Cyfres 2000


Cyfres 2000

Arfon Haines Davies sy'n edrych ar hanes rhai o reilffyrdd Cymru mewn cyfres o'r archif. Archive series looking at the history of Welsh railway lines with Arfon Haines Davies.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2000. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pontarddulais/Abertawe

Cledrau Coll: Cyfres 2000, Pontarddulais/Abertawe

Cyfle arall i weld Arfon a Gwyn yn cerdded ar hyd y lein o Bontarddulais i Bae Abertawe...

Cledrau Coll: Ynys Môn

Cledrau Coll: Cyfres 2000, Cledrau Coll: Ynys Môn

Arfon Hanies Davies a Gwyn Briwnant Jones yn cerdded ar hyd y rheiffordd o Gaerwen i Am...

Caerfyrddin i Gastell Newydd Emlyn

Cledrau Coll: Cyfres 2000, Caerfyrddin i Gastell Newydd Emlyn

Cerdded yr hen reilffordd o dref Caerfyrddin i Gastell Newydd Emlyn. A walk along the o...

Cledrau'r Pyllau Glo

Cledrau Coll: Cyfres 2000, Cledrau'r Pyllau Glo

Bydd Arfon Haines Davies a Gwyn Briwnant Jones yn ymweld â hen linellau'r pyllau glo yn...

Afon Wen i Fangor

Cledrau Coll: Cyfres 2000, Afon Wen i Fangor

Bydd Arfon Haines Davies a Gwyn Briwnant Jones yn cerdded ar hyd hen lwybr rheilffordd ...