Cyfres 1


Cyfres 1

Cyfres gartwn ar gyfer plant ifanc sy'n seiliedig ar hwiangerddi cyfoes a thraddodiadol. A cartoon series for young children based on traditional and modern nursery rhymes and s...


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Dail yr Hydref

Cwm Teg: Cyfres 1, Dail yr Hydref

Ar ddiwrnod gwyntog o hydref mae Gwen, Gareth a'u tad yn mynd am dro i'r parc. On a win...

Eirlys Fach Wen

Cwm Teg: Cyfres 1, Eirlys Fach Wen

Mae'r haul yn tywynu ac yn toddi'r eira ac mae'r gwanwyn ar fin cyrraedd yng ngardd Ele...

Ty Bach Twt

Cwm Teg: Cyfres 1, Ty Bach Twt

Mae Gwen a Gareth yn aros gyda Mam-gu mewn bwthyn wrth ymyl y môr. Gwen and Gareth are ...

A Fuoch Erioed yn Morio?

Cwm Teg: Cyfres 1, A Fuoch Erioed yn Morio?

Wrth olchi llestri mae Jac yn dychmygu mordaith anghygoel gydag ei Wncwl Wyn y pysgotwr...

Robin Goch ar Ben y Rhiniog

Cwm Teg: Cyfres 1, Robin Goch ar Ben y Rhiniog

Ar ddiwrnod oer o aeaf mae Gwen a Gareth yn cyfarfod Robin Goch cyfeillgar ac yn ei hel...

Bwgan Brain

Cwm Teg: Cyfres 1, Bwgan Brain

Mae Megan a Gruffydd yn ymweld â fferm Mali a'i thad i ddysgu mwy am fyd natur. Today's...

Ceir

Cwm Teg: Cyfres 1, Ceir

Mae Gwen, Jac, Mali a Sanjay yn chwarae gyda'i ceir bach mewn taith gerddorol yn yr ysg...

Fferm y Hafod

Cwm Teg: Cyfres 1, Fferm y Hafod

Mae plant Cwm Teg yn ymweld â Fferm yr Hafod. Today's programme takes a look at farm an...

Nos Da Pawb

Cwm Teg: Cyfres 1, Nos Da Pawb

Thema'r rhaglen hon yw amser gwely. Today's theme is bedtime.

Pori Mae'r Asyn

Cwm Teg: Cyfres 1, Pori Mae'r Asyn

Mae Gwen a Gareth yn cyfarfod hen ffrind i Mam yn y cae wrth ymyl ty mamgu. Gwen and Ga...

Bwrw Glaw

Cwm Teg: Cyfres 1, Bwrw Glaw

Ar ddiwrnod glawiog, mae plant meithrin Cwm Teg yn dysgu am y tymhorau a'r tywydd. On a...

Deryn Du

Cwm Teg: Cyfres 1, Deryn Du

Mae'r plant yn mynd am dro i'r goedwig i weld yr adar a'r anifeiliaid sydd yn byw yno. ...

Ar y Bryn oedd Pren

Cwm Teg: Cyfres 1, Ar y Bryn oedd Pren

Mae'r plant yn mynd i weld y goeden hynaf yng Nghwm Teg. The children visit the oldest ...

Mynd i Weld y Doctor

Cwm Teg: Cyfres 1, Mynd i Weld y Doctor

Mae Jac yn dysgu sut mae doctoriaid yn ein helpu i wella. Jac finds out how doctors hel...

Oes Gafr Eto

Cwm Teg: Cyfres 1, Oes Gafr Eto

Mae Huw Jones y ffermwr a'i ferch Mali yn mynd i'r mynydd i gasglu'r geifr. Farmer Jone...

Gee Ceffyl Bach

Cwm Teg: Cyfres 1, Gee Ceffyl Bach

Mae'r ffair yn ymweld â Chwm Teg ac mae'r pentref yn llawn lliw, hwyl a miri. The fairg...

Codi yn y Bore

Cwm Teg: Cyfres 1, Codi yn y Bore

Rhaglen gerddorol animeiddiedig sydd yn edrych ar drefn ac arferion y bore. Gwen and Ga...

Siopa

Cwm Teg: Cyfres 1, Siopa

Mae Gwen a Gareth a'i mam yn ymweld â phentref Cwm Teg i edrych am fwyd blasus i de. To...

Ym Mhen Draw'r Byd

Cwm Teg: Cyfres 1, Ym Mhen Draw'r Byd

Mae plant Cwm Teg wedi dod â gwahanol bethau i'r ysgol. The children of Cwm Teg take an...