Cyfres 2010


Cyfres 2010

Cyfres animeiddiedig i blant bach am y planedau a chymeriadau sy'n byw yn yr awyr. Children's animation about characters living in the sky.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2010. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Dawnsio

Heulwen a Lleu: Cyfres 2010, Dawnsio

Mae Heulwen yn dysgu Lleu i ddawnsio, a hynny heb lawer o lwc. Tybed all rai o anifeili...

Gwisgo i fyny

Heulwen a Lleu: Cyfres 2010, Gwisgo i fyny

Mae Heulwen a Lleu'n edrych am ysbrydoliaeth gan anifeiliaid y byd ar gyfer ffyrdd doni...

Cyrn

Heulwen a Lleu: Cyfres 2010, Cyrn

Mae Heulwen a Lleu'n edrych ar anifeiliaid sydd â chyrn. Tybed pwy sydd â rhai a beth y...

Cariad

Heulwen a Lleu: Cyfres 2010, Cariad

Mae Lleu'n dangos i Heulwen eu bod yn ffrindiau pennaf drwy greu calon o gwmwl yn arben...

Nythu

Heulwen a Lleu: Cyfres 2010, Nythu

Mae Heulwen wrthi'n brysur yn adeiladu nyth heddiw i rannu gyda'i ffrind gorau, Lleu, o...

Streipiau

Heulwen a Lleu: Cyfres 2010, Streipiau

Mae Heulwen yn brysur yn paentio pysgodyn streipiog heddiw. In today's episode Heulwen ...

Smotiau

Heulwen a Lleu: Cyfres 2010, Smotiau

Mae Lleu wrthi'n brysur yn cyfri'r smotiau ar ei wyneb, ond yn cael trafferth gwneud. L...

Cartrefi

Heulwen a Lleu: Cyfres 2010, Cartrefi

Mae Heulwen a Lleu'n edrych ar y mathau gwahanol o gartrefi sydd gan anifeiliaid, o gra...

Nofio

Heulwen a Lleu: Cyfres 2010, Nofio

Mae Lleu'n dysgu rhywbeth newydd am Heulwen heddiw: mae'n ofn dwr! Lleu helps Heulwen o...

Ffrindiau

Heulwen a Lleu: Cyfres 2010, Ffrindiau

Mae'r ddau ffrind yn dysgu am y gwahanol ffyrdd mae anifeiliaid cyfeillgar y byd yn hel...

Llygaid

Heulwen a Lleu: Cyfres 2010, Llygaid

Mae Heulwen a Lleu'n defnyddio binocwlars a thelesgop i weld pethau pell yn agos. Heulw...

Cuddliw

Heulwen a Lleu: Cyfres 2010, Cuddliw

Mae Lleu wrth ei fodd yn chwarae cuddio ond mae Heulwen yn llwyddo i ddod o hyd iddo bo...

Blewog

Heulwen a Lleu: Cyfres 2010, Blewog

Mae Heulwen a Lleu'n dysgu sut mae rhai anifeiliaid yn llwyddo i gadw'n gynnes pan mae'...

Pysgota

Heulwen a Lleu: Cyfres 2010, Pysgota

Mae Heulwen a Lleu'n rhoi cynnig ar gêm newydd sbon - pysgota sêr! Lleu isn't having mu...

Ymolchi a twtio

Heulwen a Lleu: Cyfres 2010, Ymolchi a twtio

Mae gan Lleu ysfa i grafu ond mae'n methu'n lân â gwneud tan i Heulwen, a rhai o'r anif...

Babanod

Heulwen a Lleu: Cyfres 2010, Babanod

Mae Heulwen wrth ei bodd yn chwarae gyda'i doli fach ac ar ben ei digon yn dangos baban...

Anniben

Heulwen a Lleu: Cyfres 2010, Anniben

Heddiw, mae Heulwen a Lleu yn creu llanast wrth chwarae. Heulwen and Lleu get rather me...

Cwympo mas

Heulwen a Lleu: Cyfres 2010, Cwympo mas

Mae Heulwen a Lleu yn cwympo mas ond nid nhw yw'r unig rai. Mae'r anifeiliaid wrthi hef...

Cribau

Heulwen a Lleu: Cyfres 2010, Cribau

Mae cribau hyfryd rhai o anifeiliaid y byd yn rhoi syniad i Heulwen a Lleu ar gyfer chw...

Arfwisg

Heulwen a Lleu: Cyfres 2010, Arfwisg

Chwarae tywysogion a thywysogesau sy'n mynd â bryd Heulwen a Lleu heddiw. In today's e...

Dringo

Heulwen a Lleu: Cyfres 2010, Dringo

Mae Hulewen yn sylwi nad yw dringo mor hawdd ag yr oedd wedi ei dybio! Heulwen realises...

Bwyta

Heulwen a Lleu: Cyfres 2010, Bwyta

Mae Lleu a'i ffrind gorau, Heulwen, yn gwylio mwncïod, adar a hyd yn oed moch gwyllt i ...

Cuddio

Heulwen a Lleu: Cyfres 2010, Cuddio

Mae Huwlen a Lleu'n edrych am syniadau am y ffyrdd gorau o guddio. Heulwen and Lleu loo...

Cysgu

Heulwen a Lleu: Cyfres 2010, Cysgu

Mae Lleu yn cael trafferth mynd i gysgu. Tybed a fydd gan rai o anifeilaid y byd syniad...

Rhyfedd

Heulwen a Lleu: Cyfres 2010, Rhyfedd

Mae Lleu yn gweld anghenfilod rhyfedd yr olwg ar y ddaear. Ydyn nhw'n dod o'r gofod? Ll...