Cyfres 2


Cyfres 2

Rhaglen i blant ifanc yn defnyddio iaith Makaton. Programme for young children using Makaton.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Jayden

Dwylo'r Enfys: Cyfres 2, Jayden

Cyfres newydd o'r rhaglen sy'n dysguMakaton i blant bach. Heddiw mae Heulwen yn cwrdd â...

Bethan

Dwylo'r Enfys: Cyfres 2, Bethan

Cyfres sy'n dysgu iaith Makaton i blant. Heddiw mae Heulwen yn cwrdd â Bethan yn Llanuw...

Gruffydd

Dwylo'r Enfys: Cyfres 2, Gruffydd

Bachgen o ardal Aberystwyth ydy Gruffydd, ac mae o wrth ei fodd yn helpu. Gruff lives ...

Willow

Dwylo'r Enfys: Cyfres 2, Willow

Diwrnod ar lan y môr i Heulwen heddiw, yng nghwmni merch fach hyfryd o'r enw Willow. It...

Morgan

Dwylo'r Enfys: Cyfres 2, Morgan

Mae Heulwen mewn lle arbennig iawn heddiw - maes hyfforddi Clwb Rygbi Gleision Caerdydd...

Cai

Dwylo'r Enfys: Cyfres 2, Cai

Mae Cai a'i chwaer fawr yn mynd â Heulwen am dro arbennig iawn i Nant y Pandy - i chwil...

Jac

Dwylo'r Enfys: Cyfres 2, Jac

Mae Jac wrth ei fodd gyda thractors a Jac Codi Baw o bob math a heddiw mae o'n mynd â H...

Tegan

Dwylo'r Enfys: Cyfres 2, Tegan

Mae Heulwen yn gwneud cacen gyda Tegan yn ei chartref ger Llandysul. Heulwen meets Tega...

Fflur

Dwylo'r Enfys: Cyfres 2, Fflur

Mae Fflur yn arbennig o dda am ddawnsio - tap a bale. Heddiw, mae hi'n dysgu Heulwen i ...

Ceri

Dwylo'r Enfys: Cyfres 2, Ceri

Heddiw mae Heulwen yn glanio yn y Gogledd eto ac yn cyfarfod Ceri. Maen nhw'n mynd ar d...

Steffan

Dwylo'r Enfys: Cyfres 2, Steffan

Mae Heulwen yn teithio i Sir Benfro heddiw i gyfarfod Steffan. Heulwen meets Steffan in...

Erin

Dwylo'r Enfys: Cyfres 2, Erin

Heddiw mae'r Enfys yn mynd â Heulwen i ardal Abertawe i gyfarfod Erin sy'n hoffi Karate...

Ethan

Dwylo'r Enfys: Cyfres 2, Ethan

Trip i Dde Cymru i Heulwen heddiw, ac mae Ffion wedi trefnu iddi gyfarfod Ethan. t's a ...