Pobol y Rhondda


Pobol y Rhondda

Ail gyfres o'r rhaglen sy'n cyflwyno'r Rhondda a'i phobl yng nghwmni un o fois yr ardal, Siôn Tomos Owen. Second series looking at the Rhondda and its people with local boy Siôn...


Similar Content

Browse content similar to Pobol y Rhondda. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Pobol y Rhondda: Pennod 1

Siôn Tomos Owen sy'n teithio trwy Gwm Rhondda gyda'i frwsh a'i baent i greu cyfres o lu...

Pennod 2

Pobol y Rhondda: Cyfres 2, Pennod 2

Bydd Siôn yn mynd i Ysbyty Cwm Rhondda, Llwynypia i beintio murlun ar y thema 'Cymuned'...

Pennod 3

Pobol y Rhondda: Pennod 3

Rygbi sydd yn cael sylw Sion y tro yma, wrth iddo grwydro'r Rhondda yn peintio ac yn sg...

Pennod 4

Pobol y Rhondda: Pennod 4

Bydd Sion yn cyfarfod aelodau o Cor y Cwm, yn gwneud shifft gyda Gwasanaeth Tan De Cymr...

Pennod 5

Pobol y Rhondda: New: Pobol y Rhondda

Sion Tomos Owen sy'n cyfarfod y cerddor John Asquith, sy'n crwydro'r byd gyda'i waith. ...

Pennod 6

Pobol y Rhondda: Pennod 6

Natur a chelf fydd yn cael sylw Sion Tomos Owen yr wythnos hon. Sion Tomos Owen will be...

Pennod 7

Pobol y Rhondda: Pennod 7

Sion Tomos Owen sy'n trafod chwaraeon, drama, cerddoriaeth a gwaith ty yn y Rhondda. Si...

Pennod 8

Pobol y Rhondda: Pennod 8

Sgwrs gyda Shelley Rees-Owen, Stacey o Pobol y Cwm, a datgelu map mawr y gyfres. In the...