Cyfres 2012


Cyfres 2012

Un o gyfres o ffilmiau'n portreadu bywyd yn y Gymru gyfoes. One of a series of short films reflecting life in Wales.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2012. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Lapis Lazuli

Calon: Cyfres 2012, Calon: Lapis Lazuli

Ffilm fer am liw ac yn benodol am Lapis Lazuli. Sara Huws sy'n esbonio pam mai glas yw ...

Betgwn Newydd

Calon: Cyfres 2012, Betgwn Newydd

Caryd Hedd sy'n siarad am greu dillad o ddefnyddiau newydd ond ar hen gynllun. Carys He...

Y Dyfrgi Coch

Calon: Cyfres 2012, Y Dyfrgi Coch

Mae Mair Tomos Ifans yn sôn am ei gwaith mewn ysgolion ac yn adrodd hanes Y Dyfrgi Coch...

Pont y Twll, Pwllpeiran

Calon: Cyfres 2012, Pont y Twll, Pwllpeiran

Mike Parker sy'n esbonio sut y bu i Thomas Johnes yr Hafod greu twyll yn y tirlun uwchb...

Dawns

Calon: Cyfres 2012, Dawns

Ffilm fer o 2012 am wers bale a pherfformiad byr gan aelodau Ysgol Ddawns Canolfan y Ce...

Calon: Dehongli

Calon: Cyfres 2012, Calon: Dehongli

Mae Sara Huws yn gweithio fel dehonglydd yn Sain Ffagan. Dyma ffilm fer o 2012, yn ei c...

Calon - Difaru

Calon: Cyfres 2012, Calon - Difaru

Yn y ffilm fer hon bydd nifer o bool ar y stryd yn sôn am yr hyn maen nhw'n difaru ei w...