Cyfres 1


Cyfres 1

Ffilmiau byr o Gymru a phob cwr o'r byd, gyda straeon am blant sy'n wynebu her. Short films from Wales and the world, with stories about children who are facing a challenge.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Beca

Sinema'r Byd: Cyfres 1, Beca

Ffilm am ferch fach sy'n wynebu'r her o ollwng gafael ar rywbeth mae hi wedi dyheu amda...

Y Samurai Bach

Sinema'r Byd: Cyfres 2014, Y Samurai Bach

Dyw Yuta ddim yn hoffi'r gwersi i fod yn Samurai. Be' ddigwyddith pan fydd ei ffrind Ya...

Dos amdani Dan!

Sinema'r Byd: Cyfres 2014, Dos amdani Dan!

Mae Dan yn byw yn yr Iseldiroedd. Mae'n nofiwr heb ei ail, ond dyw ei fam ddim eisiau i...

Ar Goll

Sinema'r Byd: Cyfres 2014, Ar Goll

Ar drip i ynys mae tri o blant yn mynd i chwilota yn y coed. Pan maen nhw'n dod 'nôl i'...

Jirka a'r Llygod Bach Gwyn

Sinema'r Byd: Cyfres 2014, Jirka a'r Llygod Bach Gwyn

Mae Jirka yn cyfarfod llygod bach gwyn yn ei ysgol newydd yn y ffilm yma o Groatia. Jir...

Meical a'r Planedwyr Coll

Sinema'r Byd: Cyfres 2014, Meical a'r Planedwyr Coll

A fydd Meical yn medru trechu'r Planedwyr Coll ar drip i'r wlad? Cawn weld yn y ffilm y...