Cyfres 2013


Cyfres 2013

Rhaglen animeiddio i blant bach am ddau gymeriad hoffus. Animation for younger viewers about Sara and her friend Cwac.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2013. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Llun y Lleuad

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Llun y Lleuad

Mae Sara a Cwac yn edrych ar luniau yn yr oriel ac yn cyfarfod Lleuad yno. Sara a Cwac ...

Y Ddrama

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Y Ddrama

Mae Sara a Cwac yn chwilota yng nghwpwrdd dillad Sara, ac yn penderfynnu gwisgo i fyny ...

Y Beic Bara

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Y Beic Bara

Mae Sara a Cwac yn rhedeg allan o fara. Yn y Siop Fara mae'r pobydd yn brysur iawn, fel...

Botymau Lleu

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Botymau Lleu

Mae Sara a Cwac yn gweld bod un o'r planhigion yn gwywo, ond pam? Sara and Cwac see tha...

Dim Gwlan

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Dim Gwlan

Mae Sara a Cwac yn galw heibio Siani Scarffiau, ac yn gweld beth sydd yn digwydd pan ma...

Y Clwb Wythongl

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Y Clwb Wythongl

Mae Sara a Cwac yn darganfod siâp newydd, ac yn mynd ati i ffurfio Clwb arbennig iawn. ...

Nionod Bychan

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Nionod Bychan

Mae Sara yn plannu hadau yn yr ardd gyda Cwac. Wedi aros am yn hir, mae yna nionod bych...

Yn y Sw

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Yn y Sw

Heddiw mae Cwac yn penderfynu ei fod yn bengwin, ac mae Sara yn mynd ag o i'r sw. Today...

Yr Asyn Trist

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Yr Asyn Trist

Mae Sara yn gwarchod Asyn heddiw, ac yn poeni ei fod yn drist. Mae hi'n ceisio pob math...

Pobi Teisen

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Pobi Teisen

Mae'n ben-blwydd Cwac heddiw ac mae Sara yn mynd ati i greu teisen ben-blwydd. It's Cwa...

Siani Scarffiau

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Siani Scarffiau

Heddiw mae Sara a Cwac yn cyfarfod Siani Scarffiau a'i bag blin. Today Sara and Cwac me...

Sudd Robot

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Sudd Robot

Mae Cwac yn chwarae gyda'i hoff degan, Robot. Yn anffodus mae'r Robot yn torri ac mae C...

Y Bêl Sbonciog

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Y Bel Sbonciog

Mae Sara a Cwac yn mynd i'r siop i brynu pêl newydd, ond yn anffodus dydy'r bêl newydd ...

Enfys Lemwn

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Enfys Lemwn

Mae Sara a Cwac yn mynd i'r parc er mwyn dilyn taith yr enfys. Sara and Cwac go to the ...

Siop Eistedd

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Siop Eistedd

Mae Sara a Cwac yn chwilio am gadair newydd ac yn dod ar draws cadair arbennig yn y sio...

Y Barcud

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Y Barcud

Mae'n ddiwrnod gwyntog iawn ac mae Sara a Cwac yn penderfynu hedfan barcud. It's a very...

Ymbarél a'r Glaw

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Ymbarel a'r Glaw

Mae Sara a Cwac yn dod ar draws ymbarél coch digon rhyfedd. Sara and Cwac come across a...

Y Siop Fawr

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Y Siop Fawr

Mae Sara a Cwac yn mynd i'r siop fawr ar y bws i brynu tegan newydd. Sara and Cwac go b...

Canu Gwlân

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Canu Gwlan

Mae Sara a Cwac yn galw heibio Siani Scarffia, ac mae diwrnod cerddorpl iawn yn datblyg...

Tenis

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Tenis

Heddiw, mae Sara a Cwac yn penderfynu chwarae tenis, ond gyda phwy? Sara and Cwac play ...

Y Ffair

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Y Ffair

Mae Sara a Cwac yn mynd i'r parc ac yn gweld bod ffair wedi cyrraedd. Sara and Cwac spo...

Annwyd Sara

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Annwyd Sara

Mae Sara wedi dal annwyd trwm, ac mae Cwac yn mynd gyda hi i weld y meddyg. Sara has ca...

Rhubanau

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Rhubanau

Mae Sara a Cwac yn chwarae yn yr ardd, ac yn cyfarfod eu cymdogion. Sara and Cwac play ...

Serydda

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Serydda

Mae Sara a Cwac yn cyfarfod y Lleuad a'r Planedau Fenws a Mawrth. Sara and Cwac meet th...

Golau Lliwgar

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Golau Lliwgar

Mae Sara a Cwac yn bwyta losin, ac yn darganfod bod papur y losin yn gwneud golau lliwg...

Pwdin Mefus

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Pwdin Mefus

Mae Sara a Cwac yn chwilio am rywbeth blasus i'w goginio. Sara and Cwac are looking th...

Y Car Llusg

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Y Car Llusg

Mae hi'n bwrw eira, ac mae Sara a Cwac yn clywed hanes Siani Scarffiau yn cystadlu yng ...

Casglu Petalau Lliwgar

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Casglu Petalau Lliwgar

Mae Sara a Cwac yn edrych ymlaen at y Nadolig ac yn mynd ati i addurno'r goeden. Sara a...

Camera

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Camera

Wedi gwylio rhaglen natur ar y cyfrifiadur, mae Sara a Cwac yn penderfynu mynd allan i ...

Esgidiau Tap

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Esgidiau Tap

O diar,mae yna dwll yn hoff esgidau Sara, bydd rhaid cael rhai newydd o'r siop. Oh dear...

Y Parc

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Y Parc

Mae'r Parc wedi cau, ac mae'n rhaid i Sara a Cwac ddarganfod rhywle newydd i fynd i chw...

Arweinydd y Pibau

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Arweinydd y Pibau

Mae swn ofnadwy yn nhy Sara a Cwac, y cwestiwn ydy, o ble daw'r swn tybed? There is a t...

Araf Bach

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Araf Bach

Mae Sara a Cwac yn ceisio dangos i Crwban sut i ddarganfod ei hoff fwyd, ond mae'n cymr...

Yr Wyl Fara

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Yr Wyl Fara

Today Sara & Cwac are on their way to the park to visit the World Bread Festival, Cwac ...

Tywysoges Y Llyn

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Tywysoges Y Llyn

Mae Sara a Cwac yn y parc, ac mae Sara yn cael ei urddo'n Dywysoges y Llyn. Sara and Cw...

Ofn y Grisiau

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Ofn y Grisiau

Mae Sara a Cwac yn ceisio helpu Siôn gyda'i ofn o'r grisiau. Sara a Cwac are trying to ...

Y Ras Falwns

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Y Ras Falwns

Heddiw mae Sara a Cwac yn ymuno â Siani Scarffiau mewn ras falwns go arbennig. Today Sa...

Y Pwmp

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Y Pwmp

Mae rhywbeth yn digwydd i feic Sara, ac yn y Siop Feics maen nhw'n darganfod pwmp arben...

Y Niwl

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Y Niwl

Mae ddiwrnod niwlog, ac mae ffrind Sara a Cwac, Merch Platiau, yn colli plât yn y niwl....