Cyfres 2


Cyfres 2

Cyfres i blant ifanc sy'n adrodd hanes Hana'r hwyaden sy'n rhedeg llinell gymorth i anifeiliaid mewn cyfyng gyngor. Animation about Hana the agony aunt duck who runs a telephone...


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Collwyr Gwael

Holi Hana: Cyfres 2, Collwyr Gwael

Mae Ernie - y pencampwr marblis - yn dysgu sut i gael hwyl hyd yn oed wrth golli. Ernie...

Llew Llwfr

Holi Hana: Cyfres 2, Llew Llwfr

Mae Lee y Llew yn dod dros ei ofn o bryfed a chreaduriaid bach. Lee the Lion gets over ...

Perthyn

Holi Hana: Cyfres 2, Perthyn

Mae pawb yn dysgu gwersi am gyd chwarae a bod yn rhan o grwp. Everyone learns a lesson ...

Ymlaen â Thi Maldwyn

Holi Hana: Cyfres 2, Ymlaen â Thi Maldwyn

Mae Hana yn cynnig help llaw i Maldwyn y Draenog sy'n cael trafferth yn gwneud ffrindia...

Y Jiráff Genfigennus

Holi Hana: Cyfres 2, Y Jiráff Genfigennus

Mae Gwenda'r jiraff yn genfigennus o gyfeillgarwch Ffion a Francis. Gwenda the giraffe ...

Y Gath a'r Ffidil

Holi Hana: Cyfres 2, Y Gath a'r Ffidil

Mae Katie yn mwynhau canu ond dyw hi ddim yn dda iawn. Mae Hana'n ei helpu i baratoi ar...

Muzzy'n Methu Aros

Holi Hana: Cyfres 2, Muzzy'n Methu Aros

Mae Hana yn dysgu'r anifeiliaid i gael hyder ac i beidio â theimlo'n swil. Hana helps t...

Hywel yn Hiraethu

Holi Hana: Cyfres 2, Hywel yn Hiraethu

Mae Hywel y pâl bach yn hiraethu am ei gartref. A fydd Hana'n gallu ei helpu? Hywel the...

Rhian y Bencampwraig

Holi Hana: Cyfres 2, Rhian y Bencampwraig

Mae pawb yn dysgu bod yn daclus heddiw. Everyone learns to be tidy today.

Sut Mae'r Ardd Yn Tyfu

Holi Hana: Cyfres 2, Sut Mae'r Ardd Yn Tyfu

Mae Katie'r gath yn hapus iawn o sylweddoli ei bod yn arddwraig dda iawn. Katie the cat...

Y Parrot bach

Holi Hana: Cyfres 2, Y Parrot bach

Mae Jasper Parot yn cadw cyfrinach sy'n ei boeni - all Hana ddatrys y broblem? Jasper t...

Bert a'i Bawen

Holi Hana: Cyfres 2, Bert a'i Bawen

Mae Bert ac Owen yn dysgu bod rhaid ymarfer er mwyn perffeithio rhywbeth - dyfal donc! ...

Paun Bach - Pen Bach

Holi Hana: Cyfres 2, Paun Bach - Pen Bach

Mae Percy y paun bach brwdfrydig a hyderus methu a deall pam ei fod mor amhoblogaidd. P...

Bert Bach yn Sâl, Bechod

Holi Hana: Cyfres 2, Bert Bach yn Sâl, Bechod

Problem Bert yr arth yw ei fod yn mynd yn sâl wrth deithio. Bert has a problem - he doe...

Ernie'n Cael Ail

Holi Hana: Cyfres 2, Ernie'n Cael Ail

Mae Ernie Eryr wedi cael llond bol ar gael ei gymharu a'i gefnder perffaith Jeremi. Ern...

Douglas Diflas

Holi Hana: Cyfres 2, Douglas Diflas

Mae Douglas yr hwyaden wedi diflasu ar bopeth ac mae e bron â gyrru ei fam o'i cho'! D...

Rosie'n Concro'i Hofn

Holi Hana: Cyfres 2, Rosie'n Concro'i Hofn

Mae Rosie'r Panda Mawr yn poeni achos ei bod yn mynd i gwrdd â rhywun enwog. Rosie the ...

Penri a'i Flanced

Holi Hana: Cyfres 2, Penri a'i Flanced

Mae Penri'n dysgu ei fod yn gallu gadael ei flanced gwtsio adref a mwynhau cwmni ei ffr...

Y Famgu Orau yn y Byd

Holi Hana: Cyfres 2, Y Famgu Orau yn y Byd

Dyw Francis ddim yn hapus pan ddaw ei famgu i aros gyda nhw. Francis is not happy when ...

Cwestiynau, Cwestiynau

Holi Hana: Cyfres 2, Cwestiynau, Cwestiynau

Problem Lee y Llew yw ei fod yn gofyn llwyth o gwestiynau ond does neb yn gwybod yr ate...

Hwyr i'r Ysgol

Holi Hana: Cyfres 2, Hwyr i'r Ysgol

Mae Douglas yr hwyaden fach yn hwyr i'r ysgol bob dydd ac mae'r athrawes Mrs Winger yn ...

Oh Patsi

Holi Hana: Cyfres 2, Oh Patsi

Mae Patsy yn dysgu sut i gadw ei phethau yn daclus. Patsy learns to keep her things tid...

Dihuna!

Holi Hana: Cyfres 2, Dihuna!

Mae Lee'r Llew yn poeni gan ei fod yn cerdded yn ei gwsg. Lee the Lion is worried becau...

Gorila Drwm ei Chlyw

Holi Hana: Cyfres 2, Gorila Drwm ei Chlyw

Mae Greta'r Gorila yn cael problem clywed popeth sy'n mynd ymlaen, ond mae Hanah yn dat...

Hwyl wrth Gyfri

Holi Hana: Cyfres 2, Hwyl wrth Gyfri

Mae Hana'n helpu Myrtl i gyfrif i fwy na deg drwy'i danfon i'r traeth gyda Francis. Han...

Mor Drist

Holi Hana: Cyfres 2, Mor Drist

Mae Muzzy llygoden yn drist iawn gan fod ei dad-cu wedi marw ond mae Hana yn ei helpu i...