Cyfres 1


Cyfres 1

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar. Join him and his friends to find out what's going on in Sunflower Valley.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Byw mewn Ogof

Bob y Bildar: Cyfres 1, Byw mewn Ogof

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Melin yn Malu

Bob y Bildar: Cyfres 1, Melin yn Malu

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Y Peiriant Pwysig

Bob y Bildar: Cyfres 1, Y Peiriant Pwysig

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Gwaith Bwgan Brain

Bob y Bildar: Cyfres 1, Gwaith Bwgan Brain

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Y Tractor Pwysig

Bob y Bildar: Cyfres 1, Y Tractor Pwysig

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Pawb o dan do

Bob y Bildar: Cyfres 1, Pawb o dan do

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Mynd ar Goll

Bob y Bildar: Cyfres 1, Mynd ar Goll

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Chwarae Plant

Bob y Bildar: Cyfres 1, Chwarae Plant

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Adar y Nos

Bob y Bildar: Cyfres 1, Adar y Nos

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Llwyth Golew o Olew

Bob y Bildar: Cyfres 1, Llwyth Golew o Olew

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Tipyn o Ramp

Bob y Bildar: Cyfres 1, Tipyn o Ramp

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Dechrau Newydd

Bob y Bildar: Cyfres 1, Dechrau Newydd

Mae'r antur fawr yn dechrau, a'r tîm yn cyrraedd Cwm Blodau Haul yn barod i ddechrau ar...

Pawb Dan Do

Bob y Bildar: Cyfres 1, Pawb Dan Do

Mae Bob yn penderfynu adeiladu gorchudd mawr i'r holl beiriannau gael cysgu oddi tano. ...

Ty Mewn Bryn

Bob y Bildar: Cyfres 1, Ty Mewn Bryn

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Casglu Creigiau

Bob y Bildar: Cyfres 1, Casglu Creigiau

Daw Wendy draw o Bobdre i Gwm Blodau Haul i weld sut mae pawb. Wendy visits Sunflower V...

Bob A'i Dad

Bob y Bildar: Cyfres 1, Bob A'i Dad

Wrth i'r adeiladu ddechrau, mae pawb yn sylweddoli bod gormod o waith i Bob ar ei ben e...

Ble Mae Robert

Bob y Bildar: Cyfres 1, Ble Mae Robert

Mae'r tîm yn paratoi carafán fel syrpreis i Wendy pan fydd yn symud i fyw i Gwm Blodau ...

Croeso Wendy

Bob y Bildar: Cyfres 1, Croeso Wendy

Mae pawb yn brysur yn paratoi i gael pethau'n barod erbyn i Wendy gyrraedd y Cwm. Wendy...

Dilyn Deryn

Bob y Bildar: Cyfres 1, Dilyn Deryn

Mae Roley yn crwydro ac yn dilyn aderyn bach sydd yn gwneud nyth ar gyfer ei chywion. R...

Gormod O Waith

Bob y Bildar: Cyfres 1, Gormod O Waith

Wrth i'r gwaith ar y gweithdy ddechrau, mae Scoop wedi blino'n lân. The work on the new...

Ble Mae Ffermwr Picl

Bob y Bildar: Cyfres 1, Ble Mae Ffermwr Picl

Mae Ffarmwr Picl ar ei ffordd draw i'r Cwm gyda bêls i'w storio, ond nid yw'r stordai'n...

Codi Bwganod

Bob y Bildar: Cyfres 1, Codi Bwganod

Mae Ffarmwr Picl yn paratoi syrpreis i Spud, y Bwgan Brain, ond mae Spud yn poeni mai c...

Sgramio!

Bob y Bildar: Cyfres 1, Sgramio!

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob the Builder.

Ffatri Ffermwr Picl

Bob y Bildar: Cyfres 1, Ffatri Ffermwr Picl

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Ty Mwd

Bob y Bildar: Cyfres 1, Ty Mwd

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Parti Bob

Bob y Bildar: Cyfres 1, Parti Bob

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.