Cyfres 3


Cyfres 3

Cyfres hwyliog i blant meithrin sy'n defnyddio iaith Makaton. A delightful series for youngsters using Makaton and meeting children around Wales.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 3. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Elen

Dwylo'r Enfys: Cyfres 3, Elen

Mae Heulwen yn glanio yng nghanol gwyl ffasiwn Caerdydd ac yn chwilio am Elen. Heulwen ...

Twm

Dwylo'r Enfys: Cyfres 3, Twm

Heddiw mae Heulwen yn glanio yn Dan yr Ogof ac yn Chwarae Chwilio efo Twm a'i efell Gru...

Efi

Dwylo'r Enfys: Cyfres 3, Efi

Mae Heulwen yn glanio yn Ysgol Pendalar ger Caernarfon heddiw ac yn chwilio am ffrind o...

Cian

Dwylo'r Enfys: Cyfres 3, Cian

Mae Heulwen yn mynd ar antur gyda Cian heddiw wrth iddyn nhw chwilio am fôr-ladron. Heu...

Katie

Dwylo'r Enfys: Cyfres 3, Katie

Mae Heulwen wedi dod o hyd i Katie ym Mangor, ac mae'r ddwy yn mynd i helpu'r heddlu he...

Gwern

Dwylo'r Enfys: Cyfres 3, Gwern

Mae Heulwen yn glanio yng Nghaerdydd ac yn chwilio am Gwern sy'n hoffi drymio. Join Heu...

Idris

Dwylo'r Enfys: Cyfres 3, Idris

Ymunwch â Heulwen wrth iddi lanio ar gyrion Bethesda i gyfarfod ffrind newydd o'r enw I...

Tamia

Dwylo'r Enfys: Cyfres 3, Tamia

Daw Heulwen o hyd i Tamia yn Sir Fôn. Maen nhw'n cael hwyl a sbri wrth gyfarfod llu o a...

Tomos

Dwylo'r Enfys: Cyfres 3, Tomos

Mae Tomos wrth ei fodd ar ei feic. Heddiw bydd Heulwen yn ymuno ag ef am antur arbennig...

Steffan

Dwylo'r Enfys: Cyfres 3, Steffan

Mae Heulwen yn glanio yn Sir Benfro, yn Fferm Ffoli, i gyfarfod Steffan a'i frawd mawr....

Grace

Dwylo'r Enfys: Cyfres 3, Grace

Mae Heulwen wedi glanio yn Ysgol Bro Aled, Llansannan heddiw, ac mae'n chwilio am ffrin...

Rhun

Dwylo'r Enfys: Cyfres 3, Rhun

Mae Heulwen wedi glanio ym Mhorthmadog heddiw, ac mae'n chwilio am ffrind o'r enw Rhun....

Jago

Dwylo'r Enfys: Cyfres 3, Jago

Daw Heulwen o hyd i Jago ar lan y môr yn Ninbych y Pysgod. Heulwen meets Jago at the se...