Cyfres 1


Cyfres 1

Cyfres o 2009 sy'n hel atgofion gyda rhai o ffigurau amlycaf Cymru wrth wylio clipiau teledu o'r archif. A series from 2009 as some of Wales' well-known figures take a trip down...


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Cofio gyda Siw Hughes

Cofio: Cofio gyda Siw Hughes

Yr actores Siw Hughes sy'n hel atgofion am ei magwraeth yn Llangefni. Actress Siw Hughe...

gyda Gillian Elisa

Cofio: Cyfres 1, gyda Gillian Elisa

Gillian Elisa, yr actores, cantores a'r ddigrifwraig amryddawn sy'n sgwrsio a Heledd Cy...

Rhaglen 14

Cofio: Dafydd Hywel

Atgofion Dafydd Hywel sy'n llifo nôl wrth iddo wylio lluniau teledu o'r gorffenol. Acto...

Rhaglen 21

Cofio: Cyfres 1, Rhaglen 21

Yn rhannu soffa gyda Heledd Cynwal yr wythnos hon bydd yr actores arobryn a'r awdures S...

Rhaglen 13

Cofio: Cyfres 1, Rhaglen 13

Cyfle i ail-fyw rhai o glasuron teledu'r gorffennol yng nghwmni'r amryddawn Sue Roderic...

Rhaglen 4

Cofio: Cyfres 1, Rhaglen 4

Yn ymuno a Heledd Cynwal yr wythnos hon bydd un o rock chicks gwreiddiol Cymru, Heather...

Rhaglen 11

Cofio: Cyfres 1, Rhaglen 11

Y gantores werin Linda Griffiths sy'n cymryd cipolwg nol i'r gorffennol gyda Heledd Cyn...

Dewi Pws

Cofio: Cyfres 1, Dewi Pws

Dewi Pws sy'n edrych yn ol gyda Heledd Cynwal. The irrepressible Dewi Pws reminisces wi...

Bryn Fon

Cofio: Cyfres 1, Bryn Fon

Cawn fwynhau cwmni'r canwr a'r actor hynod lwyddiannus, Bryn Fon. Renowned singer and a...

Gareth Edwards

Cofio: Cyfres 1, Gareth Edwards

Bydd arwr y maes rygbi Gareth Edwards yn rhannu ei atgofion wrth wylio clipiau o raglen...

Cofio gyda Caryl Parry Jones

Cofio: Cyfres 1, Cofio gyda Caryl Parry Jones

Cyfle i ailfyw rhai o glasuron teledu'r gorffennol yng nghwmni Caryl Parry Jones wrth i...

gyda Margaret Williams

Cofio: Cyfres 1, gyda Margaret Williams

Margaret Williams sy'n rhannu ei hatgofion gyda Heledd Cynwal. Singer and actress Marga...

gyda John Ogwen

Cofio: Cyfres 1, gyda John Ogwen

Un o actorion enwocaf Cymru, John Ogwen, sy'n rhannu atgofion gyda Heledd Cynwal heddiw...

gyda Gwyn Llewelyn

Cofio: Cyfres 1, gyda Gwyn Llewelyn

Gwyn Llewelyn fydd yn hel atgofion gyda Heledd Cynwal mewn pennod o 2010. Respected bro...