Beicearachd (Baking) Oran Bho Na Daoine Beaga


Beicearachd (Baking)

Similar Content

Browse content similar to Beicearachd (Baking). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:23:500:23:57

# Tha Granaidh agus mise Deiseil anns a' chidsin

0:24:110:24:15

# Deiseil airson beicearachd An rud is fhearr leam

0:24:150:24:19

# Beic', beic', beicearachd

0:24:190:24:22

# O is toil leam i

0:24:220:24:25

# Beic', beic', beicearachd

0:24:250:24:28

# Is toil leam i gu mor

0:24:280:24:32

# "Cuir ort t'aparan,"

0:24:320:24:34

# Thuirt Granaidh riumsa "Is seallaidh mi dhutsa

0:24:340:24:38

# "Mar a ni thu ceice"

0:24:380:24:40

# Beic', beic', beicearachd

0:24:400:24:44

# O is toil leam i

0:24:440:24:46

# Beic', beic', beicearachd

0:24:460:24:49

# Is toil leam i gu mor

0:24:490:24:53

# "Cuir siucair agus im

0:24:530:24:55

# "A-steach dhan bhobhla Measgaich iad le cheile

0:24:550:24:59

# Le spain mhor fhiodha"

0:24:590:25:01

# Beic', beic', beicearachd

0:25:010:25:05

# O is toil leam i

0:25:050:25:07

# Beic', beic', beicearachd

0:25:070:25:11

# Is toil leam i gu mor

0:25:110:25:15

# "An uair sin flur is uighean Is teoclaid bhlasta

0:25:150:25:18

# "Doirt sin dhan chanastair Beicearachd an-drasta"

0:25:180:25:22

# Beic', beic', beicearachd

0:25:220:25:26

# O is toil leam i

0:25:260:25:28

# Beic', beic', beicearachd

0:25:280:25:32

# Is toil leam i gu mor

0:25:320:25:36

# Cuiridh Granaidh dhan amhainn i

0:25:360:25:38

# Tha sin ro theth dhomhsa

0:25:380:25:40

# Is nighidh sinn na soithichean

0:25:400:25:41

# Fhad's a tha I 'fuine

0:25:410:25:43

# Beic', beic', beicearachd

0:25:430:25:47

# O is toil leam i

0:25:470:25:49

# Beic', beic', beicearachd

0:25:490:25:53

# Is toil leam i gu mor

0:25:530:25:57

# Tha i nis deiseil

0:25:570:25:59

# Abair faileadh alainn

0:25:590:26:00

# Cuiridh mise ribean oirr'

0:26:000:26:03

# Siristean is coinnlean

0:26:030:26:04

# Beic', beic', beicearachd

0:26:040:26:08

# O is toil leam i

0:26:080:26:10

# Beic', beic', beicearachd

0:26:100:26:14

# Is toil leam i gu mor. #

0:26:140:26:18

E-mail [email protected]

0:26:200:26:23

Download Subtitles

SRT

ASS