Cyfres 2017


Cyfres 2017

Straeon y trigolion blewog a phluog yng nghanolfan anifeiliaid fwyaf Cymru. The story of the furry and feathered creatures at the Llys Nini animal centre in Swansea.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2017. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Llys Nini: Cyfres 2017, Pennod 1

Cyfres newydd wedi'i lleoli yng nghanolfan anifeiliaid fwyaf Cymru. New series based in...

Pennod 2

Llys Nini: Pennod 2

Yn yr ail raglen, bydd Elin yn cael gwers ar sut i fynd a chi am dro. Elin Fflur and St...

Pennod 3

Llys Nini: Pennod 3

Yn y rhaglen hon cawn gyfarfod y gwirfoddolwyr a chael hwyl yn y siop elusen. Today at ...

Pennod 4

Llys Nini: Cyfres 2017, Pennod 4

Bydd Elin Fflur a Steffan Alun yn ymweld a chanolfan anifeiliaid Llys Nini ac yn cwrdd ...

Pennod 5

Llys Nini: Pennod 5

Y tro hwn, bydd Elin Fflur a Steffan Alun yn clywed chwedlau a hanes canolfan anifeilia...

New: Llys Nini

Llys Nini: New: Llys Nini

Bydd Iolo Williams yn ymweld a'r llynnoedd dyfrgwn a Chris Needs yn agor siop ar gyfer...