Llys Nini


Llys Nini

Straeon y trigolion blewog a phluog yng nghanolfan anifeiliaid fwyaf Cymru. The story of the furr and feathered creatures at the Llys Nini animals centre in Swansea.


Similar Content

Browse content similar to Llys Nini. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Llys Nini: Pennod 1

Cyfres newydd wedi'i lleoli yng nghanolfan anifeiliaid fwyaf Cymru. New series based in...

Pennod 2

Llys Nini: Pennod 2

Yn yr ail raglen, bydd Elin yn cael gwers ar sut i fynd a chi am dro. Elin Fflur and St...

Pennod 3

Llys Nini: Pennod 3

Yn y rhaglen hon cawn gyfarfod y gwirfoddolwyr a chael hwyl yn y siop elusen. Today at ...

Pennod 4

Llys Nini: Pennod 4

Bydd Elin Fflur a Steffan Alun yn ymweld a chanolfan anifeiliaid Llys Nini ac yn cwrdd ...

Pennod 5

Llys Nini: Pennod 5

Y tro hwn, bydd Elin Fflur a Steffan Alun yn clywed chwedlau a hanes canolfan anifeilia...

New: Llys Nini

Llys Nini: New: Llys Nini

Bydd Iolo Williams yn ymweld a'r llynnoedd dyfrgwn a Chris Needs yn agor siop ar gyfer...