Carolau Llandudno


Carolau Llandudno

Nia Roberts sy'n cyflwyno'r cyngerdd blynyddol o Landudno. Festive music with Russell Watson, Sioned Gwen Davies, Steffan Rhys Hughes, Lowri Anes Jarman, Only Boys Aloud & Band ...


Similar Content

Browse content similar to Carolau Llandudno. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

-Subtitles

0:00:000:00:00

-Subtitles

-

-Subtitles

0:00:000:00:02

-Christmas is a time of celebrating,

-feasting...

0:00:130:00:16

-..and seeing family and friends.

0:00:160:00:18

-We're back in the Conwy Valley...

0:00:180:00:20

-..to distribute presents

-to the children at Ty Gobaith.

0:00:200:00:24

-We'll also be singing carols

-in Llandudno.

0:00:240:00:26

-Are you ready?

0:00:260:00:28

-# Brysiwch fyny'r grisiau

0:00:340:00:38

-# Sylwch ar bresantau

0:00:380:00:40

-# Beic mawr coch ac aur

0:00:410:00:44

-# Doli ddel i Mair

0:00:450:00:48

-# Teulu a pherthnasau

-a ffrindiau yn cyd-gwrdd

0:00:480:00:54

-# Mae'r twrci 'leni werth ei weld

0:00:540:00:57

-# Eisteddwch wrth y bwrdd

0:00:580:01:01

-# Nadolig Llawen i chi gyd

0:01:010:01:07

-# I deulu mawr y byd

0:01:070:01:13

-# Yng nghanol swn y dathlu

0:01:140:01:17

-# A oes 'na le i'r Iesu?

0:01:180:01:20

-# Neu ydy'r llety'n llawn o hyd?

0:01:200:01:26

-# Brysiwch at ei breseb

0:01:360:01:38

-# Brysiwch at ei breseb

-

-# Brysiwch at ei breseb

0:01:380:01:40

-# Sylwch ar ei wyneb

0:01:400:01:41

-# Sylwch ar ei wyneb

-

-# Sylwch ar ei wyneb

0:01:410:01:43

-# Yn y gwely gwair

0:01:440:01:46

-# Iesu faban Mair

0:01:460:01:49

-# Doethion a bugeiliaid

-yn addoli yma 'nghyd

0:01:490:01:55

-# Gadewch i ninnau fynd i'w weld

-a phlygu wrth ei grud

0:01:550:02:01

-# Nadolig Llawen i chi gyd

0:02:020:02:06

-# I deulu mawr y byd

0:02:070:02:13

-# Yng nghanol swn y dathlu

0:02:140:02:17

-# A oes 'na le i'r Iesu

0:02:180:02:20

-# Neu ydy'r llety'n llawn o hyd?

0:02:210:02:26

-# Gyda'n gilydd heno,

-yma yn Llandudno

0:02:310:02:36

-# Cofiwn am yr un

-ddaeth yn geidwad dyn

0:02:370:02:43

-# Canwn ein carolau i gofio'i eni ef

0:02:440:02:49

-# "Gogoniant i'r goruchaf Dduw"

-medd holl angylion nef

0:02:500:02:55

-# Nadolig Llawen i chi gyd

0:02:560:03:02

-# I deulu mawr y byd

0:03:020:03:08

-# Yng nghanol swn y dathlu

0:03:090:03:11

-# A oes 'na le i'r Iesu?

0:03:120:03:14

-# Neu ydy'r llety'n llawn o hyd?

0:03:150:03:20

-# Neu ydy'r llety'n llawn o hyd? #

0:03:220:03:30

-Welcome to Venue Cymru...

0:03:500:03:52

-..and to the 2016 carol concert

-from Llandudno.

0:03:530:03:58

-This year has been very special for

-one little girl from Llanuwchllyn.

0:03:580:04:04

-Countless victories at the Urdd

-and National Eisteddfods...

0:04:040:04:08

-..and the Cerdd Dant Festival.

0:04:080:04:11

-She has earned her place

-on the stage here in Llandudno.

0:04:110:04:14

-Please welcome Lowri Anes Jarman.

0:04:150:04:19

-# Distaw, distaw, awn yn y nos

0:04:280:04:32

-# I sbecian drwy ffenest

-Ffatri Santa Clos

0:04:340:04:38

-# Ust, ust, be welsoch chi?

0:04:380:04:43

-# Teganau Santa yn cael sbri

0:04:430:04:49

-# Pel mawr goch a bwced a rhaw

0:04:500:04:54

-# Yn mynd am dro bach law yn llaw

0:04:540:04:58

-# A doli glwt a tedi ber

0:04:590:05:03

-# Yn dawnsio'n hapus yn ngolau'r ser

0:05:030:05:08

-# Distaw, distaw, awn yn y nos

0:05:130:05:18

-# I sbecian drwy ffenest

-Ffatri Santa Clos

0:05:190:05:24

-# Ust, ust, be welsoch chi?

0:05:240:05:29

-# Teganau Santa yn cael sbri

0:05:290:05:35

-# Tractor coch ac injan dan

0:05:360:05:41

-# Yn rasio heibio'r marblis man

0:05:410:05:45

-# A blociau pren a'r Lego mawr

0:05:450:05:49

-# Yn rowlio chwerthin ar y llawr

0:05:500:05:54

-# Distaw, distaw, awn yn y nos

0:06:000:06:05

-# I sbecian drwy ffenest

-Ffatri Santa Clos

0:06:060:06:11

-# Ust, ust, be welsoch chi?

0:06:110:06:16

-# Teganau Santa yn cael sbri

0:06:170:06:22

-# Jac yn y bocs a thylwythen fach

0:06:230:06:28

-# Yn gwneud jigso tu ol i'r sach

0:06:280:06:32

-# A Noa yn ei arch yn llon

0:06:330:06:37

-# A'r anifeiliaid yn canu ton gron #

0:06:380:06:44

-Tim's got a new mate.

0:06:530:06:55

-This is Leighton, my new best friend

-with his new car.

0:06:550:06:58

-Fist pump.

0:06:580:07:01

-His red car!

0:07:020:07:03

-2016 has been very busy

-for you and your choirs.

0:07:030:07:08

-Yes, we've had lots of highlights.

0:07:090:07:11

-We sang for the previous

-Prime Minister at 10 Downing Street.

0:07:120:07:17

-We sang for the Queen

-at the Assembly.

0:07:170:07:20

-There are more boys

-than ever singing.

0:07:200:07:23

-I'm excited about

-the developments in North Wales.

0:07:240:07:28

-We've established

-four full-time choirs up there...

0:07:280:07:33

-..as part of the Aloud family.

0:07:330:07:36

-I'm excited

-about singing with them tonight.

0:07:360:07:42

-# Wel, dyma'r Nadolig

0:07:440:07:48

-# A dwed beth wnest di?

0:07:490:07:52

-# Un flwyddyn aeth heibio

0:07:530:07:56

-# Ac un ar ddechrau sy'

0:07:580:08:01

-# Wel, dyma'r Nadolig

0:08:020:08:06

-# Gobeithio cei sbri

0:08:070:08:11

-# Yr annwyl a'r hoff rai

0:08:120:08:16

-# Hen, ifanc ynghyd

0:08:170:08:22

-# Dymunwn 'Ddolig Llawen

0:08:220:08:28

-# Hwyl i'r flwyddyn i ddod

0:08:280:08:32

-# Mewn gobaith heb ddychryn

0:08:340:08:38

-# A heddwch yn nod

0:08:380:08:43

-# Wel, dyma'r Nadolig

0:08:450:08:49

-# I'r cryf ac i'r gwan

0:08:490:08:53

-# I'r tlawd a'r cyfoethog

0:08:540:08:58

-# A gwaeledd 'mhob man

0:08:590:09:03

-# Wel, dyma'r Nadolig

0:09:040:09:07

-# Gobeithio cei sbri

0:09:090:09:12

-# Yr annwyl a'r hoff rai

0:09:140:09:17

-# Hen, ifanc ynghyd

0:09:170:09:22

-# Dymunwn 'Ddolig Llawen

0:09:230:09:26

-# Hwyl i'r flwyddyn i ddod

0:09:280:09:31

-# Mewn gobaith heb ddychryn

0:09:320:09:35

-# A heddwch yn nod

0:09:360:09:40

-# Wel, dyma'r Nadolig

0:09:420:09:44

-# Dwed beth wnaethom ni?

0:09:450:09:48

-# Un flwyddyn aeth heibio

0:09:500:09:54

-# Ac un ar ddechrau sy'

0:09:540:09:58

-# Wel, dyma'r Nadolig

0:09:590:10:00

-# Wel, dyma'r Nadolig

-

-# Rhyfel beidia

0:10:000:10:03

-# Gobeithio cei sbri

0:10:030:10:05

-# Gobeithio cei sbri

-

-# Os y mynni

0:10:050:10:08

-# Yr annwyl a'r hoff rai

0:10:080:10:11

-# Hen, ifanc ynghyd

0:10:110:10:12

-# Hen, ifanc ynghyd

-

-# Rhyfel beidia nawr

0:10:120:10:16

-# Dymunwn 'Ddolig Llawen

0:10:170:10:20

-# Hwyl i'r flwyddyn i ddod

0:10:210:10:24

-# Mewn gobaith heb ddychryn

0:10:250:10:28

-# A heddwch yn nod

0:10:290:10:33

-# Wel, dyma'r Nadolig

0:10:340:10:37

-# A dwed beth wnest di?

0:10:370:10:41

-# Un flwyddyn aeth heibio

0:10:410:10:45

-# Ac un ar ddechrau sy'

0:10:460:10:50

-# Wel, dyma'r Nadolig

0:10:510:10:52

-# Wel, dyma'r Nadolig

-

-# Rhyfel beidia

0:10:520:10:54

-# A dwed beth wnest di?

0:10:550:10:57

-# A dwed beth wnest di?

-

-# Os y mynni

0:10:570:10:59

-# Un flwyddyn aeth heibio

0:10:590:11:01

-# Un flwyddyn aeth heibio

-

-# Rhyfel beidia

0:11:010:11:03

-# Ac un ar ddechrau sy'

0:11:030:11:05

-# Ac un ar ddechrau sy'

-

-# Nawr

0:11:050:11:07

-# Wel, dyma'r Nadolig

0:11:080:11:10

-# Wel, dyma'r Nadolig

-

-# Rhyfel beidia

0:11:100:11:12

-# A dwed beth wnest di?

0:11:120:11:14

-# A dwed beth wnest di?

-

-# Os y mynni

0:11:140:11:16

-# Un flwyddyn aeth heibio

0:11:160:11:18

-# Un flwyddyn aeth heibio

-

-# Rhyfel beidia

0:11:180:11:20

-# Ac un ar ddechrau sy'

0:11:210:11:22

-# Ac un ar ddechrau sy'

-

-# Nawr

0:11:220:11:25

-# Dyma'r Nadolig

0:11:260:11:27

-# Dyma'r Nadolig

-

-# Rhyfel beidia

0:11:270:11:29

-# A dwed beth wnest di?

0:11:290:11:31

-# A dwed beth wnest di?

-

-# Os y mynni

0:11:310:11:33

-# Un flwyddyn aeth heibio

0:11:330:11:35

-# Un flwyddyn aeth heibio

-

-# Rhyfel beidia

0:11:350:11:38

-# Ac un ar ddechrau sy'

0:11:380:11:40

-# Ac un ar ddechrau sy'

-

-# Nawr

0:11:400:11:42

-# Dyma'r Nadolig

0:11:430:11:46

-# Dwed beth wnest di?

0:11:470:11:50

-# Dyma'r Nadolig

0:11:510:11:54

-# Dyma'r Nadolig

-

-# Rhyfel beidia

0:11:540:11:56

-# Dwed beth wnest di?

0:11:560:12:00

-# Dyma'r Nadolig

0:12:000:12:04

-# Dwed beth wnest di? #

0:12:050:12:14

-.

0:12:250:12:25

-Subtitles

0:12:270:12:27

-Subtitles

-

-Subtitles

0:12:270:12:29

-# Dros fryn a rhos

0:13:010:13:04

-# Mae 'na fantell wyn dlos

0:13:040:13:06

-# A nefoedd o emau yn gloywi ein nos

0:13:060:13:11

-# A dau mewn cariad

-heb sylwi mor oer ydyw'r tywydd

0:13:120:13:18

-# Serch ni wyr dymor

0:13:210:13:23

-# Serch ni wyr hun

0:13:230:13:25

-# Cariad flodeua mewn hinsawdd flin

0:13:260:13:30

-# Yma'n yr eira mewn gobaith

-cydgerddwn da'n gilydd

0:13:300:13:37

-# Clywch cloch sled,

-wyt ti'n gwrando?

0:13:390:13:45

-# Ar y lon, eira'n pefrio

0:13:450:13:50

-# Yn hapus ein dau

0:13:500:13:52

-# Ar daith i'w mwynhau

0:13:520:13:54

-# Cerddwn lwybrau gaeaf llawn o hud

0:13:550:13:58

-# Mynd i ffwrdd wnaeth y wennol

0:13:590:14:02

-# Aros wna'r robin siriol

0:14:030:14:07

-# A serch yw ei gan

0:14:080:14:09

-# Tra cherddwn ymlaen

0:14:100:14:11

-# Cerddwn lwybrau gaeaf llawn o hud

0:14:120:14:15

-# Clyw cloch sled, wyt ti'n gwrando?

0:14:180:14:22

-# Ar y lon, eira'n pefrio

0:14:220:14:26

-# Yn hapus ein dau

0:14:260:14:28

-# Ar daith i'w mwynhau

0:14:280:14:30

-# Cerddwn lwybrau gaeaf llawn o hud

0:14:300:14:34

-# Mynd i ffwrdd wnaeth y wennol

0:14:340:14:38

-# Aros wna'r robin siriol

0:14:380:14:42

-# A serch yw ei gan

0:14:430:14:44

-# Tra cherddwn ymlaen

0:14:440:14:46

-# Cerddwn lwybrau gaeaf llawn o hud

0:14:460:14:49

-# Wedi hyn rhown ein holl fryd

0:15:060:15:10

-# Er pob peth dd'wed y byd

0:15:100:15:14

-# Ar gadw'n ddihun

0:15:140:15:16

-# Y gobaith a fu'n

0:15:160:15:18

-# Cerdded lwybrau gaeaf llawn o hud

0:15:180:15:21

-# Cerdded lwybrau gaeaf llawn o hud

0:15:220:15:25

-# Cerdded lwybrau gaeaf

0:15:260:15:32

-# Llawn o hud #

0:15:330:15:37

-There's some feasting going on

-around the table here at Ty Gobaith.

0:15:480:15:53

-Steffan, are you a fan of Christmas?

0:15:530:15:54

-Steffan, are you a fan of Christmas?

-

-Yes, I am.

0:15:540:15:56

-I love coming home,

-seeing friends and family.

0:15:560:15:59

-It's a chance to look back at what's

-been a successful year for you.

0:15:590:16:03

-Yes, it's been very busy. I've had

-a lot of experiences and highlights.

0:16:030:16:08

-You won the Bryn Terfel Scholarship.

0:16:080:16:11

-I was more nervous than ever

-this year.

0:16:110:16:13

-You took it in style.

-You recently had some big news.

0:16:130:16:17

-You're the latest member

-of Only Men Aloud.

0:16:170:16:20

-Yes, a shock at the end of the year.

0:16:200:16:22

-Fantastic news.

0:16:230:16:24

-I've got a busy Christmas

-of learning words and music...

0:16:240:16:27

-..for next year.

0:16:270:16:29

-I'm looking forward to 2017.

0:16:290:16:31

-# Cymer y Nadolig i dy galon

0:16:360:16:42

-# Gwna fo'n lan a phur

0:16:440:16:50

-# A ffarwelia heno

0:16:530:16:57

-# A phob poen a chur

0:16:570:17:02

-# Cymer y Nadolig i dy galon

0:17:100:17:15

-# I gofleidio'r Wyl

0:17:180:17:23

-# Gad i'th holl ofalon

-fynd yn angof llwyr

0:17:270:17:38

-# Yma 'nghol amser maith yn ol

0:17:410:17:47

-# Dyddie dedwydd ffol bob un

0:17:480:17:55

-# Ffrindie hoff yma gyda ni

0:17:570:18:02

-# Yn ein cynnal ni o hyd

0:18:030:18:10

-# Yna os bydd ffawd yn gwenu arnom

0:18:130:18:19

-# Blwyddyn arall ddaw

0:18:210:18:26

-# Dyro seren wen

-ar ben y goeden fawr

0:18:280:18:41

-# A chymer y Nadolig i dy galon nawr

0:18:420:18:59

-# Yna os bydd ffawd yn gwenu arnom

0:19:270:19:33

-# Blwyddyn arall ddaw

0:19:350:19:41

-# Ac fe ddaw i'm cynnal

-eto maes o law

0:19:430:19:56

-# A chymer y Nadolig i dy galon

0:19:570:20:09

-# Nawr

0:20:100:20:19

-# Awn #

0:20:250:20:30

-Enfys is a group

-from the Vale of Clwyd.

0:20:470:20:50

-They were something of an experiment

-ten years ago.

0:20:500:20:54

-Leah Owen decided to bring together

-a group of pupils...

0:20:540:20:59

-..to perform in a Christmas concert

-in 2006.

0:20:590:21:02

-Ten years later...

0:21:020:21:04

-..I'm sure we'd all agree

-that the experiment was a success.

0:21:040:21:09

-It's wonderful to have them here.

-Please welcome Enfys.

0:21:090:21:12

-# A'r flwyddyn bron ar ben

0:21:370:21:41

-# Nadolig sydd yn curo'r drws

0:21:410:21:47

-# Atgofion am y seren ddisglair

-uwch y stabal

0:21:480:21:53

-# A'r doethion a'u anrhegion tlws

0:21:540:21:58

-# Daw lleisiau ar y gwynt

0:21:590:22:03

-# Clywch leisiau yr angylion glan

0:22:040:22:09

-# Cyhoeddi wnant i'r byd

-am eni'r baban Iesu

0:22:100:22:15

-# O clywch eu can

0:22:150:22:18

-# Gwyl llawenydd a dathlu yw

0:22:200:22:25

-# Cofio geni gwir fab Duw

0:22:260:22:30

-# Mae lleisiau y Nadolig

0:22:300:22:35

-# Yn swyno pawb a'u clyw

0:22:350:22:39

-# Lleisiau ddoe ac yfory'n un

0:22:400:22:44

-# Lleisiau heddiw sy'n gytun

0:22:450:22:49

-# Dewch yn awr ynghyd

0:22:490:22:52

-# I seinio'r alaw hon i'r byd

0:22:520:22:58

-# A'r flwyddyn bron ar ben

0:23:100:23:14

-# Nadolig sydd yn curo'r drws

0:23:150:23:20

-# Rhyfeddu wna bugeiliaid

-yno uwch y baban

0:23:210:23:26

-# A syllu ar ei wyneb tlws

0:23:270:23:31

-# Daw lleisiau ar y gwynt

0:23:320:23:36

-# Clywch leisiau yr Angylion glan

0:23:370:23:42

-# Cyhoeddi wnant i'r byd

-am heddwch a thangnefedd

0:23:430:23:48

-# O clywch eu can

0:23:480:23:52

-# Gwyl llawenydd a dathlu yw

0:23:530:23:58

-# Cofio geni gwir fab Duw

0:23:590:24:03

-# Mae lleisiau y Nadolig

0:24:030:24:08

-# Yn swyno pawb a'u clyw

0:24:080:24:13

-# Lleisiau ddoe ac yfory'n un

0:24:130:24:17

-# Lleisiau heddiw sy'n gytun

0:24:180:24:22

-# Dewch yn awr ynghyd

0:24:230:24:25

-# I seinio'r alaw hon i'r byd

0:24:250:24:30

-# Gwyl llawenydd a dathlu yw

0:24:330:24:37

-# Cofio geni gwir fab Duw

0:24:380:24:42

-# Mae lleisiau y Nadolig

0:24:430:24:47

-# Yn swyno pawb a'u clyw

0:24:480:24:51

-# Lleisiau ddoe ac yfory'n un

0:24:520:24:56

-# Lleisiau heddiw sy'n gytun

0:24:570:25:01

-# Dewch yn awr ynghyd

0:25:020:25:04

-# I seinio'r alaw hon i'r byd

0:25:050:25:11

-# I'r byd #

0:25:180:25:25

-.

0:25:330:25:33

-Subtitles

0:25:350:25:35

-Subtitles

-

-Subtitles

0:25:350:25:37

-# Stille Nacht

0:25:540:25:58

-# Heilige Nacht

0:25:590:26:03

-# Alles schlaft

0:26:030:26:07

-# Einsam wacht

0:26:070:26:12

-# Nur das traute hochheilige Paar

0:26:120:26:20

-# Holder Knabe im lockigen Haar

0:26:210:26:29

-# Schlaf in himmlischer Ruh!

0:26:300:26:39

-# Schlaf in himmlischer Ruh!

0:26:400:26:48

-# Dawel nos

0:26:550:26:58

-# Dros y byd

0:26:590:27:03

-# Sanctaidd nos

0:27:030:27:08

-# Gylch y crud

0:27:080:27:12

-# Gwylio'n dirion

-yr oedd addfwyn ddau

0:27:120:27:21

-# Faban Duw gyda'r llygaid bach cau

0:27:220:27:30

-# Crist, Tywysog ein hedd

0:27:310:27:40

-# Crist, Tywysog ein hedd

0:27:400:27:48

-# Tawel nos

0:28:080:28:12

-# Duw ei Hun

0:28:130:28:17

-# Ar y llawr

0:28:170:28:22

-# Gyda dyn

0:28:220:28:26

-# Cerddi'r engyl, a'r ne'n trugarhau

0:28:270:28:35

-# Baban Duw gyda'r llygaid bach cau

0:28:360:28:44

-# Crist, Tywysog ein hedd

0:28:450:28:54

-# Crist, Tywysog ein hedd

0:28:550:29:04

-# Crist, Tywysog ein hedd #

0:29:050:29:23

-We're in the lounge

-at Ty Gobaith with Seren, Helen...

0:29:460:29:50

-..and the singer,

-Sioned Gwen Davies.

0:29:500:29:52

-You've had a very good year.

0:29:530:29:54

-You'll represent Wales next year in

-the Singer of the World competition.

0:29:540:29:59

-I had such a shock

-but I was also delighted.

0:29:590:30:01

-The preparations are coming along.

0:30:020:30:04

-2017 will be a big year for me.

0:30:040:30:07

-What does Christmas mean for you?

0:30:080:30:09

-It's a time to have a rest

-and to see family.

0:30:100:30:13

-I don't see some of them often,

-like my nieces, Cerys and Megan.

0:30:130:30:17

-# A phwy sy'n eistedd ar y to

0:30:170:30:20

-# Ar bwys y simne fach

0:30:200:30:23

-# Sion Corn

0:30:230:30:25

-# Sion Corn

0:30:260:30:28

-# Helo, helo

0:30:280:30:31

-# Tyrd yma, tyrd i lawr #

0:30:310:30:35

-You've been singing to Seren.

0:30:350:30:37

-It was so nice so see her reaction.

0:30:370:30:40

-It puts Christmas in perspective.

0:30:400:30:42

-We should appreciate

-what we have as a family.

0:30:430:30:45

-# Disgleiria gwen

-gobaith fry uwchben

0:30:470:30:54

-# A golau'r wawr lywia rhod y nen

0:30:540:31:02

-# Bore newydd ddaeth

0:31:030:31:05

-# Anrheg gwyrthiol ddrud

0:31:050:31:08

-# Daw hyn i fod

0:31:090:31:12

-# Pan ddaw babi i'r byd

0:31:120:31:18

-# Dymuniad 'myd

-heddiw sydd ar droed

0:31:200:31:27

-# A newid gwynt

-sydd ym mrigau'r coed

0:31:270:31:35

-# Muriau anghred nawr

0:31:350:31:37

-# Syrthiodd lawr i gyd

0:31:370:31:41

-# Daw hyn i fod

0:31:410:31:44

-# Pan ddaw babi i'r byd

0:31:440:31:50

-# Daw gwryd y wawr

-a'i hyfrydwch pur

0:32:030:32:10

-# Fe deimlwn nawr gysur sicrach hir

0:32:100:32:18

-# Ac am ennyd fach

0:32:180:32:20

-# Ffoi o'r trist i gyd

0:32:200:32:24

-# Daw hyn i ddod

0:32:240:32:27

-# Pan ddaw babi i'r byd

0:32:270:32:31

-# Daw hyn i fod

0:32:310:32:34

-# Pan ddaw babi i'r byd

0:32:350:32:38

-# Os breuddwyd yw

0:32:390:32:42

-# Megis rhith yr awr

0:32:420:32:46

-# Fe ddaw yn wir gyda golau'r wawr

0:32:460:32:54

-# Bore newydd dyrr

0:32:540:32:56

-# Gwelwn wyrth mewn crud

0:32:570:33:00

-# Daw hyn i fod

0:33:000:33:04

-# Pan ddaw babi i'r byd

0:33:040:33:13

-# Daw hyn i fod

0:33:150:33:18

-# Pan ddaw babi i'r byd #

0:33:190:33:31

-In May this year, a very popular

-competition was held on S4C...

0:33:440:33:48

-..Band Cymru.

0:33:480:33:50

-This next group made quite

-an impression on the audience...

0:33:500:33:54

-..at the Park & Dare Theatre,

-Treorchy.

0:33:540:33:57

-A young, talented and fun group

-under Owain Arwel Davies's baton.

0:33:570:34:02

-The brilliant trombonist

-is Merin Lleu.

0:34:030:34:06

-Give a warm welcome

-to Tryfan Jazz Band!

0:34:060:34:09

-.

0:34:090:34:09

-.

0:37:580:37:58

-Subtitles

0:38:000:38:00

-Subtitles

-

-Subtitles

0:38:000:38:02

-# Gwenodd Mair ei fam,

-pa ru-pa-pum pum

0:38:060:38:10

-# Pa ru-pa-pum pum

0:38:100:38:13

-# A brefodd oen di nam,

-pa ru-pa-pum pum

0:38:130:38:16

-# Pa ru-pa-pum pum

0:38:160:38:19

-# Pa ru-pa-pum pum

0:38:200:38:22

-# Pa ru-pa-pa

0:38:220:38:23

-# A gwneud fy ngorau'i gyd

-pa ru-pa-pum pum

0:38:240:38:27

-# Ru-pa-pum-pum, ru-pa-pum-pum

0:38:270:38:30

-# Ru-pa-pum

0:38:310:38:32

-# Yna gwenodd ef pa ru-pa-pum pum

0:38:320:38:37

-# Fi a'n nrwm

0:38:380:38:41

-# Dere medde nhw, pa ru-pa-pum pum

0:38:440:38:54

-# Fi a'n nrwm #

0:38:540:39:07

-We're in the Creative Room.

0:39:140:39:15

-There's plenty of glitter here.

0:39:150:39:17

-Russell Watson

-is busy with the blue glitter.

0:39:180:39:20

-Yes, working hard with it.

0:39:200:39:22

-How would you describe

-the atmosphere here?

0:39:220:39:25

-The atmosphere is incredibly upbeat.

0:39:250:39:27

-It's fun. It just seems like

-a fun, happy environment.

0:39:280:39:32

-It's not what I was expecting.

0:39:320:39:34

-The children seem very happy here.

0:39:340:39:37

-You're familiar with North Wales.

-Didn't you come here as a lad?

0:39:370:39:41

-Wales to me is like a second home.

0:39:410:39:43

-When I was a kid, this is where

-my parents brought me all the time.

0:39:430:39:47

-I'm sure your family were pleased

-to celebrate your 50th this year.

0:39:480:39:52

-They were pleased. It was me

-that was a bit worried about it.

0:39:530:39:56

-Every day is a blessing for me...

0:39:560:39:58

-..with the health worries

-I had a few years ago.

0:39:590:40:02

-I'm just happy to be here

-and very fortunate...

0:40:020:40:06

-..to have two beautiful girls

-and my wife...

0:40:060:40:09

-..two dogs, a cat, chickens,

-ducks and a couple of horses.

0:40:090:40:13

-A regular menagerie!

0:40:130:40:15

-I love being at home.

0:40:150:40:16

-We wish you and your family

-a very merry Christmas.

0:40:170:40:20

-Thanks for the chat.

0:40:200:40:21

-Thank you.

0:40:210:40:22

-# Ave Maria, madre Santa

0:40:250:40:34

-# Sorreggi il pie

0:40:360:40:45

-# Del misero che t'implora

0:40:470:40:59

-# In sul cammin

0:41:020:41:07

-# Del rio dolor

0:41:080:41:13

-# E fede, e speme gl'infondi in cor

0:41:150:41:28

-# O pietosa, tu che soffristi tanto

0:41:310:41:42

-# Vedi, Vedi il mio penar

0:41:440:41:54

-# Nelle crudeli ambasce

0:41:550:42:01

-# D'un infinito pianto

0:42:010:42:07

-# Deh! Non m'abbandonar

0:42:080:42:13

-# Ave Maria!

0:42:130:42:19

-# In preda al duol, non mi lasciar

0:42:200:42:27

-# O madre mia, pieta!

0:42:270:42:33

-# O pietosa, tu che soffristi tanto

0:43:150:43:26

-# Vedi, Vedi il mio penar

0:43:270:43:38

-# Nelle crudeli ambasce

0:43:390:43:44

-# D'un infinito pianto

0:43:450:43:50

-# Deh! Non m'abbandonar

0:43:520:43:57

-# Ave Maria!

0:43:570:44:03

-# In preda al duol, non mi lasciar

0:44:040:44:10

-# O madre mia, pieta!

0:44:110:44:18

-# O madre mia, pieta!

0:44:250:44:32

-# In preda al duol, non mi lasciar

0:44:330:44:39

-# Non mi lasciar #

0:44:410:44:53

-Thanks very much to all the artists

-for their performances tonight.

0:45:090:45:13

-Thanks to you for being such

-a warm audience in Llandudno too.

0:45:140:45:17

-We're all going to sing

-O, Come all Ye Faithful...

0:45:170:45:20

-..to close a special evening.

0:45:210:45:23

-Thank you to all of you. Goodnight.

0:45:230:45:25

-# O deuwch ffyddloniaid

0:45:360:45:39

-# Oll dan orfoleddu

0:45:390:45:43

-# O deuwch, o deuwch

0:45:430:45:48

-# I Fethlehem dref

0:45:480:45:53

-# Wele fe anwyd Brenin yr angylion

0:45:530:46:02

-# O deuwch ac addolwn

0:46:020:46:06

-# O deuwch ac addolwn

0:46:070:46:11

-# O deuwch ac addolwn, Grist o'r nef

0:46:110:46:20

-# O cenwch, angylion

0:46:270:46:31

-# Cenwch, gorfoleddwch

0:46:320:46:35

-# O cenwch chwi holl

-ddinasyddion y nef

0:46:360:46:44

-# Cenwch

-"Gogoniant i Dduw yn y goruchaf!"

0:46:450:46:53

-# O deuwch ac addolwn

0:46:540:46:58

-# O deuwch ac addolwn

0:46:580:47:02

-# O deuwch ac addolwn

0:47:020:47:07

-# Grist o'r nef

0:47:070:47:12

-# O deuwch ac addolwn

0:47:120:47:17

-# Grist o'r nef #

0:47:170:47:27

-S4C Subtitles by Testun Cyf.

0:47:270:47:29

-.

0:47:300:47:30

Nia Roberts sy'n cyflwyno'r cyngerdd blynyddol o Landudno. Festive music with Russell Watson, Sioned Gwen Davies, Steffan Rhys Hughes, Lowri Anes Jarman, Only Boys Aloud & Band Jazz Tryfan.