Curranan is Rabaidean (Carrots for Blue Bunnies) Bruno


Curranan is Rabaidean (Carrots for Blue Bunnies)

Similar Content

Browse content similar to Curranan is Rabaidean (Carrots for Blue Bunnies). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Tha Bruno shuas, is Bruno shios Tha Bruno a' boingeil as a chiall

0:00:000:00:04

Siud e! Seo e! Null 's a-nall

0:00:040:00:06

'S toigh le Bruno cluich le clann

0:00:060:00:10

Seall a-nis air

0:00:100:00:11

De a tha e ris

0:00:110:00:15

Oi! Bruno!

0:00:150:00:17

'Eil thu airson cluich?!

0:00:170:00:18

Seall Bruno - dun churranan dearga.

0:00:190:00:23

Tha Bruno air a dhoigh leotha.

0:00:230:00:26

Siud e - thilg e fear air falbh.

0:00:260:00:29

Dha, tri, ceithir, coig.

0:00:290:00:35

Bha coig curranan anns an dun.

0:00:350:00:38

Agus seall thusa far an deach iad!

0:00:380:00:40

Coig curranan dearga dha coig rabaidean gorma.

0:00:400:00:44

Agus banana buidhe dha Bruno fhein.

0:00:440:00:48

Gle mhath, Bruno. Bidh sinn gad fhaicinn.

0:00:480:00:53

Fo-thiotalan - Erika Graham.

0:00:550:00:58

Download Subtitles

SRT

ASS