Cyfres 2


Cyfres 2

Dewch i ymuno â Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Come and join Dona Direidi as she tries her hand at all sorts of different jobs.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Yn y Becws gyda Geraint

Da 'Di Dona: Cyfres 2, Yn y Becws gyda Geraint

Dewch i ymuno â Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw m...

Gweithio mewn gwesty efo Siôn

Da 'Di Dona: Cyfres 2, Gweithio mewn gwesty efo Siôn

Dewch i ymuno â Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw m...

Yn yr orsaf dân gyda Steve

Da 'Di Dona: Cyfres 2, Yn yr orsaf dân gyda Steve

Dewch i ymuno â Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw m...

Yr awyr agored gyda Kayleigh

Da 'Di Dona: Cyfres 2, Yr awyr agored gyda Kayleigh

Dewch i ymuno â Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi. Heddiw mae'n mynd...

Cyflwyno radio gyda Sarah

Da 'Di Dona: Cyfres 2, Cyflwyno radio gyda Sarah

Mae Dona yn mynd i weithio fel cyflwynydd ar raglen radio gyda Sarah. Dona goes to work...

Cymorth cyntaf gyda Trystan

Da 'Di Dona: Cyfres 2, Cymorth cyntaf gyda Trystan

Mae Dona'n dysgu bod yn gymhorthydd cymorth cyntaf gyda Trystan. Dona learns how to be ...

Yn yr ysgol gyda Mrs Evans

Da 'Di Dona: Cyfres 2, Yn yr ysgol gyda Mrs Evans

Mae Dona'n mynd i weithio mewn ysgol gynradd gyda Mrs Evans. Dona goes to work at a pri...

Yn siop y cigydd gyda Rob

Da 'Di Dona: Cyfres 2, Yn siop y cigydd gyda Rob

Mae Dona'n dysgu bod yn gigydd gyda Rob. Dona goes to work as a butcher with Rob.

Beicio gyda Robyn

Da 'Di Dona: Cyfres 2, Beicio gyda Robyn

Mae Dona'n mynd i weithio mewn canolfan feicio gyda Robyn. Dona goes to work as a cycli...

Gyda Cefin y Postmon

Da 'Di Dona: Cyfres 2, Gyda Cefin y Postmon

Mae Dona yn mynd i weithio yn y swyddfa bost gyda Cefin. Dona goes to work in the post ...