Ambiwlans Awyr Cymru


Ambiwlans Awyr Cymru

Lowri Morgan sy'n edrych ar waith Ambiwlans Awyr Cymru. Lowri Morgan looks at the work of the Wales Air Ambulance.


Similar Content

Browse content similar to Ambiwlans Awyr Cymru. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

999: Ambiwlans Awyr Cymru, Pennod 1

Yn y gyfres hon mae Lowri Morgan yn edrych ar waith Ambiwlans Awyr Cymru. Lowri Morgan ...

Pennod 2

999: Ambiwlans Awyr Cymru, Pennod 2

Y tro hwn bydd criw Ambiwlans Awyr Abertawe yn helpu achub coes mab ffarm ar ôl damwain...

Pennod 3

999: Ambiwlans Awyr Cymru, Pennod 3

Heddiw, byddwn yn gweld criwiau'r De yn helpu gweithiwr sydd wedi ei anafu ar Fannau Br...

Pennod 4

999: Ambiwlans Awyr Cymru, Pennod 4

Yr wythnos hon bydd criw'r gogledd yn achub gwraig wnaeth ddisgyn o'i cheffyl ar draeth...

Pennod 5

999: Ambiwlans Awyr Cymru: Pennod 5

Y tro hwn bydd criw'r Gogledd yn helpu beiciwr aeth i drafferth ar Fwlch yr Oernant. Th...

Pennod 6

999: Ambiwlans Awyr Cymru: Pennod 6

Yn rhaglen olaf y gyfres mae criw'r Gogledd yn helpu dyn ar ôl damwain moto-beic ger Ab...