A' Dannsa le na Losgannan (The Green Frog Jig) Bruno


A' Dannsa le na Losgannan (The Green Frog Jig)

Similar Content

Browse content similar to A' Dannsa le na Losgannan (The Green Frog Jig). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:11:500:11:57

Tha Bruno shuas. Is Bruno shios. Tha Bruno a' boingeil as a chiall!

0:12:020:12:04

Siud e! Seo e! Null 's a-nall.

0:12:040:12:08

'S toigh le Bruno cluich le clann.

0:12:080:12:10

Seall a-nis air. De a tha e ris?

0:12:100:12:14

Oi! Bruno! 'Eil thu airson cluich?

0:12:140:12:17

Seo na losgannan uaine, 's tha iad a' dannsa.

0:12:200:12:23

An urrainn dhutsa dannsa mar sin, Bruno?

0:12:230:12:26

Feuch air -

0:12:260:12:29

leum suas agus sios.

0:12:290:12:32

Gle mhath, Bruno.

0:12:320:12:35

Suas ard sios...suas ard sios.

0:12:370:12:41

Agus comhladh.

0:12:410:12:45

Suas, sios. Suas, sios.

0:12:450:12:47

Dhannsadh e air cabhsair!

0:12:470:12:50

Mar sin leat, Bruno!

0:12:500:12:53

Download Subtitles

SRT

ASS