Plant y Byd


Plant y Byd

Straeon i blant a theuluoedd o bedwar ban byd. Stories about children and their families from around the world.


Similar Content

Browse content similar to Plant y Byd. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Bywyd Ar Lan y Rio Negro

Plant y Byd: Bywyd Ar Lan y Rio Negro

Yn y rhaglen hon awn ar daith i ynys fechan ar lan afon Rio Negro ym Mrasil i gwrdd â C...

Casglu Iam yn Iap

Plant y Byd: Casglu Iam yn Iap

Awn ar daith i ynys o'r enw Iap yn y Môr Tawel. Yno cawn gwrdd â merch fach bump oed o'...

Ethiopia a Gogledd Canada

Plant y Byd: Ethiopia a Gogledd Canada

Yn y rhaglen hon teithiwn i ddwy wlad gyferbyniol - Ethiopia a Gogledd Canada i gyfarfo...

Casglu dwr ar dir Samburu

Plant y Byd: Casglu dwr ar dir Samburu

Yn y rhaglen hon teithiwn i dir Samburu yn Kenya, Affrica. Yno cawn gwrdd â Nintujigwa...

Paratoadau Cyffrous - Mongolia

Plant y Byd: Paratoadau Cyffrous - Mongolia

Teithiwn i Fongolia i gwrdd ag Aisana sy'n chwe blwydd oed. Mae hi'n paratoi i wisgo ei...

Gwyl y Sing Sing

Plant y Byd: Gwyl y Sing Sing

Teithiwn i Bapwa Gini Newydd i gwrdd ag Evelyn sy'n brysur yn paratoi ar gyfer gwyl liw...

Ynys Las ac ar lan y Rio Negro

Plant y Byd: Ynys Las ac ar lan y Rio Negro

Awn i'r Ynys Las i gwrdd â merch fach bedair oed o'r enw Hanna. Wedyn, cawn gwrdd â bac...

Casglu dwr ym Mali

Plant y Byd: Casglu dwr ym Mali

Cawn ymweld a Mali yn Affrica lle byddwn yn cwrdd a merch fach o'r enw Edjongon sy'n da...

Yn y jyngl ym Mrasil

Plant y Byd: Yn y jyngl ym Mrasil

Cawn deithio i bentre' bychan sy'n llechu yng nghanol jyngl yr Amason ym Mrasil. We vis...

Anifeiliaid o amgylch y byd

Plant y Byd: Anifeiliaid o amgylch y byd

Teithiwn o amgylch y byd i weld bob math o anifeiliaid a chreaduriaid sy'n byw ar y bla...

Cartrefi o amgylch y byd

Plant y Byd: Cartrefi o amgylch y byd

Teithiwn o amgylch y byd i gael cip ar bob math o gartrefi mae plant yn byw ynddynt ar ...

Helpu a Chwarae

Plant y Byd: Helpu a Chwarae

Yn y rhaglen hon cawn gip ar blant ar draws y byd yn helpu ac yn mwynhau wrth chwarae....

Helpu yn Mali

Plant y Byd: Helpu yn Mali

Yn y rhaglen hon cawn deithio i Mali, Affrica i gyfarfod Mama Kayentan, sy'n bedair oed...