Cyfres 1


Cyfres 1

Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Byw mewn Ogof

Bob y Bildar: Cyfres 1, Byw mewn Ogof

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Melin yn Malu

Bob y Bildar: Cyfres 1, Melin yn Malu

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Y Peiriant Pwysig

Bob y Bildar: Cyfres 1, Y Peiriant Pwysig

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Gwaith Bwgan Brain

Bob y Bildar: Cyfres 1, Gwaith Bwgan Brain

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Y Tractor Pwysig

Bob y Bildar: Cyfres 1, Y Tractor Pwysig

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Pawb o dan do

Bob y Bildar: Cyfres 1, Pawb o dan do

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Mynd ar Goll

Bob y Bildar: Cyfres 1, Mynd ar Goll

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Chwarae Plant

Bob y Bildar: Cyfres 1, Chwarae Plant

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Adar y Nos

Bob y Bildar: Cyfres 1, Adar y Nos

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Llwyth Golew o Olew

Bob y Bildar: Cyfres 1, Llwyth Golew o Olew

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Tipyn o Ramp

Bob y Bildar: Cyfres 1, Tipyn o Ramp

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Dechrau Newydd

Bob y Bildar: Cyfres 1, Dechrau Newydd

Mae'r antur fawr yn dechrau, a'r tîm yn cyrraedd Cwm Blodau Haul yn barod i ddechrau ar...

Pawb Dan Do

Bob y Bildar: Cyfres 1, Pawb Dan Do

Mae Bob yn penderfynu adeiladu gorchudd mawr i'r holl beiriannau gael cysgu oddi tano. ...

Ty Mewn Bryn

Bob y Bildar: Cyfres 1, Ty Mewn Bryn

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Casglu Creigiau

Bob y Bildar: Cyfres 1, Casglu Creigiau

Daw Wendy draw o Bobdre i Gwm Blodau Haul i weld sut mae pawb. Wendy visits Sunflower V...

Bob A'i Dad

Bob y Bildar: Cyfres 1, Bob A'i Dad

Wrth i'r adeiladu ddechrau, mae pawb yn sylweddoli bod gormod o waith i Bob ar ei ben e...

Ble Mae Robert

Bob y Bildar: Cyfres 1, Ble Mae Robert

Mae'r tîm yn paratoi carafán fel syrpreis i Wendy pan fydd yn symud i fyw i Gwm Blodau ...

Croeso Wendy

Bob y Bildar: Cyfres 1, Croeso Wendy

Mae pawb yn brysur yn paratoi i gael pethau'n barod erbyn i Wendy gyrraedd y Cwm. Wendy...

Dilyn Deryn

Bob y Bildar: Cyfres 1, Dilyn Deryn

Mae Roley yn crwydro ac yn dilyn aderyn bach sydd yn gwneud nyth ar gyfer ei chywion. R...

Gormod O Waith

Bob y Bildar: Cyfres 1, Gormod O Waith

Wrth i'r gwaith ar y gweithdy ddechrau, mae Scoop wedi blino'n lân. The work on the new...

Ble Mae Ffermwr Picl

Bob y Bildar: Cyfres 1, Ble Mae Ffermwr Picl

Mae Ffarmwr Picl ar ei ffordd draw i'r Cwm gyda bêls i'w storio, ond nid yw'r stordai'n...

Codi Bwganod

Bob y Bildar: Cyfres 1, Codi Bwganod

Mae Ffarmwr Picl yn paratoi syrpreis i Spud, y Bwgan Brain, ond mae Spud yn poeni mai c...

Sgramio!

Bob y Bildar: Cyfres 1, Sgramio!

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob the Builder.

Ffatri Ffermwr Picl

Bob y Bildar: Cyfres 1, Ffatri Ffermwr Picl

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Ty Mwd

Bob y Bildar: Cyfres 1, Ty Mwd

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.

Parti Bob

Bob y Bildar: Cyfres 1, Parti Bob

Anturiaethau Bob y Bildar. The adventures of Bob y Bildar.