Byd Carlo Bach


Byd Carlo Bach

Anturiaethau'r arth fach. The animated adventures of the little bear.


Similar Content

Browse content similar to Byd Carlo Bach. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Carlo'r Ditectif 'Sanau

Byd Carlo Bach: Carlo'r Ditectif 'Sanau

Mae Carlo angen hosan i wneud pyped llaw arall. Ond i ble mae'r ail hosan wedi diflann...

Clic, clic Carlo

Byd Carlo Bach: Clic, clic Carlo

Mae Carlo wedi cael camera newydd. Tybed pwy o'i ffrindiau sydd yn mynnu neidio i mewn ...

Pen-blwydd Pwtyn

Byd Carlo Bach: Pen-blwydd Pwtyn

Cyn mynd i'w wely, mae Carlo eisiau hedfan yn ei awyren. Mae o'n cael cymaint o hwyl fe...

Castell Tywod i Carmel

Byd Carlo Bach: Castell Tywod i Carmel

Mae Carmel yn gofyn i Carlo adeiladu castell tywod iddi, ond mae rhywbeth yn mynd o'i l...

Tedi ar y Tonnau

Byd Carlo Bach: Tedi ar y Tonnau

Mae Carlo yn hoffi dangos ei hun weithiau. Ond oes rhywun sydd yn well nag o am wneud t...

Arwr ar y Mynydd

Byd Carlo Bach: Arwr ar y Mynydd

Dim ond Carlo y mynyddwr dewr all achub Pwtyn o gopa'r mynydd. Pwtyn has difficulty get...

Anrheg Berffaith Carlo

Byd Carlo Bach: Anrheg Berffaith Carlo

Mae Carlo yn chwilio am yr anrheg perffaith. Pwy sydd am ei helpu? Carlo is looking for...

Carlo'n Dymuno

Byd Carlo Bach: Carlo'n Dymuno

Mae Carlo eisiau bod yn frenin. Ond pwy yw'r dewin sydd am wireddu ei freuddwydion? Car...

Carlo'n Lliwio'r Enfys

Byd Carlo Bach: Carlo'n Lliwio'r Enfys

Mae Carlo yn teimlo'n drist heddiw. Tybed beth fyddai'n codi ei galon o? Carlo is feeli...

Carlo a'r Ci Anwes

Byd Carlo Bach: Carlo a'r Ci Anwes

Mae gan Carlo anifail anwes - sef carreg o'r enw Cai. Ond a fyddai cael ci yn fwy o hwy...

Carlo'r Arth Aruthrol

Byd Carlo Bach: Carlo'r Arth Aruthrol

Gyda'i glogyn arbennig mae Carlo'n esgus bod yn Arch-arwr. Ond fydd ei ffrindiau yn ha...

Y Gwynt yn Codi Carlo

Byd Carlo Bach: Y Gwynt yn Codi Carlo

Pan mae'r gwynt yn chwythu, mae hi'n hwyl hedfan barcud. Ond beth sydd yn digwydd pan m...

Carlo'n Godro Carmel

Byd Carlo Bach: Carlo'n Godro Carmel

Mae Carlo eisiau mynd â'i ffrindiau ar bicnic, ond does ganddo fo ddim menyn ar gyfer y...

Cyw Deryn Carlo

Byd Carlo Bach: Cyw Deryn Carlo

Mae Carlo yn dychmygu fod ganddo gyw aderyn, ac mae'r cyw eisiau bwyd. Beth mae cywion...

Cerddorfa Carlo

Byd Carlo Bach: Cerddorfa Carlo

Pwy sydd yn ran o gerddorfa Carlo? A pha synau rhyfedd maen nhw'n eu gwneud? Who is in...

Carlosawrus

Byd Carlo Bach: Carlosawrus

Mae Carlo'r anturieuthwr dewr yn chwilio am fwystil swil. Ond nid Carlo yw'r unig un sy...

Carlo'n Troi'r Hen yn Newydd

Byd Carlo Bach: Carlo'n Troi'r Hen yn Newydd

Mae gan Carlo nifer o deganau wedi eu torri. Oes rhaid felly eu taflu nhw? Carlo has ma...

Carlo ar Flaenau ei Draed

Byd Carlo Bach: Carlo ar Flaenau ei Draed

Mae Carlo'n darganfod pa mor anodd yw dawnsio bale. Carlo discovers how difficult it ca...

Trysor Map Carlo

Byd Carlo Bach: Trysor Map Carlo

A wnaiff map Carlo ei arwain at drysor y môr-ladron? Wil Carlo's map lead him to the pi...

Carlo yn y Gofod

Byd Carlo Bach: Carlo yn y Gofod

What would you do if you were in space like Carlo? Beth fyddech chi'n ei wneud petaech ...

Carlo'r Claf

Byd Carlo Bach: Carlo'r Claf

Tybed pwy yw'r doctor sydd am wella Carlo? Who is the doctor that will make Carlo better ?

Carlo yn y Goedwig

Byd Carlo Bach: Carlo yn y Goedwig

Anturiaethau'r arth fach. Adventures of the small bear.

Sgidiau Glaw Anhygoel Carlo

Byd Carlo Bach: Sgidiau Glaw Anhygoel Carlo

Mae Carlo wedi cael llond bol ar ei hen sgidiau glaw ond a wnaiff eu haddurno nhw'n eu ...

Carlo'n Chwarae Cuddio

Byd Carlo Bach: Carlo'n Chwarae Cuddio

Mae Carlo wrth ei fodd yn chwarae cuddio, yn enwedig efo Bela. Carlo loves playing hide...

Tren Bach Carlo

Byd Carlo Bach: Tren Bach Carlo

Pan mae pawb yn mynd am dro ar drên Carlo mae Pwtyn yn cael ei adael ar ôl. Eveyone is ...

Parti Penblwydd Carlo

Byd Carlo Bach: Parti Penblwydd Carlo

Mae ffrindiau Carlo am gadw ei barti pen-blwydd yn syrpreis iddo. Beth yw'r ffordd orau...

Antur Carlo Dan y Don

Byd Carlo Bach: Antur Carlo Dan y Don

Mae gan Carlo lyfr mawr lliwgar yn llawn lluniau o bysgod. Ble mae'r pysgod yma'n byw? ...

Siop Carlo a Carmel

Byd Carlo Bach: Siop Carlo a Carmel

Anturiaethau'r arth fach. Adventures of the small bear.

Llam i'r Lleuad

Byd Carlo Bach: Llam i'r Lleuad

Dyw Carlo ddim eisiau mynd i'r gwely, felly mae o'n penderfynu dychmygu mynd ar drip i'...

Pel-fasged Pwtyn

Byd Carlo Bach: Pel-fasged Pwtyn

Heddiw mae Carlo yn chwarae pêl-fasged. Tybed all o guro Pwtyn? Today Carlo is playing ...

Carlo ar Saffari

Byd Carlo Bach: Carlo ar Saffari

Mae synau'r jyngl yn cyffroi Carlo Bach a'i ffrindiau. Ydych chi'n gwybod pa synau mae ...

Carlo Bach Mawr

Byd Carlo Bach: Carlo Bach Mawr

Arth fach ydy Carlo, ond mae o eisiau bod yn arth fawr. Ydy bod yn fawr yn fwy o hwyl? ...

Mynd ar Drip i'r Lleuad

Byd Carlo Bach: Mynd ar Drip i'r Lleuad

Mae Carlo wrth ei fodd yn chwarae gitâr. Ond a fydd perfformio o flaen cynulleidfa yn g...

Gem Fawr Carlo

Byd Carlo Bach: Gem Fawr Carlo

Hoff gêm Carlo yw pêl-droed. Mae Bela a Ningen yn hoffi chwarae hefyd, ond a wnawn nhw ...

Carlo a'i Gysgod

Byd Carlo Bach: Carlo a'i Gysgod

Mae Carlo yn creu cysgodion gyda'i fflachlamp. Allwch chi ddyfalu pa gysod sydd yn per...

Sbonc Sbonc Ningen

Byd Carlo Bach: Sbonc Sbonc Ningen

Mae Ningen wrth ei fodd yn sboncio. Tybed pa mor uchel all o neidio? Ningen likes to ju...

Pedwar Tymor Carlo

Byd Carlo Bach: Pedwar Tymor Carlo

Mae 'na 4 tymor ymhob blwyddyn ond ydy Carlo yn gwybod pa ddillad sydd yn addas i ba dy...

Dawnswyr Disglair

Byd Carlo Bach: Dawnswyr Disglair

Mae gan Carlo esgidiau rhedeg newydd sydd yn fflachio. Tybed pwy arall sydd wedi cael e...

Bela yn y Syrcas

Byd Carlo Bach: Bela yn y Syrcas

Mae pawb wrth eu bodd efo'r syrcas. Ond pwy sydd am arbed Bela ar y wifren uchel? Every...

Carlo'n Sgota

Byd Carlo Bach: Carlo'n Sgota

Beth mae Carlo am ei wneud pan mae o'n dal siarc ar ei wialen bysgota? What will Carlo ...

Pyped yn Perfformio

Byd Carlo Bach: Pyped yn Perfformio

Mae Carlo yn hoffi chwarae efo pypedau. Tybed sut beth fyddai bod yn byped ar gortyn? C...

Rali Carlo

Byd Carlo Bach: Rali Carlo

Mae'n rhaid i chi wneud rhywbeth i haeddu ennill cwpan. A fydd ennill ras geir yn ddigo...

Ffermwr Bach

Byd Carlo Bach: Ffermwr Bach

Mae bod yn ffermwr yn waith caeld. Yn enwedig os yw anifeiliaid eisau bwyta eich llysia...

Carmel y Ceffyl

Byd Carlo Bach: Carmel y Ceffyl

Heddiw mae Carlo yn mynd i'r Gorllewin Gwyllt. Beth mae cowboi angen, tybed? Today Carl...

Mwnci Llawn Direidi

Byd Carlo Bach: Mwnci Llawn Direidi

Mae Carlo wrth ei fodd yn actio a gwneud lot o swn. Ond ydy hi'n syniad da i ddeffro te...

Carlo'r Bwgan Brain

Byd Carlo Bach: Carlo'r Bwgan Brain

Mae Carlo wrth ei fodd yn tyfu llysiau. Pwy arall sydd yn hoffi bwyta llysiau? Carlo li...

Carlo ar Ynys Bellenig

Byd Carlo Bach: Carlo ar Ynys Bellenig

Mae Carlo'n teithio i ynys sydd yn bell, bell i ffwrdd. Ond mae o'n unig ar ei ben ei h...

Lluniau Llachar

Byd Carlo Bach: Lluniau Llachar

Mae Carlo'n mwynhau tynnu lluniau. Allwch chi ddyfalu llun o beth mae o am ei dynnu? C...

Llithro ar y Llethrau

Byd Carlo Bach: Llithro ar y Llethrau

Mae'r mynyddoedd wedi'u gorchuddio gan eira ac mae pawb yn cael hwyl yn llithro lawr y ...

Ras Carlo a Robat

Byd Carlo Bach: Ras Carlo a Robat

Mae Carlo wrth ei fodd yn rhedeg nerth ei draed ond ai dyna'r ffordd orau i ennill ras ...

Ianto yn yr Ia

Byd Carlo Bach: Ianto yn yr Ia

Hoff ddillad Carlo yw ei ddillad gaeaf. Ond ydyn nhw wir yn addas ar gyfer diwrnod braf...

Carlo a Bela ar yr Ia

Byd Carlo Bach: Carlo a Bela ar yr Ia

Mae Carlo eisiau sglefrio cystal a Bela ond mae'n rhaid iddo ddysgu sefyll ar yr ia gyn...