Cyfres 2008


Cyfres 2008

Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. What mischief will they get up to today?


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2008. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Mor-Ladron

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Mor-Ladron

Tra bo pawb arall yn chwarae mor-ladron mae Morus yn brysur yn trefnu sut i gael ei sgl...

Lluniau Morus

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Lluniau Morus

Mae Morus y ffotograffydd am ennill diwrnod i'r teulu mewn parc dwr. Ond oes rhaid cael...

Gwarchod y Siop

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Gwarchod y Siop

O ddeall nad ydy Mr Blin wedi cael gwyliau erioed mae'r plant yn cynnig gwarchod y siop...

Mam Wedi Cael Digon!

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Mam Wedi Cael Digon!

Mae Mam wedi cael llond bol ar wneud popeth ei hun heb unrhyw help gan y plant. Mae hi'...

A Fi!

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, A Fi!

A fi! Mae Malan angen ymarfer y recorder i gael bod yn y band, ond tydy hi ddim yn cae...

Y Ras Fawr

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Y Ras Fawr

Y Ras Fawr Mae'r plant yn trefnu ras rhwng Mrs Mawr a Mrs Twt i brofi pwy ydy'r mwyaf ...

Dim Eto!

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Dim Eto!

Mae Morus yn hwyr yn gwneud ei waith cartref felly mae'r holl deulu'n ei helpu gyda'i b...

Coginio Cacen

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Coginio Cacen

Mae hi'n helynt yng nghartref Y Teulu Mawr gan nad oes blawd ar gael ar gyfer coginio c...

Cynllyniau Malan

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Cynllyniau Malan

Yn ôl Morus tydy merched byth yn cael hwyl, ond pam felly mae o a Moc mor awyddus i wel...

Gwarchod Pawb!

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Gwarchod Pawb!

Mae Mr Mawr am i Mrs Mawr gael diwrnod i'r brenin, ac wedi trefnu picnic yn y parc, gan...

Eli o Eira

Y Teulu Mawr: Y Teulu Mawr, Eli o Eira

Mae Modlen yn gweld eira am y tro cyntaf, ac yn gwirioni efo'r eliffant eira mae'r plan...

Mabolgampau

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Mabolgampau

Mae'n ddiwrnod mabolgampau'r ysgol, ac mae Moc yn nerfus iawn. It's the school Sports D...

Cof Fel Eliffant

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Cof Fel Eliffant

Er iddi wneud cwlwm mewn hances boced i'w hatgoffa, mae Mrs Mawr yn anghofio rhywbeth p...

Mam yn ei Gwely

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Mam yn ei Gwely

Mae hi'n draed moch yng nghartre'r Teulu Mawr gan fod Mrs Mawr yn ei gwely dan annwyd t...

Morus yr Arwr Mawr

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Morus yr Arwr Mawr

Mae Tadcu a Mamgu am fynd â Morus, Malan a Moc allan i'r wlad am y diwrnod. Protesting ...

Hawdd Fel Baw

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Hawdd Fel Baw

Mae Moc yn cael trafferth cau ei greiau, ac yn ei gweld hi'n braf ar oedolion sy'n gall...

O dan y Ser

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, O dan y Ser

Mae'r plant wedi gwirioni pan mae'r Teulu Mawr yn mynd i wersylla am y penwythos. The T...

Dau a Dau'n Gwneud Deg

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Dau a Dau'n Gwneud Deg

Mae Morus yn gwrando ar sgwrs oedolion ac yn ei chamddeall yn llwyr! Morus Mawr learns ...

Gwisg Ffansi

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Gwisg Ffansi

Mae'r Teulu Mawr wedi gwneud eu gwisgoedd eu hunain ar gyfer y parti gwisg ffansi yn yr...

Brenhiness y Castell

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Brenhiness y Castell

Does dim byd tebyg i ddiwrnod ar lan y môr i wella hwyliau pawb! Mae'n gyfle i ymlacio,...

Eliffant ar goll

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Eliffant ar goll

Wedi iddo dorri eliffant pinc Mrs Mawr, mae Morus yn troi at Malan am gymorth i greu un...

Da iawn Malan

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Da iawn Malan

Mae Malan yn benderfynol o feistroli Dawns y Rhubanau i'w pherfformio yng nghyngerdd yr...

Twt Fel y Twtiaid

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Twt Fel y Twtiaid

Wedi cael llond bol ar y llanast sydd yn y cartref, mae Mr Mawr yn mynd ati i glirio. F...