A'Peantadh (Painting) Oran Bho Na Daoine Beaga


A'Peantadh (Painting)

Similar Content

Browse content similar to A'Peantadh (Painting). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

THEY CHAT IN GAELIC

0:00:050:00:07

# Anns an taigh no anns an sgoil

0:00:120:00:16

# Chi thu mi a' deanamh mo thoil

0:00:160:00:19

# Bruis nam laimh is dathan gu leor

0:00:190:00:23

# Sona a' peantadh - chan iarrainn an corr.

0:00:230:00:27

ALL: # Sona a' peantadh - chan iarrainn an corr.

0:00:270:00:31

# A' suidhe sios no seasamh suas

0:00:330:00:36

# Gaire orm bho chluais gu cluais

0:00:360:00:40

# Bruis nam laimh is uisge gu leor

0:00:400:00:44

# Sona a' peantadh - chan iarrainn an corr!

0:00:440:00:48

ALL: # Sona a' peantadh - chan iarrainn an corr.

0:00:480:00:54

# Le leine Dadaidh no aparan orm

0:00:540:00:57

# Trang le uaine, pinc is gorm

0:00:570:01:01

# Bruis nam laimh is paipear gu leor

0:01:010:01:05

# Sona a' peantadh - chan iarrainn an corr!

0:01:050:01:09

ALL: # Sona a' peantadh - chan iarrainn an corr.

0:01:090:01:14

# Le bruis bheag thana no te mhor thiugh

0:01:150:01:18

# Ged a bhithinn a-staigh no muigh

0:01:180:01:22

# Bruis nam laimh is paipear gu leor

0:01:220:01:26

# Sona a' peantadh - chan iarrainn an corr!

0:01:260:01:30

ALL: # Sona a' peantadh - chan iarrainn an corr.

0:01:300:01:34

# Anns a' chidsin comhla ri mamaidh

0:01:360:01:40

# Nuair a theid mi a' cheilidh air granaidh

0:01:400:01:43

# Bruis nam laimh is uisge gu leor

0:01:430:01:47

# Sona a' peantadh - chan iarrainn an corr!

0:01:470:01:51

ALL: # Sona a' peantadh - chan iarrainn an corr.

0:01:510:01:56

# A seasamh aig bord, no a' suidhe

0:01:560:02:00

# A' cleachdadh dearg, orains is buidhe

0:02:000:02:04

# Bruis nam laimh is dathan gu leor

0:02:040:02:08

# Sona a' peantadh - chan iarrainn an corr!

0:02:080:02:12

ALL: # Sona a' peantadh - chan iarrainn an corr.

0:02:120:02:16

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:02:220:02:24

E-mail [email protected]

0:02:240:02:26

Download Subtitles

SRT

ASS