2016


2016

Darllediadau o'r Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol yn Llangollen. Coverage of the International Musical Eisteddfod in Llangollen.


Similar Content

Browse content similar to 2016. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 2

Llangollen: Llangollen 2016, Pennod 2

Uchafbwyntiau'r dydd o Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yng nghwmni Nia Rober...

Pennod 6

Llangollen: Llangollen 2016, Pennod 6

Uchafbwyntiau'r dydd o Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen 2016 yng nghwmni Nia ...

Pennod 7

Llangollen: Llangollen 2016, Pennod 7

Awn yn ôl i Langollen i gael blas ar y prif gystadlaethau. We return to Llangollen for ...

Pennod 10

Llangollen: Llangollen 2016, Pennod 10

Uchafbwyntiau'r dydd o Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen 2016 yng nghwmni Nia ...

Pennod 11

Llangollen: Llangollen 2016, Pennod 11

Mae'r uchafbwyntiau o Langollen yn parhau gyda'r gorau o gystadleuaeth Pencampwyr Dawns...

Pennod 14

Llangollen: Llangollen 2016, Cor y Byd

Cystadleuaeth Côr y Byd wrth i'r corau ymgiprys am dlws Luciano Pavarotti a gwobr o £3,...

Cyngerdd Gala

Llangollen: Llangollen 2016, Pennod 15

Nia Roberts sy'n cyflwyno uchafbwyntiau cyngerdd arbennig i ddathlu'r 70ain Eisteddfod ...

Uchafbwyntiau'r Wythnos

Llangollen: Llangollen 2016, Uchafbwyntiau'r Wythnos

Nia Roberts a Trystan Ellis-Morris sy'n cyflwyno uchafbwyntiau'r wythnos o Eisteddfod G...