Lòn/Bruno and the Puddle Bruno


Lòn/Bruno and the Puddle

Similar Content

Browse content similar to Lòn/Bruno and the Puddle. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:02:500:02:57

Tha Bruno shuas. Is Bruno shios. Tha Bruno a' boingeil as a chiall.

0:03:020:03:05

Siud e! Seo e! Null 's a-nall.

0:03:050:03:08

'S toigh le Bruno cluich le clann

0:03:080:03:11

Seall a-nis air. De a tha e ris?

0:03:110:03:14

Oi! Bruno! 'Eil thu airson cluich?

0:03:140:03:18

De tha seo a-nis? A, lon... De b' fhearr?

0:03:180:03:24

Tha Bruno na bhotannan buidhe a' coiseachd timcheall a' loin.

0:03:240:03:29

Agus a-nis, bheir e leum seachad air a' lon.

0:03:290:03:33

A' coiseachd timcheall.

0:03:360:03:38

A' leum seachad air.

0:03:380:03:40

Coiseachd timcheall.

0:03:400:03:41

Leum seachad air.

0:03:410:03:43

Agus a-nis - nas fhearr idir - tha Bruno a' leum dhan a' lon.

0:03:430:03:47

Splis - spluis - splais - splois. Abair spors!

0:03:470:03:53

Download Subtitles

SRT

ASS