan nhw'n aros yn ffrindiau? B...

Yr Heglwr

Boj: Cyfres 2014, Yr Heglwr

Mae Boj a Rwpa, ceidwaid Hwylfan Hwyl, yn mynd am eu bathodynnau gwylio adar aur. Boj a...

Peidiwch â'n Gadael Mr Clipacl

Boj: Cyfres 2014, Peidiwch â'n Gadael Mr Clipacl

Mae Boj a'i fytis yn clywed Mr Clipaclop yn sôn ei fod yn hen ac yn meddwl gadael yr Hw...

Sioe Bypedau

Boj: Cyfres 2014, Sioe Bypedau

Mmae Boj a Mia yn gwirfoddoli i edrych ar ôl y Trwynau Bach. Boj volunteers to help Mia...

Y Parc Gorau

Boj: Cyfres 2014, Y Parc Gorau

Mae Boj a'i ffrindiau yn helpu tacluso'r Hwylfan Hwyl. The buddies are helping to tidy ...

Yr Hwyaden Fach

Boj: Cyfres 2014, Yr Hwyaden Fach

Mae Rwpa yn darganfod hwyaden fach goll sydd wedi dechrau dilyn tegan hwyaden Mia. Rwpa...

Picnic yn y Parc

Boj: Cyfres 2014, Picnic yn y Parc

Mae Boj, Mimsi a Tada yn edrych ymlaen at ymuno â'r teulu Wff am bicnic. Boj, Mimsi and...

Hwyl Wrth Chwarae

Boj: Cyfres 2014, Hwyl Wrth Chwarae

Mae Daniel druan yn cael un o'i ddiwrnodau dryslyd. Mae'n cadw i ddifetha gemau ei ffri...

Llonydd Fel Cerflun

Boj: Cyfres 2014, Llonydd Fel Cerflun

Ar ôl cawod o law, mae Boj yn dod o hyd i Mia yn llawn cynnwrf oherwydd mae ei murlunia...

Mabolgampau

Boj: Cyfres 2014, Mabolgampau

Mae hi'n ddiwrnod Mabolgampau yn yr Hwylfan Hwyl. It's Sports Day and although Boj has ...

Doniau Carwyn

Boj: Cyfres 2014, Doniau Carwyn

Mae'r Boj a'i ffrindiau yn trefnu sioe dalent ond beth yw dawn arbennig Carwyn? The bud...

Gwasanaeth Gwib Pentref Braf

Boj: Cyfres 2014, Gwasanaeth Gwib Pentref Braf

Mae Boj a'i ffrindiau yn gwneud trên gyda blychau i fynd â Daniel a'i dedis ar daith o ...

Anodd ei Phlesio

Boj: Cyfres 2014, Anodd ei Phlesio

Mae Boj a Mia yn cael eu gwahodd i dy Rwpa am bitsa. Boj and Mia are invited round to R...

Cist Amser

Boj: Cyfres 2014, Cist Amser

Wrth dyrchu dan y ddaear mae Boj yn dod o hyd i flwch. Mae Mr Clipaclop wrth ei fodd - ...

Antur Tada

Boj: Cyfres 2014, Antur Tada

Mae Tada yn hiraethu am ei hen gartref felly mae Boj yn penderfynu ail-greu rhai o'i ho...

Doctor Daniel

Boj: Cyfres 2014, Doctor Daniel

Mae Daniel a Boj yn chwarae bod yn feddygon. Daniel and Boj are playing at being doctor...

Cynaeafwyr Hapus

Boj: Cyfres 2014, Cynaeafwyr Hapus

Mae Boj a'i ffrindiau yn mynd i randir Mr Clipaclop i gynaeafu eu llysiau. Boj's buddie...

Boj yn brysur

Boj: Cyfres 2014, Boj yn brysur

Dydy gwenyn Mr Clipaclop heb ddychwelyd yn ôl i'w cwch gwenyn. All Boj eu denu nhw nôl?...

Amser Gwely i Rwpa

Boj: Cyfres 2014, Amser Gwely i Rwpa

Mae angen i Rwpa fynd i'r gwely'n gynnar er mwyn gorffwys cyn ei chystadleuaeth gymnast...

Ffrindiau Fflach Ffrwydrol

Boj: Cyfres 2014, Ffrindiau Fflach Ffrwydrol

Pan mae Daniel yn torri roced Carwyn yn ddamweiniol, mae Boj yn cael syniad a fydd yn c...

Boj a Balwn

Boj: Cyfres 2014, Boj a Balwn

Mae Daniel yn clymu balwnau parti at ei degan pengwin er mwyn iddo allu hedfan. Daniel ...

Mas o'r Bocs

Boj: Cyfres 2014, Mas o'r Bocs

Mae Boj, Mimsi a Tada yn cael eu gwahodd i dy'r Blaas am swper. Boj, Tada and Mimsi are...

Dwbl Clipaclop

Boj: Cyfres 2014, Dwbl Clipaclop

Mae Mr Clipaclop mewn picil. Mae cymaint o waith i'w wneud yn yr Hwylfan Hwyl heddiw on...

Sbort yn Sblasio

Boj: Cyfres 2014, Sbort yn Sblasio

Pan mae Daniel a Rwpa yn methu ennill eu bathodynnau nofio, mae Boj yn annog ei ffrindi...

Daliwch Ati

Boj: Cyfres 2014, Daliwch Ati

Mae Boj, Rwpa a Carwyn yn ceisio am eu bathodynnau 'Goroesi'. Boj, Rwpa and Carwyn are ...

Boj y Casglwr

Boj: Cyfres 2014, Boj y Casglwr

Mae ffrindiau Boj i gyd â'u casgliadau unigryw ac mae Boj eisiau un hefyd. All Boj's bu...

Steddfod Hwyl Swnllyd

Boj: Cyfres 2014, Steddfod Hwyl Swnllyd

Mae Boj a'i ffrindiau yn ymarfer am gyngerdd Mr Clipaclop yn Hwylfan Hwyl. Boj's friend...

Pen-blwydd Hapus

Boj: Cyfres 2014, Pen-blwydd Hapus

Mae Boj yn helpu Mia i ddewis anrheg arbennig i Rwpa ar gyfer ei phen-blwydd. Boj helps...

O Dan y Lleuad Braf

Boj: Cyfres 2014, O Dan y Lleuad Braf

Mae taith wersylla tad a mab yn Hwylfan Hwyl yn dod i ben mewn anhrefn. All Boj helpu? ...

Yn y Ty Twym

Boj: Cyfres 2014, Yn y Ty Twym

Wrth i Mia a Rwpa anghytuno am sut i helpu Mr Clipaclop ddyfrio'r planhigion yn ei dy t...

Sêl Cist Car

Boj: Cyfres 2014, Sel Cist Car

Diolch i un o syniadau Boj-a-gwych Boj mae'r pentrefwyr yn medru mwynhau ffynnon newydd...

Gwyliau Mia

Boj: Cyfres 2014, Gwyliau Mia

Mae Boj yn dangos carden bost i Mia oddi wrth Carwyn a'i deulu o Hawaii. Boj shares a p...

Mor Fflat â Chrempog

Boj: Cyfres 2014, Mor Fflat â Chrempog

Mae'n ddiwrnod braf yn Hwylfan Hwyl heddiw ac mae Daniel yn brysur yn llenwi ei bwll pa...

Llithro'n Llithrig

Boj: Cyfres 2014, Llithro'n Llithrig

Mae llawr sglefrio iâ wedi cael ei osod yn Hwylfan Hwyl ac mae pawb yn mwynhau sglefrio...

Boj Boing Sbonc

Boj: Cyfres 2014, Boj Boing Sbonc

Mae Mr Clipaclop yn brysur yn casglu afalau o'i berllan, ond wrth iddo gasglu mae'n myn...

Y Barcud Sychu

Boj: Cyfres 2014, Y Barcud Sychu

Mae'n ddiwrnod gwyntog; tywydd perffaith i Tada sychu pentwr o'i ddillad gwlyb, ac i Da...

Tada'n Cadw'n Heini

Boj: Cyfres 2014, Tada'n Cadw'n Heini

Mae Boj wedi trefnu treulio'r diwrnod yn chwarae gemau gyda Tada, ond mae Tada yn cael...

Cysgu Draw

Boj: Cyfres 2014, Cysgu Draw

Mae Mrs Trwyn wedi gofyn i Mimsi a Tada gwarchod y Trwynau Bach dros nos gyda Mia yn nh...

Cân i Mimsi

Boj: Cyfres 2014, Cân i Mimsi

Mae Boj am greu anrheg i Mimsi ond dydy e ddim yn gallu ffeindio unrhyw le digon tawel ...

Enfys i Rwpa

Boj: Cyfres 2014, Enfys i Rwpa

Mae Boj yn dangos i Mr a Mrs Neidio sut y gall addurno ystafell chwarae fod yn hwyl ac ...

Snishian Snishlyd

Boj: Cyfres 2014, Snishian Snishlyd

Mae ffrindiau Boj yn sâl. A oes modd iddo gadw mewn cysylltiad gyda nhw? Boj's friends ...

Sgota Sêr

Boj: Cyfres 2014, Sgota Sêr

Mae Tada yn mynd â Boj, Carwyn a Mia am noswaith o wylio'r sêr. Oes modd iddynt ddal un...

Y Nyth Gorau

Boj: Cyfres 2014, Y Nyth Gorau

O na mae Tada wedi colli ei het! Mae Boj yn benderfynol o ffeindio hoff het ei dad. Tad...

Robot Ailgylchu

Boj: Cyfres 2014, Robot Ailgylchu

Wrth aros i Mr Clipaclop gasglu'r sbwriel i'w hailgylchu, mae Boj a Rwpa'n dechrau chwa...

Y Foronen Fawr

Boj: Cyfres 2014, Y Foronen Fawr

Mae Mrs Wwff yn mynd ati i greu ei chawl MAWR, ond mae un cynhwysyn ar goll - moron Mr ...

Am Antur Fawr

Boj: Cyfres 2014, Am Antur Fawr

Pan mae cefnder Hoj yn ymuno â Boj a'i ffrindiau ar antur wersylla, mae pawb yn ei ffei...