Cyfres 2013


Cyfres 2013

Cyfres animeiddiedig i blant bach am y planedau a chymeriadau sy'n byw yn yr awyr. Children's animation about characters living in the sky.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2013. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Gwna Fel Fi

Heulwen a Lleu: Cyfres 2013, Gwna Fel Fi

Mae gan y ddau ffrind gêm newydd sbon o'r enw 'Gwna fel fi'. Hon yw hoff gêm yr anifeil...

Codi Ofn

Heulwen a Lleu: Cyfres 2013, Codi Ofn

Mae 'na fwystfil anarferol iawn wedi ymddangos ar y wybren ac mae'n llwyddo i godi ofn ...

Gem Newydd Planed Glas

Heulwen a Lleu: Cyfres 2013, Gem Newydd Planed Glas

Mae Planed Glas ar dân eisiau chwarae gyda Heulwen a Lleu. Gyda'i help e, fe ddaw'r tri...

Gwyliau

Heulwen a Lleu: Cyfres 2013, Gwyliau

Mae Lleu wedi penderfynu ei fod yn hen bryd iddo fynd ar wyliau, ond sut fath o wyliau ...

Dyfalu

Heulwen a Lleu: Cyfres 2013, Dyfalu

Mae Lleu wedi dod o hyd i'w focs gwisg ffansi, sy'n sbarduno gêm newydd sbon llawn hwyl...

Tacluso

Heulwen a Lleu: Cyfres 2013, Tacluso

Wrth chwarae, mae Lleu a'r planedau wedi creu llanast mawr sydd ddim yn plesio Heulwen ...

Trwsio

Heulwen a Lleu: Cyfres 2013, Trwsio

Wedi chwarae brwd, mae hoff degan Lleu, ei drên stem yn torri. Oes modd ei drwsio a'i w...

Pwerau Arbennig

Heulwen a Lleu: Cyfres 2013, Pwerau Arbennig

Mae Lleu wedi dod o hyd i glogyn. Gyda'i bwerau arbennig, fe nawr yw 'Lleu'r Dewr'! Ll...

Ymlacio

Heulwen a Lleu: Cyfres 2013, Ymlacio

Mae Heulwen a Lleu'n brysur yn gwneud dim byd ac ar ben eu digon yn ymlacio ar gadeiria...

Pen-blwydd Hapus Heulwen

Heulwen a Lleu: Cyfres 2013, Pen-blwydd Hapus Heulwen

Mae Lleu yn paratoi parti pen-blwydd i Heulwen, ond yn cael trafferth ei gadw'n syrprei...

Adeiladwyr

Heulwen a Lleu: Cyfres 2013, Adeiladwyr

Mae Heulwen a Lleu eisiau adeiladu ffau ond yn cael trafferth dod o hyd i gynllun sy'n ...