Cyfres 1


Cyfres 1

Dewch i ymuno â Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Come and join Dona Direidi as she tries her hand at all sorts of different jobs.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

New: Da 'Di Dona

Da Di Dona: Cyfres 2016, New: Da 'Di Dona

Dewch i ymuno a Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi. Heddiw mae'n mynd...

Yn y sw gyda Hannah

Da Di Dona: Cyfres 2016, Yn y sw gyda Hannah

Heddiw mae Dona'n mynd i weithio mewn sw gyda Hannah. Come and join Dona Direidi as she...

Ar gwch bysgota gyda Jason

Da Di Dona: Cyfres 2016, Ar gwch bysgota gyda Jason

Dewch i ymuno a Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw m...

Chwarae rygbi gydag Elinor

Da Di Dona: Cyfres 2016, Chwarae rygbi gydag Elinor

Mae Dona'n mynd i ddysgu chwarae rygbi gyda Elinor. Come and join Dona Direidi as she t...

Yn y filfeddygfa gyda Llinos

Da Di Dona: Cyfres 2016, Yn y filfeddygfa gyda Llinos

Mae Dona'n mynd i weithio mewn milfeddygfa gyda Llinos. Come and join Dona Direidi as s...

Ar y fferm gyda Wil

Da Di Dona: Cyfres 2016, Ar y fferm gyda Wil

Mae Dona'n mae'n mynd i weithio ar y fferm gyda Wil. Come and join Dona Direidi as she ...

Cerdded cwn gyda Nia

Da Di Dona: Cyfres 2016, Cerdded cwn gyda Nia

Mae Dona'n mynd a chi neu ddau am dro gyda Nia. Come and join Dona Direidi as she tries...

Yn y ffatri siocled gyda Karen

Da 'Di Dona: Cyfres 1, Yn y ffatri siocled gyda Karen

Dewch i ymuno â Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw m...