Cyfres 2 Bachgen


Cyfres 2 Bachgen

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational animated series for nursery school children.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2 Bachgen. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Picnic!!

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2 Bachgen, Picnic!!

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational anim...

Tywydd Garw

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2 Bachgen, Tywydd Garw

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational anim...

Lolipops Rhew

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2 Bachgen, Lolipops Rhew

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational anim...

Robotiaid!

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2 Bachgen, Robotiaid!

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational anim...

Dychymyg!!

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2 Bachgen, Dychymyg!!

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational anim...

Casglu Pethau

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2 Bachgen, Casglu Pethau

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational anim...

Y Parti

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2 Bachgen, Y Parti

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational anim...

Taith ar y Trên

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2 Bachgen, Taith ar y Trên

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational anim...

Hoffwn i fod yn...

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2 Bachgen, Hoffwn i fod yn...

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational anim...

Teimlo'n Hapus

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2 Bachgen, Teimlo'n Hapus

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational anim...

Llythyr i Greta

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2 Bachgen, Llythyr i Greta

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational anim...

Mynd gyda'r Miwsig

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2 Bachgen, Mynd gyda'r Miwsig

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational anim...

Ffrindiau

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2 Bachgen, Ffrindiau

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational anim...

Pennod 71

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2 Bachgen, Pennod 71

Mae Greta wedi colli'i hallwedd felly mae pawb yn helpu i chwilio amdani. Gerty has los...

Mwd!!

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2 Bachgen, Mwd!!

Mae Banjo a'r plentyn bach yn chwarae mewn pwll o fwd. Banjo and the little boy are hav...

Beth yw e?

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2 Bachgen, Beth yw e?

Daw Banjo a'r plentyn bach o hyd i rywbeth rhyfedd yn y parc. Banjo the monkey and the ...

Teimlo

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2 Bachgen, Teimlo

Mae Umi'n glanhau ei phlu ac mae un yn syrthio ar ben y plentyn bach. Umi is cleaning h...

Ma pawb yn wahanol!

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2 Bachgen, Ma pawb yn wahanol!

Mae Banjo, Cefin a Greta yn darganfod bod pawb yn wahanol ac yn arbennig. Banjo, Cefin ...

Pa mor dal wyt ti?

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2 Bachgen, Pa mor dal wyt ti?

Heddiw mae'r criw yn trio penderfynu pwy yw'r talaf. Today the crew tries to work out w...

Taith Natur

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2 Bachgen, Taith Natur

Mae'r criw yn mwynhau taith natur. The gang head out on a nature walk.

Nos Da

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2 Bachgen, Nos Da

Mae Banjo yn ymddiried ei gwningen i ofal Caradog. Mewn camgymeriad, gad Caradog y gwni...

Bwgan Brain

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2 Bachgen, Bwgan Brain

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational anim...