Rapsgaliwn


Rapsgaliwn

Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every oppor...


Similar Content

Browse content similar to Rapsgaliwn. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Mêl

Rapsgaliwn: Mêl

Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn ...

Ailgylchu

Rapsgaliwn: Ailgylchu

Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn ...

Coeden Nadolig

Rapsgaliwn: Coeden Nadolig

Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn ...

Bara

Rapsgaliwn: Bara

Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn ...

Sudd Afal

Rapsgaliwn: Sudd Afal

Mae Rapsgaliwn yn ymweld â pherllan afalau er mwyn darganfod beth sy'n digwydd wrth wne...

Dwr

Rapsgaliwn: Dwr

Mae Rapsgaliwn yn ymweld â chanolfan trin dwr yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae...

Adar

Rapsgaliwn: Adar

Mae Rapsgaliwn yn darganfod ble mae adar yn byw yn y bennod hon. Rapsgaliwn - the world...

Toes

Rapsgaliwn: Toes

Mae Rapsgaliwn yn ymweld â chegin yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae creu toes c...

Pedolu Ceffyl

Rapsgaliwn: Pedolu Ceffyl

Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn ...

Pili Pala

Rapsgaliwn: Pili Pala

Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn ...

Mwydod

Rapsgaliwn: Mwydod

Mae Rapsgaliwn darganfod ble mae mwydod yn byw yn y bennod hon. Rapsgaliwn will find ou...

Cacen Pen-blwydd

Rapsgaliwn: Cacen Pen-blwydd

Mae Rapsgaliwn yn darganfod sut mae gwneud cacen pen-blwydd ar gyfer ei ffrind Cyw yn y...

Sbageti

Rapsgaliwn: Sbageti

Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn ...

Blodau

Rapsgaliwn: Blodau

Mae Rapsgaliwn yn darganfod sut mae blodau yn tyfu yn y bennod hon. Rapsgaliwn will fin...

Pren

Rapsgaliwn: Pren

Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn ...

Swigod

Rapsgaliwn: Swigod

Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn ...

Gwynt

Rapsgaliwn: Gwynt

Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn ...

Gwlan

Rapsgaliwn: Gwlan

Mae Rapsgaliwn yn ymweld â fferm yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae gwlân yn cae...

Cwpan

Rapsgaliwn: Cwpan

Mae Rapsgaliwn- rapiwr goreau'r byd (sy'n odli o hyd!) yn ymweld â chrochendy yn y benn...

Tatws

Rapsgaliwn: Tatws

Mae Rapsgaliwn - rapiwr gorau'r byd (sy'n odli o hyd!) yn ymweld â'r ardd yn y bennod h...

Caws

Rapsgaliwn: Caws

Mae Rapsgaliwn yn ymweld â ffatri gaws yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae gwneud...

Llaeth

Rapsgaliwn: Llaeth

Mae Rapsgaliwn yn ymweld â fferm yn y bennod hon er mwyn darganfod o ble mae llaeth yn ...

Papur

Rapsgaliwn: Papur

Mae Rapsgaliwn yn darganfod sut mae gwneud papur. Rapsgaliwn will be visiting a craft c...

Esgidiau

Rapsgaliwn: Esgidiau

Mae Rapsgaliwn yn ymweld â ffatri esgidiau er mwyn darganfod sut mae esgidiau yn cael e...

Wyau

Rapsgaliwn: Wyau

Mae Rapsgaliwn yn ymweld â fferm er mwyn darganfod sut mae wyau yn cael eu dodwy. Rapsg...

Hufen Iâ

Rapsgaliwn: Hufen Iâ

Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn ...