Cyfres 2


Cyfres 2

Cyfres gartwn ar gyfer plant ifanc sy'n seiliedig ar hwiangerddi cyfoes a thraddodiadol. A cartoon series for young children based on traditional and modern nursery rhymes and s...


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Y Cloc

Cwm Teg: Cyfres 2, Y Cloc

Mae bron yn haf ac mae arwyddion o'r newid yn y tymhorau ar draws y Cwm. It's nearly su...

Amser Brecwast

Cwm Teg: Cyfres 2, Amser Brecwast

Mae Gruff a Megan yn edrych ymlaen at gael wy wedi ei ferwi i frecwast. Gruff and Megan...

Y Planedau

Cwm Teg: Cyfres 2, Y Planedau

Heddiw, mae plant ysgol Cwm Teg yn dysgu am y dydd a'r nos. Aunty Non and the Happy Val...

Ty Dol

Cwm Teg: Cyfres 2, Ty Dol

Mae'n ddiwrnod gwlyb a gwyntog heddiw yng Ngwm Teg ac mae pawb wedi penderfynu aros tu ...

Ty Pen-coeden

Cwm Teg: Cyfres 2, Ty Pen-coeden

Mae'n wanwyn yng Nghwm Teg ac mae rhai o drigolion y Cwm yn brysur yn adeiladu cartrefi...

Ffrind Newydd

Cwm Teg: Cyfres 2, Ffrind Newydd

Mae gan Wncwl Wyn anrheg arbennig i Jac, sef anifail anwes, ond tybed sut fath o anifai...

Yr Afon

Cwm Teg: Cyfres 2, Yr Afon

Mae plant ysgol Cwm Teg wrth eu bodd yn mynd ar dripiau. Heddiw, maen nhw'n mynd am dro...

Ribidirês

Cwm Teg: Cyfres 2, Ribidirês

Mae 'na lwyth o deganau yn ystafell ddosbarth plant ysgol Cwm Teg ac mae dychymyg byw'r...

Dawnsio

Cwm Teg: Cyfres 2, Dawnsio

Mae hi'n ddiwrnod gwyntog iawn yng Nghwm Teg heddiw ac mae pawb a phopeth yn dawnsio! I...

Herc, Cam a Naid

Cwm Teg: Cyfres 2, Herc, Cam a Naid

Mae'n ddiwrnod hyfryd o haf ac mae Gareth a Gwen yn treulio diwrnod ar y traeth gyda Na...

Y Murlun

Cwm Teg: Cyfres 2, Y Murlun

Beth mae Gareth a Gwen yn brysur iawn yn ei wneud? Gareth and Gwen are very busy doing ...

Dinosor

Cwm Teg: Cyfres 2, Dinosor

Mae Megan a Gruff yn chwilio am ddeinosoriaid yng Nghwm Teg. Megan and Gruff are on a q...

Y Parc

Cwm Teg: Cyfres 2, Y Parc

Mae Dafydd a'i dad yn mynd i'r parc lle mae'n cyfarfod hen ffrindiau ac yn gwneud ffrin...

Plu Eira

Cwm Teg: Cyfres 2, Plu Eira

Nid yw Twm yn gyfarwydd ag eira ac mae'n methu â chredu pa mor hudolus mae'n edrych. To...

Y Goeden Nadolig

Cwm Teg: Cyfres 2, Y Goeden Nadolig

Mae'n bwrw eira mawr yng Nghwm Teg heddiw ac mae Huw Jones y Ffemwyr a Mali ei ferch ar...

Y Trên

Cwm Teg: Cyfres 2, Y Trên

Mae'r ffair wedi dychwelyd i Gwm Teg ac mae pawb wrth eu bodd. The fair has returned to...

Amser Clwydo

Cwm Teg: Cyfres 2, Amser Clwydo

Mae'n noson swnllyd yng Nghwm Teg. Tybed pwy, neu beth sy'n gwneud yr holl swn? It's a ...

Peintio

Cwm Teg: Cyfres 2, Peintio

Mae Jac yn brysur yn peintio heddiw. Tybed beth fydd yn ei ysbrydoli? Jack is busy pain...

Yn y Gegin

Cwm Teg: Cyfres 2, Yn y Gegin

Mae mam Gareth a Gwen yn teimlo'n sâl. Mae dad a'r plant yn gwneud rhywbeth i godi ei c...

Hedfan Barcud

Cwm Teg: Cyfres 2, Hedfan Barcud

Mae gwynt cryf y gogledd yn chwythu drwy'r cwm, ac mae hi'n ddiwrnod perffaith i hedfan...

Y Postmon

Cwm Teg: Cyfres 2, Y Postmon

Mae'r Postmon yn galw draw i'r ysgol i sôn wrth y plant am ei waith. The Postman comes ...

Y Castell

Cwm Teg: Cyfres 2, Y Castell

Mae 'na weithwyr yn brysur yn adeiladu rhywbeth yng Nghwm Teg. Tybed beth? There's some...

Mynd i'r Farchnad

Cwm Teg: Cyfres 2, Mynd i'r Farchnad

Mae Gareth a Gwen yn mynd i dy Nain i gael te parti arbennig iawn. Gareth and Gwen visi...

Amser Bwydo

Cwm Teg: Cyfres 2, Amser Bwydo

Heddiw, mae Megan a Gruffydd yn helpu eu tad i fwydo'r anifeiliaid. Today, Megan and Gr...

Pen-blwydd Gwych!

Cwm Teg: Cyfres 2, Pen-blwydd Gwych!

Mae'n ddiwrnod arbennig iawn i ddau o blant Cwm Teg heddiw. Mae'n ben-blwydd ar Megan a...

Helfa Drysor

Cwm Teg: Cyfres 2, Helfa Drysor

Mae Jac, Megan a Gruff wrth eu bodd yn chwarae bod yn fôr-ladron ac mae gan Wncwl Wyn g...

Yr Enfys

Cwm Teg: Cyfres 2, Yr Enfys

Mae'n bwrw glaw yng Nghwm Teg heddiw a tydi Elen ddim am fynd allan i chwarae. It's rai...

Y Bwgan Brain Oer

Cwm Teg: Cyfres 2, Y Bwgan Brain Oer

Mae'n ddiwrnod oer ac mae Mali ac Elen wrthi'n gofalu bod trigolion y fferm yn gynnes a...