Cyfres 2013


Cyfres 2013

Rhaglen sy'n ymwneud a'r perfformiad Cymraeg cyntaf o Pedr a'r Blaidd. Programme to coincide with the first Welsh-language performance of Peter and the Wolf.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2013. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Dona Direidi - Offerynnau

Dona Direidi a'r Offerynnau: Dona Direidi - Offerynnau

Ymunwn a Dona Direidi yn y stiwdio recordio. We join Dona Direidi as she records a rap ...

Dona Direidi - Offerynnau

Dona Direidi a'r Offerynnau: Dona Direidi - Offerynnau

Mae Dona yn cwrdd ag offerynnwyr ifanc sy'n chwarae'r ffliwt a'r obo. Dona meets two yo...

Dona Direidi - Offerynnau

Dona Direidi a'r Offerynnau: Dona Direidi - Offerynnau

Mae Dona yn dysgu am offerynnau pres ac yn cwrdd a phobl ifanc sy'n canu dau offeryn o'...

Y Gerddorfa 4

Dona Direidi a'r Offerynnau: Dona Direidi - Offerynnau

Mae Dona yn dod i wybod mwy am y clarinet a'r baswn. Dona meets two instrumentalists wh...

Y Gerddorfa 5

Dona Direidi a'r Offerynnau: Cyfres 2013, Y Gerddorfa 5

Mae Dona yn clywed swn sy'n codi ofn arni wrth iddi recordio yn y stiwdio - mae bachgen...

Hapus Rapus

Dona Direidi a'r Offerynnau: Cyfres 2013, Hapus Rapus

Dona Direidi yn perfformio can wedi ei chyfansoddi gan Gareth Glyn sy'n cyflwyno holl o...