Cyfres 1


Cyfres 1

Cyfres liwgar i blant bach yn defnyddio iaith Makaton. Colourful series for youngsters using Makaton.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Mark

Dwylo'r Enfys: Cyfres 1, Mark

Heddiw, rydyn ni'n treulio'r diwrnod efo Mark a'i holl frodyr a chwiorydd sydd yn byw y...

Lily

Dwylo'r Enfys: Cyfres 1, Lily

Mae Lily wrth ei bodd yn dawnsio ac mae Heulwen yn ymuno yn ei gwers bale. Lily loves d...

Jake

Dwylo'r Enfys: Cyfres 1, Jake

Mae Jake wrth ei fodd ar gefn ei feic. Gan ei bod yn ben-blwydd arno, bydd Heulwen a Ja...

Heti

Dwylo'r Enfys: Cyfres 1, Heti

Mae Heulwen yn dod o hyd i Heti'n mynd â'r ci am dro ar y traeth. Heulwen finds Heti wa...

Owen

Dwylo'r Enfys: Cyfres 1, Owen

Heddiw, mae'r ddau arwr yn glanio yn yr Eglwys Newydd ac yn mynd i chwilio am Owen. Tod...

Efa

Dwylo'r Enfys: Cyfres 1, Efa

Heddiw mae Heulwen yn ymweld ag Efa - sydd yn byw ar fferm hyfryd yng Nghwmpenanner. He...

Enfys - Nadolig

Dwylo'r Enfys: Cyfres 1, Enfys - Nadolig

Mae Enfys hefyd yn paratoi at gyngerdd arbennig - cyngerdd cân ac arwydd Nadoligaidd. E...

Sasha

Dwylo'r Enfys: Cyfres 1, Sasha

Diwrnod allan ar y trên sydd heddiw wrth i Heulwen lanio ym Mlaenau Ffestiniog i ymweld...

Mabli

Dwylo'r Enfys: Cyfres 1, Mabli

Mae Mabli'n mynd am ei gwers yng nghwmni drama Stagecoach ac yn ebsonio pwysigrwydd yma...

Guto

Dwylo'r Enfys: Cyfres 1, Guto

Mae Heulwen a Cawod yn cael hwyl a sbri efo Guto ym Mhen Llyn. Heulwen and Cawod visit ...

Maddison

Dwylo'r Enfys: Cyfres 1, Maddison

Mae Maddie o'r Rhondda yn gwneud gwaith pwysig ar y fferm gan roi llaeth i'r myn gafr b...

Daniel

Dwylo'r Enfys: Cyfres 1, Daniel

Dilynwn Daniel sy'n hoffi ceffylau wrth iddo chwilio'n galed er mwyn dod o hyd i un. Da...

Joel

Dwylo'r Enfys: Cyfres 1, Joel

Mae Joel yn chwarae siop ac yn gwerthu bara a chacennau i'w Nanny a Granddad. Joel play...