Cyfres 2


Cyfres 2

Rhaglen i blant bach am anifeiliaid ar y fferm. Programme for young children about animals on a farm.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 17

Hafod Haul: Cyfres 2, Pennod 17

Ar ôl treulio amser ar fferm fawr gyfagos, mae Jaff yn sylweddoli nad oes unman yn deby...

Pennod 18

Hafod Haul: Cyfres 2, Pennod 18

Mae'n ddiwrnod cynhaeafu'r gwair ar fferm Hafod Haul, ond mae Heti'n teimlo'n sâl. It's...

Pennod 19

Hafod Haul: Cyfres 2, Pennod 19

Mae criw o'r anifeiliaid yn mynd i wersylla i ben y mynydd gyda Heti. Ond sut noson o g...

Pennod 20

Hafod Haul: Cyfres 2, Pennod 20

Mae'r anifeiliaid yn creu hafoc yn y gegin ac yn poeni y byddant yn cael stwr am dorri ...

Pennod 21

Hafod Haul: Cyfres 2, Pennod 21

Does dim golwg o Jaff, ac ar ôl chwilio ymhob twll a chornel o'r fferm, mae'r anifeilia...

Pennod 22

Hafod Haul: Cyfres 2, Pennod 22

Mae criw ffilmio yn dod i'r fferm ond tybed pa un o'r anifeiliaid fydd seren y sgrin? A...

Pennod 23

Hafod Haul: Cyfres 2, Pennod 23

Mae Owi'r ddafad wedi penderfynu ei fod am fyw yn y ty. Ond tybed sut noson o gwsg gaif...

Pennod 24

Hafod Haul: Cyfres 2, Pennod 24

Mae Jaff, Iola, Gwen a Pedol yn mynd am drip i lan y môr, ac yn cael diwrnod i'r brenin...

Pennod 25

Hafod Haul: Cyfres 2, Pennod 25

Mae'n ddiwrnod glanhau ar y fferm a daw Heti o hyd i albwm o hen luniau. It's cleaning ...

Pennod 26

Hafod Haul: Cyfres 2, Pennod 26

Mae Jaff a Heti yn penderfynu cystadlu mewn Sioe Dalent ar y teledu. Jaff and Heti deci...

Pennod 1

Hafod Haul: Cyfres 2, Pennod 1

Mae gan Hilda'r hwyaden broblem achos mae'r hwyaid bach yn gwrthod nofio yn y llyn. Hil...

Pennod 2

Hafod Haul: Cyfres 2, Pennod 2

Mae'r Ig ar Jaff y ci, ac mae'r anifeiliaid yn cael hwyl yn chwarae triciau arno wrth g...

Pennod 3

Hafod Haul: Cyfres 2, Pennod 3

Mae'r anifeiliaid i gyd yn chwarae cuddio ar fferm Hafod Haul heddiw. All the animals a...

Pennod 4

Hafod Haul: Cyfres 2, Pennod 4

Pan mae nifer o lysiau Heti yn diflannu o'r ardd, Jaff y ditectif sy'n cael y dasg o dd...

Pennod 5

Hafod Haul: Cyfres 2, Pennod 5

Mae hi'n ddiwrnod y Sioe Leol, ac mae Heti ac anifeiliaid Hafod Haul yn edrych ymlaen a...

Pennod 6

Hafod Haul: Cyfres 2, Pennod 6

Mae'n ddiwrnod cyffrous yn Hafod Haul achos mae plant y pentref yn cael parti gwisg ffa...

Pennod 7

Hafod Haul: Cyfres 2, Pennod 7

Mae'n ddiwrnod cyffrous yn Hafod Haul ac mae Jaff a Heti yn edrych ar ôl hwyaid bach. I...

Pennod 8

Hafod Haul: Cyfres 2, Pennod 8

Mae Jaff yn cael ei gau yng nghefn fan Ifan Pencwm ac yn teithio ymhell o'r fferm. Jaff...

Pennod 9

Hafod Haul: Cyfres 2, Pennod 9

Mae Heti yn disgyn i lawr y llethr wrth gasglu mwyar duon - a fydd Jaff a Pedol yn llwy...

Pennod 10

Hafod Haul: Cyfres 2, Pennod 10

Mae Pws yn mynd yn sownd ar frigyn, yn uchel yn y goeden, ac mae'n rhaid i Heti alw'r F...

Pennod 11

Hafod Haul: Cyfres 2, Pennod 11

Mae Jaff yn penderfynu rhoi tro ar fod yn artist am y dydd ac yn paentio llun o'r fferm...

Pennod 13

Hafod Haul: Cyfres 2, Pennod 13

Mae'r anifeiliaid yn anniddig ar y fferm gan bod rhyw greadur rhyfedd wedi bod yn eu ca...

Pennod 14

Hafod Haul: Cyfres 2, Pennod 14

Mae Jaff mewn poen achos mae ganddo'r ddannodd. Jaff is in pain because he has toothach...

Pennod 15

Hafod Haul: Cyfres 2, Pennod 15

Mae crwban cloff yn dod i'r fferm er mwyn rhoi cyfle i'w goes wella. A lame tortoise co...

Pennod 16

Hafod Haul: Cyfres 2, Pennod 16

Mae Jaff yn dod o hyd i hen fap trysor yn y sied ond a fydd e a Heti yn llwyddo i ddod ...

Pennod 12

Hafod Haul: Cyfres 2, Pennod 12

Mae'r milfeddyg yn ymweld â'r fferm i roi archwiliad i'r anifeiliaid. Ond ble mae Jaff?...