Cyfres 3


Cyfres 3

Cyfres ffeithiol wyth rhan yn dilyn hynt a helynt bywyd yn uned plant Ysbyty Gwynedd, Bangor. Eight-part factual series following life at the children's unit of Ysbyty Gwynedd, ...


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 3. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Ward Plant: Cyfres 3, Pennod 1

Blwyddyn newydd a chyfres newydd o ward plant Ysbyty Gwynedd. Two familiar faces on the...

Pennod 2

Ward Plant: Cyfres 3, Pennod 2

Bybls, nyrs dan hyfforddiant yn cymryd yr awenau a mis mel yn cael ei dreulio yn Ysbyty...

Pennod 3

Ward Plant: Cyfres 3, Pennod 3

Cawn gwrdd a Mr Phillip Moore, llawfeddyg Clust, Trwyn a Gwddf o Farbados sydd wedi pas...