Suas is Sios (Up the Hill, Down the Hill) Bruno


Suas is Sios (Up the Hill, Down the Hill)

Similar Content

Browse content similar to Suas is Sios (Up the Hill, Down the Hill). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:05:500:05:57

Tha Bruno shuas, is Bruno shios Tha Bruno a' boingeil as a chiall

0:06:000:06:04

Siud e! Seo e! Null 's a-nall

0:06:040:06:06

'S toigh le Bruno cluich le clann

0:06:070:06:10

Seall a-nis air

0:06:100:06:11

De a tha e ris

0:06:110:06:14

Oi! Bruno!

0:06:140:06:16

'Eil thu airson cluich?!

0:06:160:06:19

Seall - siud Bruno a' dol suas cnoc orainds.

0:06:190:06:23

Agus siud e car-a-mhuiltein sios.

0:06:240:06:27

Agus seo cnoc eile -

0:06:290:06:31

a' coiseachd suas,

0:06:310:06:33

car-a-mhuiltein sios,

0:06:330:06:35

coiseachd suas,

0:06:350:06:37

car-a-mhuiltein sios,

0:06:370:06:38

suas a-rithist -

0:06:380:06:40

de nis a tha e faicinn?

0:06:400:06:43

A-ha!

0:06:430:06:45

banana mor buidhe

0:06:450:06:48

's tha Bruno cho doigheil ri brog.

0:06:480:06:53

For-thiotalan - Red Bee Media Ltd.

0:06:530:06:55

E-mail [email protected]

0:06:550:06:58

Download Subtitles

SRT

ASS