Cyfres 2017


Cyfres 2017

Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2017. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

New: Tue, 04 Apr 2017 21:30

Y Byd ar Bedwar: Cyfres 2017, Tue, 04 Apr 2017 21:30

Ar daith gyda Mwslim ifanc o'r Gogledd i weld pa effaith mae'r ymosodiad yn Llundain we...

Y Ras i 10 Downing Street 1

Y Byd ar Bedwar: Cyfres 2017, Y Ras i 10 Downing Street 1

Yn y rhaglen gyntaf, bydd Felix Aubel yn cymryd golwg ar Blaid Cymru a bydd Carys Eleri...

Y Ras i 10 Downing Street 2

Y Byd ar Bedwar: Cyfres 2017, Y Ras i 10 Downing Street 2

UKIP a'r Blaid Lafur fydd o dan y chwyddwydr heno. As the election campaign hots up, UK...

Y Ras i 10 Downing Street 3

Y Byd ar Bedwar: Cyfres 2017, Y Ras i 10 Downing Street 3

Y cyn Aelod Seneddol Sian James sy'n bwrw golwg ar y Ceidwadwyr, a'r SNP sydd dan sylw...

Tue, 24 Oct 2017 21:30

Y Byd ar Bedwar: Cyfres 2017, Tue, 24 Oct 2017 21:30

Cawn ddatgelu ffigyrau newydd brawychus sy'n dangos cwymp sylweddol yn nifer aelodau'r ...

Tue, 31 Oct 2017 21:30

Y Byd ar Bedwar: Cyfres 2017, Tue, 31 Oct 2017 21:30

Rhaglen yn trafod dyfodol yr iaith Gymraeg gan gynnwys cyfweliad â'r colofnydd dadleuol...

Tue, 14 Nov 2017 21:30

Y Byd ar Bedwar: Cyfres 2017, Tue, 14 Nov 2017 21:30

Yn ystod wythnos gwrth-fwlio byddwn ni'n holi a oes digon yn cael ei wneud i drechu'r b...

Tue, 21 Nov 2017 21:30

Y Byd ar Bedwar: Cyfres 2017, Tue, 21 Nov 2017 21:30

Dwy flynedd ers gweithredu'r ddeddf caniatâd tybiedig, faint o wahaniaeth mae'r newid c...

Tue, 05 Dec 2017 21:30

Y Byd ar Bedwar: Cyfres 2017, Tue, 05 Dec 2017 21:30

Mae'r nifer o hunanladdiadau yng Nghymru ar gynnydd gyda thri chwarter o'r rhain wedi'u...

Tue, 27 Feb 2018 21:30

Y Byd ar Bedwar: Cyfres 2017, Tue, 27 Feb 2018 21:30

Mewn cyfres newydd, mae'r criw yn mynd dan groen y diwylliant cig anghyfreithlon yng Ng...

Tue, 06 Mar 2018 21:30

Y Byd ar Bedwar: Cyfres 2017, Tue, 06 Mar 2018 21:30

Wyn Thomas, gweinidog a mab ffarm o Geredigion, yn trafod ei frwydr bersonol i gydnabod...

Tue, 13 Mar 2018 21:30

Y Byd ar Bedwar: Cyfres 2017, Tue, 13 Mar 2018 21:30

Mae bron i hanner canghennau lleol y prif fanciau yng Nghymru wedi cau yn y ddeng mlyne...

Tue, 20 Mar 2018 21:30

Y Byd ar Bedwar: Cyfres 2017, Tue, 20 Mar 2018 21:30

Ai'r peintiau neu'r pwyntiau sydd bwysicaf i ffans rygbi heddiw? On patrol with the Bri...