Cyfres 2012


Cyfres 2012

Cyfres animeiddiedig i blant bach am y planedau a chymeriadau sy'n byw yn yr awyr. Children's animation about characters living in the sky.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2012. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Sioe Dalent

Heulwen a Lleu: Cyfres 2012, Sioe Dalent

Mae Heulwen wrth ei bodd yn perfformio ac felly mae'n penderfynu cynnal sioe. Heulwen l...

Amser Gwely

Heulwen a Lleu: Cyfres 2012, Amser Gwely

Mae Heulwen wedi drysu'n lân. Mae wedi anghofio gwneud rhywbeth ond methu'n daer â chof...

Synau

Heulwen a Lleu: Cyfres 2012, Synau

Mae Heulwen yn credu bod ysbryd yn y nen, ond does dim y fath beth ag ysbrydion, nagoes...

Patrymau

Heulwen a Lleu: Cyfres 2012, Patrymau

Mae'r nen yn llawn patrymau amrywiol. Hoffai Lleu ychwanegu rhagor, ond pa batrwm fydda...

Amser Te

Heulwen a Lleu: Cyfres 2012, Amser Te

Tro Heulwen yw hi i baratoi te ac mae Lleu'n edrych ymlaen yn arw at bryd hyfryd. It's ...

Diwrnod Mabolgampau

Heulwen a Lleu: Cyfres 2012, Diwrnod Mabolgampau

Mae'n ddiwrnod mabolgampau ac mae Lleu angen dewis ei gamp gydag ychydig o arweiniad ga...

Abracadabra

Heulwen a Lleu: Cyfres 2012, Abracadabra

Heddiw mae Lleu am fod yn ddewin. Tybed all y dewin 'Lleu llaw fedrus' ddysgu Heulwen s...

Peintio

Heulwen a Lleu: Cyfres 2012, Peintio

Mae Heulwen am beintio llun ond yn methu'n lân â phenderfynu beth i'w baentio. Heulwen ...

Sioe Bypedau

Heulwen a Lleu: Cyfres 2012, Sioe Bypedau

Sioe bypedau sy'n mynd â bryd Lleu heddiw. Mae ganddo'r llwyfan a'r pypedau, ond ddim s...

Teimlo'n Sal

Heulwen a Lleu: Cyfres 2012, Teimlo'n Sal

Mae Lleu'n teimlo'n sâl. Tybed a fedr nyrs Heulwen a'r anifeiliaid gwneud iddo deimlo'n...

Garddio

Heulwen a Lleu: Cyfres 2012, Garddio

Mae gan Heulwen a Lleu ardd lysiau hyfryd. Dyma ble daw Heulwen o hyd i Lleu heddiw. He...

Amser Chwarae

Heulwen a Lleu: Cyfres 2012, Amser Chwarae

Mae Heulwen a Lleu wedi diflasu ac yn chwilio am rywbeth i'w chwarae. Heulwen and Lleu ...

Mor-ladron

Heulwen a Lleu: Cyfres 2012, Mor-ladron

Mae gan Lleu gem newydd: chwarae mor ladron ond tybed pwy fydd yn cael ei ddewis i fod ...