Cyfres 2008


Cyfres 2008

Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2008. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Mor-Ladron

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Mor-Ladron

Tra bo pawb arall yn chwarae mor-ladron mae Morus yn brysur yn trefnu sut i gael ei sgl...

Lluniau Morus

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Lluniau Morus

Mae Morus y ffotograffydd am ennill diwrnod i'r teulu mewn parc dwr. Ond oes rhaid cael...

Gwarchod y Siop

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Gwarchod y Siop

O ddeall nad ydy Mr Blin wedi cael gwyliau erioed mae'r plant yn cynnig gwarchod y siop...

Mam Wedi Cael Digon!

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Mam Wedi Cael Digon!

Mae Mam wedi cael llond bol ar wneud popeth ei hun heb unrhyw help gan y plant. Mae hi'...

A Fi!

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, A Fi!

A fi! Mae Malan angen ymarfer y recorder i gael bod yn y band, ond tydy hi ddim yn cae...

Y Ras Fawr

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Y Ras Fawr

Y Ras Fawr Mae'r plant yn trefnu ras rhwng Mrs Mawr a Mrs Twt i brofi pwy ydy'r mwyaf ...

Dim Eto!

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Dim Eto!

Mae Morus yn hwyr yn gwneud ei waith cartref felly mae'r holl deulu'n ei helpu gyda'i b...

Coginio Cacen

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Coginio Cacen

Mae hi'n helynt yng nghartref Y Teulu Mawr gan nad oes blawd ar gael ar gyfer coginio c...

Cynllyniau Malan

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Cynllyniau Malan

Yn ôl Morus tydy merched byth yn cael hwyl, ond pam felly mae o a Moc mor awyddus i wel...

Gwarchod Pawb!

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Gwarchod Pawb!

Mae Mr Mawr am i Mrs Mawr gael diwrnod i'r brenin, ac wedi trefnu picnic yn y parc, gan...

Eli o Eira

Y Teulu Mawr: Y Teulu Mawr, Eli o Eira

Mae Modlen yn gweld eira am y tro cyntaf, ac yn gwirioni efo'r eliffant eira mae'r plan...

Mabolgampau

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Mabolgampau

Mae'n ddiwrnod mabolgampau'r ysgol, ac mae Moc yn nerfus iawn. It's the school Sports D...

Cof Fel Eliffant

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Cof Fel Eliffant

Er iddi wneud cwlwm mewn hances boced i'w hatgoffa, mae Mrs Mawr yn anghofio rhywbeth p...

Mam yn ei Gwely

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Mam yn ei Gwely

Mae hi'n draed moch yng nghartre'r Teulu Mawr gan fod Mrs Mawr yn ei gwely dan annwyd t...

Morus yr Arwr Mawr

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Morus yr Arwr Mawr

Mae Tadcu a Mamgu am fynd â Morus, Malan a Moc allan i'r wlad am y diwrnod. Protesting ...

Hawdd Fel Baw

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Hawdd Fel Baw

Mae Moc yn cael trafferth cau ei greiau, ac yn ei gweld hi'n braf ar oedolion sy'n gall...

O dan y Ser

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, O dan y Ser

Mae'r plant wedi gwirioni pan mae'r Teulu Mawr yn mynd i wersylla am y penwythos. The T...

Dau a Dau'n Gwneud Deg

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Dau a Dau'n Gwneud Deg

Mae Morus yn gwrando ar sgwrs oedolion ac yn ei chamddeall yn llwyr! Morus Mawr learns ...

Gwisg Ffansi

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Gwisg Ffansi

Mae'r Teulu Mawr wedi gwneud eu gwisgoedd eu hunain ar gyfer y parti gwisg ffansi yn yr...

Brenhiness y Castell

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Brenhiness y Castell

Does dim byd tebyg i ddiwrnod ar lan y môr i wella hwyliau pawb! Mae'n gyfle i ymlacio,...

Eliffant ar goll

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Eliffant ar goll

Wedi iddo dorri eliffant pinc Mrs Mawr, mae Morus yn troi at Malan am gymorth i greu un...

Da iawn Malan

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Da iawn Malan

Mae Malan yn benderfynol o feistroli Dawns y Rhubanau i'w pherfformio yng nghyngerdd yr...

Twt Fel y Twtiaid

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Twt Fel y Twtiaid

Wedi cael llond bol ar y llanast sydd yn y cartref, mae Mr Mawr yn mynd ati i glirio. F...