Cyfres 1


Cyfres 1

Anturiaethau Jaff y ci a'i ffrindiau ar fferm Hafod Haul. The adventures of Jaff the dog and friends on Hafod Haul farm.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Antur Gwen

Hafod Haul: Cyfres 1, Antur Gwen

Mae Gwen yr afr yn penderfynu mynd ar antur newydd, ac yn crwydro i mewn i'r ty lle mae...

Cneifio Daloni

Hafod Haul: Cyfres 1, Cneifio Daloni

Mae'n ddiwrnod cneifio ar y fferm, ond mae Daloni'r ddafad yn ofn swn y peiriant. It's ...

Cled allan o waith

Hafod Haul: Cyfres 1, Cled allan o waith

Pan fydd Cled yn clochdar mae pawb yn gwybod ei bod yn amser codi. Ond mae Heti'n derby...

Wyn Coll

Hafod Haul: Wyn Coll

A fydd Jaff yn llwyddo i gael hyd i ddau oen ar ôl iddyn nhw fynd ar antur o gwmpas y f...

Sbwriel

Hafod Haul: Sbwriel

Mae Gwydion a Lois yn ymweld â Hafod Haul, ond mae'r ddau'n gadael sbwriel ar hyd y ffe...

Yr Ymweliad

Hafod Haul: Cyfres 1, Yr Ymweliad

Mae criw o blant yn ymweld â Hafod Haul, ac mae'r anifeiliaid i gyd wrth eu bodd. A gro...

Fideo Hafod Haul

Hafod Haul: Cyfres 1, Fideo Hafod Haul

Mae Heti yn derbyn ffilm gan ei chwaer Doti, o anifeiliaid y sw, ac yn mynd ati i greu ...

Jaff yn Cyrraedd

Hafod Haul: Cyfres 1, Jaff yn Cyrraedd

Mae'n ddiwrnod braf ar fferm Hafod Haul, ac mae un creadur bach ar fin cyrraedd ei gart...

Nadolig

Hafod Haul: Cyfres 1, Nadolig

Mae'n noswyl Nadolig ar fferm Hafod Haul, ond mae gan Siôn Corn broblem enfawr. It's Ch...

Heti'n Sâl

Hafod Haul: Cyfres 1, Heti'n Sâl

Mae Heti'n sâl yn ei gwely ar fferm Hafod Haul heddiw, ond mae'r anifeiliaid yn aros am...

Cartref Newydd Iola

Hafod Haul: Cyfres 1, Cartref Newydd Iola

Mae Iola'r iâr yn penderfynu ei bod am symud ty. Iola the hen decides she wants to move...

Mostyn yn Farus

Hafod Haul: Cyfres 1, Mostyn yn Farus

Mae Heti'n rhannu llond basged o afalau gyda'r anifeiliaid i gyd, ond mae Mostyn y moch...

Cywion Coll

Hafod Haul: Cyfres 1, Cywion Coll

Mae Sara'r iâr wedi cael pedwar o gywion bach. Mae Jaff y ci yn cynnig edrych ar eu hol...

Wyau ar Goll

Hafod Haul: Cyfres 1, Wyau ar Goll

Does dim yn well gan Jaff na wy hwyaden i frecwast. Ond un bore does yna ddim un wy yn ...

Hwyl Fawr Heti

Hafod Haul: Cyfres 1, Hwyl Fawr Heti

Pan mae Heti'n gadael y fferm am y diwrnod mae'r anifeiliaid yn penderfynu bod hyn yn g...

Celwydd Golau

Hafod Haul: Cyfres 1, Celwydd Golau

Mae'r ieir yn penderfynu chwarae tric ar Heti a Jaff, gan esgus bod yna lwynog yn y cwt...

Pen-blwydd Jaff

Hafod Haul: Cyfres 1, Pen-blwydd Jaff

Mae'n ddiwrnod arbennig ar fferm Hafod Haul achos mae'n ben-blwydd ar Jaff. Ond a ydy H...

Ben Heb Dalent

Hafod Haul: Cyfres 1, Ben Heb Dalent

Mae Ben yn teimlo'n ddigalon gan nad oes ganddo dalent arbennig. Ben is feeling sad tha...

Rhywun yn Gadael

Hafod Haul: Cyfres 1, Rhywun yn Gadael

Mae Jaff wedi clywed Heti ar y ffôn yn dweud y bydd yn rhaid i un o'r anifeiliaid adael...

Pedol i Pedol

Hafod Haul: Cyfres 1, Pedol i Pedol

Mae'n ddiwrnod cyffrous ar fferm Hafod Haul ac mae'r gof yn dod i bedoli Pedol. It's a...

Mwyar Duon

Hafod Haul: Cyfres 1, Mwyar Duon

Mae Heti a Jaff yn mynd ati i gasglu mwyar duon, ond pwy sy'n chwarae tric ac yn cuddio...

Anghenfil yn y Sied

Hafod Haul: Cyfres 1, Anghenfil yn y Sied

Mae'r cywion bach yn darganfod anghenfil mawr oren yn y sied ac mae'n bwyta Heti. The l...

Pwt y Cyw

Hafod Haul: Cyfres 1, Pwt y Cyw

Mae Pwt y cyw bach yn teimlo'n drist iawn gan mai hi yw'r anifail lleiaf ar y fferm. Ty...

Eisteddfod Mati

Hafod Haul: Eisteddfod Mati

Mae hi'n ddiwrnod eisteddfod Hafod Haul, ond a fydd Mati'r mochyn yn teimlo'n ddigon hy...

Bwgan Brain

Hafod Haul: Bwgan Brain

Mae'r brain wedi bod yn bwyta bwyd yr ieir, tybed a fydd gan Heti syniad sut i'w hel nh...

Atgofion

Hafod Haul: Cyfres 1, Atgofion

Mae'n ddiwrnod glawiog, diflas yn Hafod Haul ac mae'r anifeilaid wedi mynd i gilio yn y...