Cyfres 3


Cyfres 3

Cyfres ffeithiol wyth rhan yn dilyn hynt a helynt bywyd yn uned plant Ysbyty Gwynedd, Bangor. Eight-part factual series following life at the children's unit of Ysbyty Gwynedd, ...


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 3. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Ward Plant: Cyfres 3, Pennod 1

Blwyddyn newydd a chyfres newydd o ward plant Ysbyty Gwynedd. Two familiar faces on the...

Pennod 2

Ward Plant: Cyfres 3, Pennod 2

Bybls, nyrs dan hyfforddiant yn cymryd yr awenau a mis mel yn cael ei dreulio yn Ysbyty...

Pennod 3

Ward Plant: Cyfres 3, Pennod 3

Cawn gwrdd a Mr Phillip Moore, llawfeddyg Clust, Trwyn a Gwddf o Farbados sydd wedi pas...

Pennod 4

Ward Plant: Cyfres 3, Pennod 4

Tynnu tonsils, tynnu gwaed a thynnu darn o glai o ben draw trwyn. Removing tonsils, tak...

Pennod 5

Ward Plant: Cyfres 3, Pennod 5

Asthma, crwp a phroblemau anadlu - mae'r tywydd wedi newid ar Ward Plant Ysbyty Gwynedd...

Pennod 6

Ward Plant: Cyfres 3, Pennod 6

Pendics drwg yn difetha' gwyliau a mam yn rhuthro'n ol o Birmingham ar ol i'w mab gael ...

Pennod 7

Ward Plant: Cyfres 3, Pennod 7

YouTuber o fri a rhywbeth yn styc yn ei glust a merch fach yn cael ei rhuthro i Ysbyty ...

Pennod 8

Ward Plant: Cyfres 3, Pennod 8

Dwy hogan fach yn methu anadlu ac yn hollol ddibynnol ar staff Ward Dewi i'w cael nhw a...