At the Hospital (Aig an Ospadal) Oran Bho Na Daoine Beaga


At the Hospital (Aig an Ospadal)

Similar Content

Browse content similar to At the Hospital (Aig an Ospadal). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:07:500:07:57

THEY CHAT IN GAELIC

0:08:060:08:12

# 'S toil leam bhith dol dhan ospadal

0:08:120:08:15

# Saoil co tha ann

0:08:150:08:17

# Dotairean 's nursaichean

0:08:170:08:20

# Trobhad comhla rium

0:08:200:08:23

# Tha mise aig an ospadal

0:08:230:08:25

# Saoil co tha ann

0:08:250:08:28

# Ma tha thu airson faighinn a-mach

0:08:280:08:31

# Trobhad comhla rium

0:08:310:08:33

# Tha nurs shnog aig an doras

0:08:370:08:40

# 'Thig a steach' thuirt i

0:08:400:08:43

# 'Ma tha thu airson Mamaidh fhaicinn

0:08:430:08:45

# Theid gu Uard a tri'

0:08:450:08:48

# 'S toil leam bhith dol dhan ospadal

0:08:490:08:52

# Saoil co tha ann

0:08:520:08:55

# Dotairean 's nursaichean

0:08:550:08:57

# Trobhad comhla rium

0:08:570:09:00

# Tha mise aig an ospadal

0:09:000:09:03

# Saoil co tha ann

0:09:030:09:05

# Ma tha thu airson faighinn a-mach

0:09:050:09:08

# Trobhad comhla rium

0:09:080:09:11

# Choisich mi gu Uard a tri

0:09:150:09:17

# Chunnaic mi torr dhaoine

0:09:170:09:20

# Mamaidh na suidhe air an leabaidh

0:09:200:09:23

# Le leanabh beag a' caoineadh

0:09:230:09:25

# 'S toil leam bhith dol dhan ospadal

0:09:270:09:29

# Saoil co tha ann

0:09:290:09:32

# Dotairean 's nursaichean

0:09:320:09:35

# Trobhad comhla rium

0:09:350:09:37

# Tha mise aig an ospadal

0:09:370:09:40

# Saoil co tha ann

0:09:400:09:43

# Ma tha thu airson faighinn a-mach

0:09:430:09:45

# Trobhad comhla rium

0:09:450:09:48

# Rugadh leanabh ur an-diugh

0:09:520:09:55

# Mo bhrathair beag og

0:09:550:09:57

# Thog mi e airson greiseag bheag

0:09:570:10:00

# Is thug mi dha pog

0:10:000:10:04

# 'S toil leam bhith dol dhan ospadal

0:10:040:10:07

# Saoil co tha ann

0:10:070:10:10

# Dotairean 's nursaichean

0:10:100:10:12

# Trobhad comhla rium

0:10:120:10:15

# Trobhad comhla rium. #

0:10:150:10:18

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:180:10:21

E-mail [email protected]

0:10:210:10:24

Download Subtitles

SRT

ASS