Cyfres 1


Cyfres 1

Cyfres sy'n hel clecs yn rhai o siopau trin gwallt Cymru. Real-life gossip from hair salons around Wales.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Y Salon: Pennod 1

Mewn cyfres newydd sbon cawn glustfeinio ar rai o sgyrsiau difyr y salon trin gwallt. I...

Pennod 2

Y Salon: Pennod 2

Beth fydd ar feddyliau cwsmeriaid Clip a Snip a Blodeuwedd, Caernarfon; C & J Bangor; L...

Pennod 3

Y Salon: Pennod 3

Beth sydd ar feddyliau cwsmeriaid yn Magic Clippers, C&J Bangor, Blade Blewyn y Bala a ...

Pennod 4

Y Salon: Pennod 4

Ar ddiwedd wythnos brysur arall beth sydd ar feddyliau cwsmeriaid salons Cymru? At the ...

Pennod 5

Y Salon: New: Y Salon

Gyda Chymru'n wynebu Lloegr dros y penwythnos, pa mor llwyddiannus bydd y Cochion eleni...

Pennod 6

Y Salon: Cyfres 2017, Pennod 6

Wrth iddynt drafod dydd San Ffolant ydy cwsmeriaid Y Salon yn teimlo'n rhamantus? As th...

Y Salon Yn Cyt!

Y Salon: Cyfres 2017, Y Salon Yn Cyt!

Cyfle i glywed y sgyrsiau hynny oedd ychydig yn rhy onest i'w cynnwys mewn rhaglenni bl...