Càite bheil Uilleam-Anns na Craobhan! (Where's Wally - V/Tress) Ag Ionnsachadh le Blarag/Learning with Connie


Càite bheil Uilleam-Anns na Craobhan! (Where's Wally - V/Tress)

Similar Content

Browse content similar to Càite bheil Uilleam-Anns na Craobhan! (Where's Wally - V/Tress). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:24:500:24:57

-Sin thu! An cluich sinn falach-fead?

-Cluichidh! Falach fead!

0:25:130:25:18

Tha Uilleam Eun a' falach!?

0:25:190:25:21

An Cluichidh! Falach fead! cuidich thu mi ga lorg?

0:25:210:25:24

-Cuidichidh!

-O, sgoinneil. Thugainn ma-tha!

0:25:270:25:32

Tha mi faicinn tri craobhan. Ach chan eil mi faicinn Uilleam.

0:25:360:25:41

Psssst! Tha mi a' falach air cul chraoibh air a bheil duilleagan.

0:25:410:25:45

Tha e a' falach air cul chraoibh air

0:25:450:25:47

a bheil duilleagan! A bheil duilleagan air a' chraoibh seo?

0:25:470:25:52

-Tha!

-Tha - tha duilleagan uaine air

0:25:520:25:56

a' chraoibh sin.

0:25:560:25:57

Agus a' chraobh seo? A bheil duilleagan oirre-se?

0:25:580:26:01

Tha!

0:26:030:26:05

Tha, gu dearbh. Tha duilleagan de gach dath air a' chraoibh sin.

0:26:050:26:10

Uill, a' chraobh seo. A bheil duilleagan oirre-se?

0:26:110:26:14

Chan eil!

0:26:160:26:19

Chan eil, chan eil duilleagan sam bith air a' chraoibh sin, a bheil?

0:26:190:26:22

Thuirt Uilleam gun robh e falach air cul chraoibh, 's mar sin.

0:26:220:26:25

Saoil a bheil e air cul na craoibhe seo?

0:26:250:26:28

Chan eil!

0:26:300:26:31

Tha sin ceart, chan eil mi air cul na craoibhe sin.

0:26:310:26:35

Tha mi a' falach air cul chraoibh a tha fogharail!

0:26:350:26:39

Craobh a tha fogharail? Nise.

0:26:390:26:42

A bheil na duilleagan air a' chraoibh seo a' tionndadh fogharail?

0:26:420:26:46

Tha!

0:26:500:26:52

O tha, tha na duilleagan air a' chraoibh seo air tionndadh ruadh

0:26:530:26:57

is buidhe 's orains. 'S tha na duilleagan a' tuiteam mar-tha!

0:26:570:27:00

Uill, a' chraobh seo.

0:27:000:27:01

A bheil na duilleagan seo a' tionndadh fogharail?

0:27:010:27:04

Chan eil!

0:27:050:27:06

Chan eil. Tha na duilleagan air a' chraoibh seo fhathast uaine.

0:27:060:27:10

'S ma tha Uilleam a' falach air cul chraoibh a tha tionndadh fogharail...

0:27:100:27:13

a bheil e falach air cul na te seo? No an te sin?

0:27:130:27:17

An te sin!

0:27:190:27:21

'S e! Feumaidh gu bheil e air cul na craoibhe seo!

0:27:210:27:24

Seall thusa, agus innis dhomh nuair a chi thu e.

0:27:240:27:27

Siud e!

0:27:280:27:30

Siud e! Uilleam!

0:27:310:27:34

Rinn thu a' chuis! Lorg thu mi! Lorg thu mi mu dheireadh!

0:27:340:27:37

Tha thu fior mhath air falach, Uilleam. 's math a rinn thu!

0:27:370:27:40

Cluichidh sinn geam eile falach fead

0:27:400:27:42

-a dh' aithghearr! Mar sin leat!

-Mar sin leat!

0:27:420:27:44

Download Subtitles

SRT

ASS